Energietransitie biedt kansen voor beleggers

Weet je hoeveel energie we elke dag gebruiken? En waar die energie vandaan komt? De meeste energie die we nu gebruiken, komt uit fossiele brandstoffen, zoals steenkool, aardolie en aardgas. Deze brandstoffen zijn niet alleen eindig, maar ook schadelijk voor het klimaat en het milieu. Daarom moeten we overstappen naar duurzame energiebronnen, zoals zon, wind, water en biomassa. Dit proces heet de energietransitie.

De energietransitie is een van de grootste uitdagingen en kansen van onze tijd. Het gaat niet alleen om het vervangen van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie, maar ook om het veranderen van ons hele energiesysteem. Hoe we energie opwekken, transporteren, opslaan en gebruiken. Hoe we onze gebouwen, mobiliteit, industrie en landbouw verduurzamen. Hoe we onze economie, samenleving en levensstijl aanpassen aan een koolstofarme toekomst.

Maar hoe kunnen beleggers profiteren van de energietransitie? Welke sectoren, activaklassen en thema’s bieden de beste kansen om langetermijnrendementen te behalen, terwijl ze ook rekening houden met duurzaamheid en impact? In dit artikel zullen we drie belangrijke bevindingen bespreken uit de uitgebreide Schroders Institutional Investor Study 2023, die 770 investeerders uit 36 regio’s ondervroeg die in totaal $34,7 biljoen aan activa beheerden. Deze bevindingen laten zien hoe beleggers kunnen profiteren van de energietransitie, particuliere activa en thematisch beleggen.

De energietransitie biedt investeringsmogelijkheden

Uit het onderzoek blijkt dat investeerders geloven dat de energietransitie grote kansen biedt. Ruim twee derde (67%) van de ondervraagden wereldwijd acht het waarschijnlijk of zeer waarschijnlijk dat de energietransitie zal leiden tot investeringen in innovaties en daarmee aanzienlijke investeringsmogelijkheden zal creëren.

Ongeveer de helft van de mondiale investeerders is van mening dat infrastructuur/hernieuwbare energie het meest geschikt is om te profiteren van de investeringsmogelijkheden die het koolstofvrij maken op de middellange termijn zal creëren. 41% van de respondenten zei dat ze hun infrastructuurinvesteringen in de komende twaalf maanden zouden verhogen, omdat deze beleggingscategorie zal profiteren van de groene technologierevolutie.

Bovendien wilde meer dan de helft van de ondervraagden proactief de investeringsmogelijkheden benutten die zouden voortvloeien uit de energietransitie en de daarmee samenhangende technologische revolutie door een grotere allocatie aan particuliere activa.

Particuliere activa zijn activa die niet op een openbare markt worden verhandeld, zoals private equity, private debt, infrastructuur, onroerend goed en natuurlijk kapitaal. Deze activaklasse biedt beleggers verschillende voordelen, zoals een hoger rendement, een lager risico, een betere bescherming tegen inflatie en een grotere diversificatie.

Uit het onderzoek van dit jaar blijkt dat investeerders steeds meer interesse hebben in particuliere activa. Een derde van de mondiale respondenten overweegt om hun allocatie aan deze activaklasse de komende twee jaar te vergroten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

 • Een grotere diversificatie (65%)
 • Een hoger rendement (58%)
 • Een betere bescherming tegen inflatie (48%)
 • Een lager risico (40%)

Particuliere activa stellen beleggers ook in staat om thematisch te beleggen en zich te richten op impactbeleggingen. Dit zijn beleggingen die niet alleen financiële rendementen nastreven, maar ook positieve sociale of milieu-effecten genereren.

Uit het onderzoek blijkt dat beleggers steeds vaker thematisch willen beleggen en zich meer willen richten op impactbeleggingen. De belangrijkste voordelen hiervan zijn:

 • Het investeren in nieuwe sectoren die zich richten op duurzaamheid en innovatie (66%)
 • Het behalen van langetermijnrendementen door goed te doen (65%)
 • Het hebben van een positieve impact op de mensheid en de planeet (43%)

Beleggers noemden infrastructuur (44%) en natuurlijk kapitaal en biodiversiteit (41%) als de meest geschikte activaklassen binnen particuliere activa om hun doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en impact te bereiken, waarbij deze focus toeneemt naarmate de investeringshorizon belangrijker wordt.

Thematisch beleggen biedt exposure aan megatrends

Thematisch beleggen is een beleggingsstijl die zich richt op de langetermijntrends die de wereld veranderen, zoals technologische vooruitgang, demografische verschuivingen, klimaatverandering en deglobalisering. Deze trends hebben een grote invloed op de economie, de samenleving en het milieu, en creëren nieuwe kansen voor beleggers.

Uit het onderzoek blijkt dat beleggers steeds meer thematisch willen beleggen om exposure te krijgen aan deze megatrends. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:

 • Het verbeteren van de portefeuilleprestaties (63%)
 • Het verminderen van het risico (49%)
 • Het afstemmen van de portefeuille op de waarden (46%)

De meest populaire thema’s onder de ondervraagde beleggers zijn:

 • Kunstmatige intelligentie en robotica (48%)
 • Energie-efficiëntie en schone technologie (47%)
 • Gezondheid en welzijn (46%)

Deze thema’s weerspiegelen de belangrijkste uitdagingen en kansen waar de wereld voor staat, en bieden beleggers de mogelijkheid om te profiteren van de groeiende vraag naar oplossingen die deze thema’s aanpakken.

Conclusie

Het Schroders Institutional Investor Study 2023 laat zien dat institutionele beleggers zich bewust zijn van de complexe en dynamische omgeving waarin ze opereren, en dat ze bereid zijn om hun portefeuilleallocatie aan te passen om hun doelstellingen te bereiken.

De energietransitie, particuliere activa en thematisch beleggen zijn drie belangrijke trends die beleggers kunnen helpen om langetermijnrendementen te behalen, terwijl ze ook rekening houden met duurzaamheid en impact.

1 gedachte over “Energietransitie biedt kansen voor beleggers”

 1. Is de grootschalige opslag van stroom enkel met batterijen te realiseren? Of zal dat ook beter en grootschaliger met andere techniekversies kunnen? En dat zonder gebruik van zeldzame aardmetalen?
  Mijn antwoord is volmondig: ja. Namelijk met mijn ontwikkelde energieopslagtechniek CAES 2.0 (Compressed Air Energy Storage 2.0). Met de daarvoor specifiek ontwikkelde compressortechniek wordt stroom (aanbod gestuurd) omgezet in de opgeslagen energiedragers perslucht en heet water. Deze energiedragers worden (vraag gestuurd) met de daarvoor specifiek ontwikkelde persluchtgenerator weer omgezet in stroom.
  Dus: geen zeldzame aardmetalen, nagenoeg onbeperkte productie (overal ter wereld), geen hightech, op basis van de huidige stand van de techniek, met efficiëntie van minimaal 80%.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.