ECB verhoogt rente, ommekeer verwacht

De Europese Centrale Bank (ECB) zal de rente nog wat verder verhogen en blijft verkrappingsgezind. De verwachtingen van ABN AMRO voor de beleidsrente zijn onveranderd. De ramingen van ABN AMRO voor de lange rente en de euro-dollarkoers zijn wel veranderd.

ECB houdt de deur naar meer renteverhogingen open

Zoals verwacht heeft de ECB tijdens de beleidsvergadering van juni de officiële rentetarieven met 25 basispunten (bp) verhoogd. Ook gaf de centrale bank aan dat de rente in juli waarschijnlijk nog een keer met 25bp omhoog gaat. Tijdens de persconferentie zei ECB-president Christine Lagarde dat er ‘nog meer te doen viel’ om de inflatie te laten afnemen naar het doel van 2%. Ze liet ook doorschemeren dat de deur naar nog meer renteverhogingen na de zomer vooralsnog open staat. Zij herhaalde deze boodschap in haar speech tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Sintra van 26-28 juni.

Economische ontwikkelingen in de eurozone

Ondanks de verkrappingsgezinde boodschap van de ECB, rekent ABN AMRO er nog steeds op dat de renteverhoging in juli de laatste zal zijn. De economie van de eurozone is in het vierde kwartaal van 2022 en het eerste kwartaal van 2023 licht gekrompen. ABN AMRO verwacht dat deze krimp gedurende de rest van dit jaar aanhoudt. Dan zal ook de krapte op de arbeidsmarkt afnemen, evenals de loonstijging. De inflatie is inmiddels al hard aan het dalen en de kerninflatie (inflatie exclusief de volatiele componenten voedsel energie) lijkt ook over het hoogtepunt heen.

Hoewel de kerninflatie waarschijnlijk een stuk langzamer naar beneden zal komen dan de totale inflatie, verwacht ABN AMRO dat de kerninflatie gedurende de rest van dit jaar wel fors zal afnemen. Dan zullen de inflatieverwachtingen waarschijnlijk ook dalen en komt het inflatiedoel van de ECB in zicht. Daarom denkt ABN AMRO dat de ECB tegen het einde van het jaar alweer van koers kan veranderen en de rente geleidelijk gaat verlagen om haar beleid minder krap te maken. De centrale bank staat nu namelijk erg hard op de rem.

Analyse van de renteontwikkelingen

De 10-jaarsrente op Nederlandse staatsleningen is in de maand juni gestegen. Deze stijging werd aangedreven door ontwikkelingen op de Amerikaanse obligatiemarkt. Daar liep de lange rente op doordat de centrale bank (de Fed) duidelijk maakte dat de rente meer verhoogd zou worden dan werd verwacht. ABN AMRO heeft haar eigen ramingen voor de beleidsrente in de Verenigde Staten hierdoor ook opwaarts herzien. ABN AMRO denkt dat de 10-jaarsrente op Nederlandse staatsleningen op de korte termijn rond het huidige niveau zal bewegen. Later in het jaar zal de lange rente evenwel gaan dalen als de eerste renteverlagingen door de ECB in zicht komen. ABN AMRO heeft haar raming voor het niveau van de 10-jaarsrente aan het eind van dit jaar licht opwaarts aangepast.

Lange rente en euro gestegen
Lange rente en euro gestegen

EUR/USD in juni gestegen – daling verwacht

De euro-dollarkoers is in de maand juni gestegen. Dit kwam onder andere omdat financiële markten nu rekening houden met de mogelijkheid dat de ECB na de zomer nog door zal gaan met renteverhogingen. ABN AMRO denkt dat de euro de komende tijd weer wat zal dalen ten opzichte van de dollar. ABN AMRO denkt namelijk dat de ECB eerder de rente zal gaan verlagen dan de Fed. ABN AMRO heeft haar ramingen voor EUR/USD voor eind dit jaar en eind volgend jaar neerwaarts herzien.

ABN Amro valutaramingen
ABN Amro valutaramingen

Conclusie

Op basis van bovenstaande analyse kan worden geconcludeerd dat, hoewel de ECB momenteel verkrappingsgezind is en de rente verder zal verhogen, er tegen het einde van het jaar een ommekeer in het beleid zal plaatsvinden. De economie van de eurozone is licht gekrompen en de inflatie is aan het dalen, wat kan leiden tot een minder krap beleid van de ECB en een geleidelijke verlaging van de rente.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.