Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Recessie VS op komst

Aandelen trekken als beleggingscategorie veruit de meeste aandacht. In de media wordt er aanmerkelijk minder plaats ingeruimd voor de ontwikkelingen op de obligatiemarkten.

Obligaties

Obligaties worden vaak afgedaan als oninteressant en men kan er geen spectaculaire koerswinsten mee realiseren. De obligatiemarkt is vooral het terrein voor professionele beleggers als banken, pensioenfondsen, verzekeraars en zeer vermogende particulieren. Beleggers die over een bepaalde periode een zeker inkomen dienen te genereren en zich geen grote koersrisico’s kunnen veroorloven. Of beleggers voor wie behoud van kapitaal primair is. Wie rijk is hoeft immers niet meer zo nodig te groeien. Risico’s zijn er immers voor de armen.

Beste belegger is dit wat u zoekt? :  Auto trading op de DAX die gemiddeld 62% per jaar heeft verdiend. Dit programma heeft met een startkapitaal van € 7.000 in 2015 , een actueel resultaat van € 20.898 van gemaakt. Vergelijk dit met uw beleggingen.  Vraag de gratis brochure aan. KLIK HIER

Omdat de obligatiemarkt vooral een speelterrein is voor goed geïnformeerde beleggers bergt deze veel informatie over de financiële markten in zich.

Zo geeft de vorm van rentecurve een goede inzage in de verwachting van de markt over de economie. De rentecurve beslaat alle looptijden van staatsobligaties. Van obligaties met een looptijd van een maand tot obligaties met een looptijd van 30 jaar. En uit de vorm van deze curve valt veel af te lezen.

Zo geeft de vorm van rentecurve een goede inzage in de verwachting van de markt over de economie. De rentecurve beslaat alle looptijden van staatsobligaties. Van obligaties met een looptijd van een maand tot obligaties met een looptijd van 30 jaar. En uit de vorm van deze curve valt veel af te lezen.

Zo kan de rentecurve een stijgend verloop hebben. Dat is wanneer beleggers meer rentevergoeding van de staat verlangen naarmate de datum waarop hun lening wordt afgelost verder weg ligt. Een dergelijk patroon wordt ook wel een normale rentecurve genoemd. In de loop van de tijd neemt de waarde van geld immers af waardoor beleggers een hogere rentevergoeding vereisen naarmate hun lening verder in de toekomst wordt afgelost.

Wanneer de rentevergoedingen op leningen met een korte en een lange looptijd elkaar nauwelijks ontlopen wordt er van een vlakke rentecurve gesproken. En wanneer beleggers op korte leningen zelfs een hogere rente eisen dan op leningen met een lange looptijd spreekt men van een inverse rentecurve.

Nu heeft iedere vorm een andere betekenis. Een stijgende curve duidt op een groeiende economie. Omdat er economische groei verwacht wordt zullen de prijzen en de inflatie oplopen met als gevolg een hogere rente. Een vlakke rentecurve duidt daarentegen op een naderende recessie. Beleggers verwachten geen prijsstijgingen en behoeven geen hogere rentevergoeding op hun langere leningen. Een inverse rentecurve tenslotte is een voorbode voor naderend onheil op de beurzen. Onderschat daarom de vorm van een rentecurve niet.

Natuurlijk kunnen ook de gezamenlijke obligatiebeleggers er in al hun professionaliteit naast zitten maar de kans daarop is aanmerkelijk kleiner dan een collectieve misvatting op de aandelenmarkt.

Zowel in 2000 als in 2007 was de rentecurve invers. In beide gevallen volgde een indrukwekkende koersval op de beurzen. In het voorjaar van 2003 was de curve als gevolg van het ingrijpen van de Amerikaanse centrale bank echter oplopend en er volgde een rally op de aandelenmarkt.

De vraag is; voorspelt de conjunctuur “de beurs”of voorspelt “de beurs”de conjunctuur. Ik denk zelf het laatste. Rest de vraag: wat versta je onder de “de beurs”? Als vastrentende man denk ik uiteraard dat de vastrentende markt een betere voorspeller is van de conjunctuur dan de aandelenmarkten. In ieder geval hebben de afgelopen decennia dat bewezen. Het verloop van zowel de lange als de korte rente, oftewel de Yield Curve, is dus in mijn optiek een goede voorspeller van de conjunctuur.

Waarschuwing

De Amerikaanse obligatiemarkt met een kapitalisatie van 14.300 biljoen stuurt een waarschuwingssignaal over de economische vooruitzichten van de Verenigde Staten. De rentecurve is vervlakt en het is geen toeval dat ongeveer 10 jaar geleden dit de start was van een 18 maand durende recessie. De rentecurve (yieldcurve ) blijkt een betrouwbare indicator te zijn van van een aanstaande recessie als deze curve invers wordt. Dat betekent dat de korte termijn rente hoger ligt dan de lange termijn voet.

Een omgekeerde rentecurve heeft de voorgaande zeven recessies voorspeld. Lacy Hunt, hoofdeconoom bij Hoisington Investment Management, ziet een goede kans op een omgekeerde curve  over een jaar later als de Fed de balans blijft krimpen. Hij zegt dat het verkrappingsbeleid de kredietgroei waarschijnlijk zal verstikken en de overtollige reserves zal afremmen, de economie zal vertragen en de inflatie zal onderdrukken.

Banken geven doorgaans de voorkeur aan een steilere rentecurve omdat ze inkomsten genereren uit de spread tussen langlopende leningen en deposito’s die zijn geprijsd op kortere termijn. Zonder dat verschil staan hun resultaten onder druk..

Er zijn al dit jaar al tekenen daarvan: De Amerikaanse financiële aandelen zijn achtergebleven bij S & P 500 omdat de rendementscurve is afgevlakt. Hoewel de kredietmarges van banken licht zijn gestegen ten opzichte van de laagste waarden in 2015, blijven ze onder het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar, aldus de Fed.

Een mogelijke stijging van de kredietkosten zou voor Amerika negatief uitpakken. In een economie met veel schulden, zoals de Verenigde Staten, kan een geringe rentestijging de economie afremmen.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

1 reactie op “Recessie VS op komst”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *