Demografische veranderingen: uitdagingen en kansen

De wereldbevolking groeit, maar het tempo vertraagt. Wat betekent dit voor de toekomst? Frank Schwarz, Portfolio Manager in het Team Global Equities/Absolute Return Multi Asset van MainFirst, bespreekt de afvlakking van de bevolkingsgroei en de demografische veranderingen die nieuwe technologieën en innovaties zullen brengen. Deze zullen niet alleen het tekort aan arbeidskrachten opvangen, maar ook de productiviteit in de industrie en dienstensector verhogen.

Bevolkingsgroei
In november 2022 bereikte de wereldbevolking de grens van 8 miljard en het aantal blijft stijgen. Het groeitempo vertraagt echter aanzienlijk en deze trend zal naar verwachting voortzetten. Inclusief migratie groeit de bevolking van China nu zelfs langzamer dan die van Duitsland.

Vergrijzing

In Duitsland en vooral in Japan zien we een tegenovergestelde trend. De bevolking van beide landen neemt af en vergrijst als gevolg van migratie. Terwijl India vecht tegen jeugdwerkloosheid, klagen bedrijven in Duitsland en Japan over een tekort aan geschoolde arbeidskrachten.

Toenemende automatisering door wereldwijd tekort aan arbeidskrachten De omvang van de bevolking is niet de enige bepalende factor voor economische groei; de leeftijdsopbouw is ook belangrijk. Zaken als arbeidsproductiviteit en pensioen- en gezondheidsstelsels zijn meer afhankelijk van de leeftijdsverdeling dan van de bevolkingsomvang. Dit vormt in de nabije toekomst een grote uitdaging voor zowel Japan als Duitsland, zowel op sociaal als economisch gebied.

Automatisering

Op lange termijn is de vraag hoe we moeten omgaan met een wereldwijd tekort aan arbeidskrachten, niet alleen op het gebied van geschoolde arbeid. De robotisering in de industrie heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt en deze trend zal doorgaan. China is wereldwijd de koploper op het gebied van industriële robots als belangrijkste productielocatie. In Japan heeft automatisering een deel van het arbeidstekort gecompenseerd en de wereldwijde vraag groeit jaarlijks met dubbele cijfers.

Bedrijven die zich richten op automatiseringstechnologie en industriële robots hebben geprofiteerd van de grote vraag. ABB, een Zwitsers bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van automatiserings- en elektrificatieoplossingen, biedt toekomstgerichte oplossingen. Met een breed scala aan robot- en productieautomatisering, stroomvoorzieningssystemen en elektrische aandrijvingen is ABB een toonaangevende speler op het gebied van Industrie 4.0-oplossingen.

Artificiële intelligentie

De groeiende vraag naar automatiseringsoplossingen komt ten goede aan bedrijven in de gehele waardeketen, met name op het gebied van artificiële intelligentie (AI). AI speelt een steeds grotere rol in automatisering. Het gebruik van nieuwe technologieën kan de productiviteit en efficiëntie verhogen en fouten en kosten verminderen. Een voorbeeld hiervan is het gebruik van AI in de productie-industrie, waar geautomatiseerde systemen met behulp van AI-technologie gegevens van sensoren, camera’s en andere bronnen kunnen analyseren en verwerken om de productie verder te optimaliseren.

Het gebruik van AI beperkt zich niet langer tot de automatisering van fysieke processen. Het brede publiek heeft kunnen zien hoe ver de ontwikkeling zich in korte tijd heeft voortgezet toen OpenAI begin dit jaar toegang gaf tot ChatGPT. Het wordt nu al gemakkelijker om geestelijke arbeid te vervangen dan fysieke arbeid. De nieuwe versie (ChatGPT-4) bevat duidelijke verbeteringen op het gebied van logica, tekst en begrip. ChatGPT-4 slaagde voor het Amerikaanse balie-examen en scoorde in de top 10%, en heeft ook baanbrekende vooruitgang geboekt bij de ontwikkeling van software. Een tekort aan vaardigheden in beroepen die geestelijke arbeid vereisen, zou dus allerminst een probleem kunnen zijn.

Duidelijke winnaars zijn bedrijven zoals Microsoft, die niet alleen hebben geïnvesteerd in OpenAI, maar ook ChatGPT kunnen integreren in hun software om een uiterst concurrerend alternatief voor de zoekmachine van Google te bieden. Als toonaangevende fabrikant van domeinspecifieke processoren (GPU’s) kan Nvidia essentiële rekenkracht leveren voor de werking van AI.

Conclusie

Op korte en middellange termijn staan verschillende regio’s voor uiteenlopende uitdagingen en taken. Op lange termijn zullen echter de wereldwijde afvlakking van de bevolkingsgroei en demografische veranderingen nieuwe technologieën en innovaties met zich meebrengen die niet alleen het tekort aan arbeidskrachten zullen opvangen, maar ook de productiviteit aanzienlijk zullen verhogen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.