Hoe vrouwen met 40% van het vermogen de wereld veranderen

Vrouwen zijn niet meer te negeren in de financiële wereld. Ze bezitten 40 procent van het wereldwijde vermogen en hebben specifieke verwachtingen en doelen als het gaat om investeren. Maar wat zijn die verwachtingen en doelen precies? En hoe kunnen banken hen beter ondersteunen bij het beheren van hun vermogen? Een recente studie van Lombard Odier geeft inzicht in de behoeften en wensen van vrouwelijke beleggers. In dit artikel leest u hoe vrouwen hun vermogen duurzaam en toekomstgericht beheren en hoe ze met hun beleggingen de wereld veranderen.

Vrouwen willen vermogen doorgeven en een betere wereld creëren

De studie, die online werd uitgevoerd bij bestaande en potentiële klanten en zakelijke partners van Lombard Odier, toont aan dat vrouwen vooral gericht zijn op de lange termijn. Ze willen hun vermogen behouden en doorgeven aan de volgende generatie. Daarnaast willen ze met hun beleggingen bijdragen aan het opbouwen van een betere wereld voor hun kinderen. Erfeniszaken zijn voor hen geen taboe, maar worden in meer dan 50 procent van de gevallen openlijk besproken binnen de familie.

Vrouwen willen duurzaam beleggen en geïnformeerd worden

De studie laat ook zien dat vrouwen meer verwachten van hun bank dan alleen het beheren van hun portefeuille. Ze willen concrete voorstellen voor duurzame en innovatieve beleggingen, een uitgebreide vermogensbeheer, een advies over de vermogensstructurering en diepgaande informatie over de financiële markten.

Duurzame beleggingen zijn voor vrouwen een combinatie van overtuiging en pragmatisme. Meer dan 30 procent van de vrouwen die aan de studie deelnamen, is van mening dat duurzame beleggingen op een termijn van vijf jaar een betere prestatie leveren dan klassieke beleggingen. 61 procent van de respondenten geeft aan duurzame beleggingen te verkiezen als de mogelijkheid zich voordoet. 80 procent van de vrouwen is van mening dat duurzame beleggingen een vergelijkbare of betere prestatie leveren dan traditionele beleggingen. Het ontbreekt de klanten vandaag vooral aan concrete voorstellen over hoe ze duurzamer kunnen investeren.

Vrouwen zijn vooral geïnteresseerd in duurzame consumptie, recycling en afvalverwerking. Minder interesse hebben ze voor de bescherming van de bossen en vervoermiddelen met verminderde koolstofemissie.

Cécile Friedrich-Vuillemin, Senior Banker bij Lombard Odier in Parijs, legt uit: “Hun doelen zijn duurzame beleggingen, impact investing en beleggingen die natuur en mensen respecteren – in welke vorm dan ook. Een beheerstrategie die alleen gericht is op financiële criteria is duidelijk niet meer voldoende. Maar men mag niet geloven dat vrouwen bereid zijn om een goede prestatie op te offeren. Dat wordt hier bevestigd. Onze respondenten geloven dat duurzame beslissingen ook op lange termijn rendabel zullen zijn.”

Vrouwen nemen een actieve rol op bij het vermogensbeheer

De meerderheid van de respondenten controleert de prestatie van hun portefeuille per kwartaal (40 procent) of per maand (30 procent). De manier van vermogensbeheer verschilt: een derde van de respondenten geeft aan een vermogensbeheeropdracht te hebben verleend, terwijl een kwart van de vrouwen hun vermogen zelf beheert. Nog een kwart van de belegsters vertrouwt op hun adviseur.

Er is echter nog steeds sprake van een vermeende gebrek aan kennis of vaardigheden: 20 procent van de respondenten noemt dit als een belangrijke reden die hen ervan weerhoudt om zich meer te mengen in het beheer van hun vermogen. Hun bankiers zouden zich daarom meer moeten inzetten voor financiële informatieoverdracht om aan deze behoeften te voldoen.

Delphine Barbaud, Senior Banker bij Lombard Odier, benadrukt: “Onze belangrijkste taak is om onze klanten te begeleiden bij het beheer van hun vermogen. Het leek ons daarom belangrijk om de verwachtingen van onze klanten te kennen. In 2016 hebben we onze Europese LO Women’s Club opgericht. Het idee ontstond in gesprekken met onze klanten – en uit de noodzaak om aan hun verwachtingen op het gebied van vermogensbeheer te voldoen. Financiën zijn traditioneel een mannenbolwerk. Wij zijn echter overtuigd dat er in dit segment ontwikkelingspotentieel bestaat, want meer dan 40 procent van het wereldwijde vermogen wordt door vrouwen aangehouden.”

Conclusie

De studie van Lombard Odier toont aan dat vrouwen een belangrijke en groeiende rol spelen in de financiële wereld. Ze hebben specifieke doelen en wensen als het gaat om investeren, die vooral gericht zijn op duurzaamheid en toekomstgerichtheid. Banken kunnen hen beter ondersteunen door hen concrete voorstellen, uitgebreide diensten, deskundig advies en diepgaande informatie te bieden. Vrouwen willen niet alleen hun vermogen beheren, maar ook een positieve impact hebben op de wereld.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.