Wereldwijd vermogen daalt voor het eerst in 15 jaar

Voor het eerst in meer dan een decennium is het wereldwijde financiële vermogen gedaald. Wat is er gebeurd en wat betekent dit voor de toekomst? In dit artikel bespreken we de resultaten van het Global Wealth Report 2023 van de Boston Consulting Group en geven we inzicht in de huidige stand van zaken en toekomstige verwachtingen.

Wereldwijde daling van financieel vermogen

Het wereldwijde financiële vermogen is voor het eerst in bijna 15 jaar weer gedaald – met 3,5 procent van 264 naar 255 biljoen Amerikaanse dollar. Beleggers uit Europa en Noord-Amerika werden hierbij bijzonder hard getroffen. De laatste keer dat er zo’n daling was, was tijdens de wereldwijde financiële crisis van 2008. Ondanks dalende financiële activa (contant geld, banktegoeden, schuldbewijzen, aandelen en beleggingsfondsen en pensioenen) is het totale nettovermogen licht gestegen (plus 0,3 procent), naar 459 biljoen Amerikaanse dollar. Dit is te danken aan hogere materiële activa (onroerend goed, edelmetalen en andere fysieke investeringen) die in 2022 zijn gestegen – met meer dan 5 procent naar 261 biljoen Amerikaanse dollar.

“De daling van het financiële vermogen was voornamelijk te wijten aan stijgende rentetarieven en een volatiel macro-economisch klimaat als gevolg van de nasleep van de Corona-pandemie en de oorlog in Oekraïne”, zegt Michael Kahlich, partner bij BCG in Zürich en co-auteur van de studie. Deze ontwikkelingen hadden vooral een negatieve invloed op de kapitaalmarkten.

Regionale verschillen

“Vooral de westerse wereld heeft in 2022 een sterke daling van het financiële vermogen meegemaakt.” In Noord-Amerika daalde het financiële vermogen met meer dan 10 biljoen Amerikaanse dollar, in West-Europa met 1,4 biljoen. Ook in Australië daalde het belegde vermogen licht. In Azië daarentegen namen de financiële activa licht toe, evenals in het Midden-Oosten.

Superrijken

Hoewel het totale nettovermogen licht is gestegen, is het aantal “Ultra High Net Worth Individuals” in 2022 gedaald. Welgestelden werden vooral getroffen door dalende koersen op de kapitaalmarkten. Bijna 62.000 superrijken bezitten elk een financieel vermogen van meer dan 100 miljoen Amerikaanse dollar, dat zijn ongeveer 4000 minder dan vorig jaar.

Toekomstige verwachtingen

Het wereldwijde vermogen heeft zich in de afgelopen jaren zeer veerkrachtig getoond tegenover wereldwijde crises – verdere groei wordt verwacht door Kahlich al voor 2023: “Ondanks de tegenslagen van het afgelopen jaar verwachten we dat het financiële vermogen in 2023 met ongeveer 5 procent zal stijgen naar 267 biljoen dollar.” Ook op middellange termijn zullen de wereldwijde vermogens blijven groeien, tot 2027 met 5 procent per jaar naar bijna 600 biljoen Amerikaanse dollar.

Vermogensbeheerders onder druk

Hoewel de winstmarges al jaren teruglopen, konden vermogensbeheerders rekenen op schijnbaar altijd groeiende financiële markten – dat is nu veranderd. De zeldzame combinatie van dalende obligatiemarkten en dalende aandelenkoersen in 2022 had aanzienlijke gevolgen voor de prestaties van asset managers, die wereldwijd een daling van 11,7 procent zagen in hun klantenbedrijfsvolume (beheerd vermogen en leningen).

Conclusie

Het wereldwijde financiële vermogen is voor het eerst in meer dan een decennium gedaald, voornamelijk als gevolg van stijgende rentetarieven en een volatiel macro-economisch klimaat. Er zijn echter regionale verschillen en het totale nettovermogen is licht gestegen dankzij hogere materiële activa. Op middellange termijn wordt verdere groei van het wereldwijde vermogen verwacht.

Over het onderzoek

Met het Global Wealth Report onderzoekt Boston Consulting Group jaarlijks de wereldwijde ontwikkeling van particuliere financiële activa, materiële activa en verplichtingen. De analyse omvat momenteel 97 markten, die samen goed zijn voor 98 procent van het wereldwijde bruto binnenlands product, en houdt rekening met gegevens van meer dan 150 vermogensbeheerders. Dit jaar is de 23e editie van de studie.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.