Beursgangen in Europa: minder, maar groter

Het tweede kwartaal van dit jaar was een interessante tijd voor beursgangen. Hoewel het aantal beursgangen wereldwijd op het niveau van vorig jaar bleef, was er een daling van het emissievolume met vijf procent. In Europa zagen we echter een stijging van het emissievolume, ondanks een afname van het aantal beursgangen. In dit artikel gaan we dieper in op de ontwikkelingen op de IPO-markt en wat we kunnen verwachten voor de rest van het jaar.

Europa met gestegen emissievolume, maar minder beursgangen

De ontwikkeling in de grote regio’s was echter zeer verschillend: in China nam het aantal beursgangen toe met 28 procent en het emissievolume met tien procent, terwijl in Europa minder bedrijven de stap naar de beurs waagden: het aantal beursgangen daalde met 27 procent tot 33. Het emissievolume steeg echter met 58 procent tot 2,7 miljard US dollar.

Ook in de VS werden weliswaar stijgingen behaald – met 15 procent bij het aantal beursgangen en zelfs met 167 procent bij het emissievolume. Met 31 beursgangen die samen 6,3 miljard US dollar opleverden, bleef de IPO-activiteit echter op een relatief laag niveau in vergelijking met de lange termijn.

Technologiebedrijven en duurzame bedrijfsmodellen blijven in focus van investeerders

Van het wereldwijde emissievolume van 39,0 miljard US dollar was tien miljard afkomstig van technologiebedrijven. Bovendien waren drie van de vijf grootste beursgangen van het tweede kwartaal tech-IPO’s: de twee Chinese halfgeleiderfabrikanten Nexchip Semiconductor en SMEC haalden respectievelijk 1,9 en 1,8 miljard US dollar op, en de Chinese zonnepaneelfabrikant CSI Solar behaalde bijna een miljard US dollar. De grootste beursgang van het kwartaal vond echter plaats in de VS: de consumentengezondheidsdivisie van farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson behaalde bij haar IPO onder de naam Kenvue een emissievolume van 4,4 miljard US dollar.

Dit zijn resultaten van het huidige IPO-barometer van accountants- en adviesbureau EY.

“Wereldwijd wordt de markt voor beursgangen nog steeds gekenmerkt door voorzichtigheid als gevolg van geopolitieke spanningen en renteverhogingen”, aldus Stefan Uher, hoofd audit bij EY. “Veel bedrijven blijven in afwachting en hopen op een beter investeerderssentiment en hogere marktliquiditeit.” Maar er is nog steeds beweging in de markt, zegt Uher: “De volatiliteit is afgenomen en het koersniveau op de wereldbeurzen is relatief hoog.” Investeerders zijn echter selectiever geworden bij hun keuze van beleggingsdoelen als gevolg van renteverhogingen: “We hebben een kopersmarkt. Voor beurskandidaten is het des te belangrijker om een kwalitatief hoogwaardig equity-verhaal te kunnen bieden en de duurzaamheid van hun bedrijfsmodel en goede corporate governance te kunnen aantonen.”

Hogere IPO-activiteit verwacht in tweede helft van het jaar

De economische onzekerheid heeft echter een remmende werking, aldus Uher: “Het economisch herstel lijkt verder uitgesteld te worden, verdere verwachte renteverhogingen en geopolitieke spanningen zorgen voor onzekerheid.” Dit leidt ertoe dat de IPO-markt momenteel geen duidelijke richting vindt, wat ook blijkt uit het feit dat de cijfers grotendeels op het niveau van vorig jaar liggen, aldus Uher. “Tegelijkertijd groeit de pijplijn in Europa.”

De Europese IPO-markt zou zich kunnen herstellen als de dringend benodigde liquiditeit wordt hersteld. Maar: “Beleggers zullen selectief blijven en zich concentreren op bedrijven met solide fundamentele gegevens en een bewezen track record. Tot de sectoren die bij investeerders in de belangstelling staan, behoren technologiebedrijven en bedrijven met ESG-gerelateerde bedrijfsmodellen.” Bovendien verwacht Uher na het Kenvue-beursdebuut in de loop van het jaar verdere grote bedrijfsafstotingen en carve-out-beursgangen, evenals een hogere IPO-activiteit in de tweede helft van het jaar.

Conclusie

Wereldwijd blijft de IPO-activiteit op het niveau van vorig jaar, met een krimp van het emissievolume met vijf procent. In Europa is er een stijging van het emissievolume, maar minder beursgangen. Technologiebedrijven en duurzame bedrijfsmodellen blijven in de belangstelling van investeerders staan. Er wordt een hogere IPO-activiteit verwacht in de tweede helft van het jaar.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.