Recensie ABN AMRO 3,75% Variabele Coupon Obligatie 2

Deze week introduceert ABN AMRO weer een nieuw product, de 3,75% Variabele Coupon Obligatie. U vraagt, wij draaien, zal ik maar zeggen. Het vertrouwen in financiële instellingen is nog nooit zo laag geweest. Maar het personeel moeten gewoon worden betaald en creativiteit kent geen grenzen. En dus blijven de banken het ene na het andere product lanceren.

De 3,75% Variabele Coupon obligatie 2 is de opvolger van vorig jaar geïntroduceerde Variabele Coupon Obligatie 1. Beide gaan uit van een coupon op basis van de 3-maands Euribor, maar de componenten verschillen enigszins.

Fondsinformatie
Fonds: ABN AMRO 3,75% Variabele Coupon Obligatie
ISIN-code: NL0009056977

Type belegging: Gestructureerd product met hoofdsomgarantie.

Doelstelling: Uitkeren van een stabiele coupon.

Toegevoegde waarde: Voor beleggers die de zekerheid zoeken van een product met hoofdsomgarantie en verzekerd willen zijn van een minimale couponrente.

Looptijd: Tot 9 juli 2014.

Verhandelbaarheid: Het fonds wordt genoteerd aan Euronext Amsterdam. De handel zal door ABN AMRO worden onderhouden. Het verschil tussen de bied- en laatspread zal (minimaal) 0,5% bedragen.

Wat is Euribor?
De Euribor is de Euro Interbank Offered Rate, ofwel de rente waartegen 57 Europese banken bereid zijn leningen in euro’s aan elkaar te verstrekken. De hoogte van deze rente is afhankelijk van de inflatie en de economische omstandigheden. De Euribor wordt gebruikt voor het vaststellen van bijvoorbeeld deposito’s, hypotheken en leningen. Eind vorig jaar, toen het vertrouwen in de economie en het vertrouwen van de banken onderling, op een dieptepunt kwam, steeg de 3-maands Euribor spectaculair tot ruim boven de 5%. Inmiddels is deze weer gezakt tot net boven de 1%.

Mooi rendement?
De werking van de Variabele Coupon Obligatie is simpel. De looptijd is 5 jaar, de hoofdsom is volledig gegarandeerd, de coupon is jaarlijks minimaal 3,75% en maximaal de 3-maands Euribor. Omdat de 3-maands Euribor op 1% staat, geldt nu de minimum coupon van 3,75%. Om kans te maken op een hogere couponuitkering van 3,75% moet de 3-maands Euribor nog 275% stijgen!

Als we terugkijken naar de laatste 5 jaar (20 meetperiodes) dan kwamen 13 van de 20 kwartalen uit onder de 3,75% en zou het gemiddelde rendement uitkomen op 4,04% per jaar. Heel veel hoger schat ik het rendement in dit product de komende 5 jaar ook niet in. Met andere woorden, je koopt een 5-jarige obligatie met als debiteur ABN AMRO (en in een later stadium Royal Bank of Scotland) en een gemiddelde jaarlijkse rente van 4%. De kans dat de coupon lager gaat uitvallen schat ik groter in dan de kans dat de coupon hoger gaat uitvallen dan 4%. De 3-maands Euribor staat historisch laag en deze is nog steeds dalende.

Risico’s
De coupon is variabel en kan gedurende de looptijd veel lager uitvallen dan een gelijkwaardige normale obligatie. De verhandelbaarheid kan zeer matig zijn, de handel vindt doorgaans plaats binnen de uitgevende instelling zelf. De uitgifte van een nieuwe, verbeterde versie kan de koers behoorlijk drukken omdat adviseurs dan massaal gaan ruilen. De hoofdsomgarantie wordt op den duur overgedragen aan de Royal Bank of Scotland.

Kosten
1% emissiekosten en jaarlijks 0,4% vaste kosten.

Transparantie
Het product is transparant; je weet wat je krijgt.

Leesbaarheid rapportages/website
De brochure is uitgebreid, maar ook zeer helder. De belegger wordt duidelijk gewezen op de kosten en de risico’s. Het prospectus is onleesbaar, 529 pagina’s in het Engels is voor de gemiddelde belegger geen dagelijkse kost.

Alternatief?
Vindt u jaarlijks 4% een acceptabele rente, wilt u er van verzekerd zijn dat u deze rente ook inderdaad ontvangt en brengt u uw geld het liefst bij een betrouwbare bank onder? Zet dan uw geld voor 5 jaar vast bij de Rabobank, dan ontvangt u ook 4% per jaar. Uiteraard kunt u in de tussentijd dit deposito niet openbreken, maar de meeste speciale renteconstructies met hoofdsomgarantie die de grootbanken introduceren zijn ook tussentijds zeer matig verhandelbaar. Het is de uitgevende bank zelf die de handel onderhoudt. Met een spread van 0,5% of meer.

ABN AMRO heeft eerder al totaal 10 renteproducten met hoofdsomgarantie geïntroduceerd. Deze staan alle onder de uitgifteprijs, sommige zijn zelfs met 30-40% gedaald! De voorloper van deze 3,75% Variabele Coupon Obligatie 2, de Variabele Coupon Obligatie 1 die een jaar geleden is uitgegeven op 100, staat inmiddels op 95. Het is maar dat u het weet.

Afweging

Pluspunten
– Minimale coupon van 3,75%
– Hoofdsomgarantie
– Bestand zijn tegen een eventuele dalende rente

Minpunten
– Hoge kosten, totaal 0,6% per jaar
– Mogelijk matige verhandelbaarheid
– Weinig kans op een marktconform rendement
– Geen vaste coupon
– Hoofdsomgarantie uiteindelijk naar RBS

niet_doen1Conclusie: De kans dat er een bovengemiddeld rendement wordt behaald, is zeer klein, mede gezien de (historische) ontwikkelingen van de 3-maands Euribor rente. Beter is om gewoon een recht-toe-recht aan bedrijfsobligatie te kopen, dan weet je wat je krijgt en zijn de kosten veel lager.

Ondergetekende heeft geen positie in dit fonds. De redactie heeft geen posities in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Patrick Bontje
Vermogensadviseur bij TOP Capital

Steun De Kritische Belegger
Als u deze site nuttig vindt en onze doelstellingen een warm hart toedraagt, vragen wij u vriendelijk om een bijdrage te doneren.

Klik op deze link: https://www.dekritischebelegger.nl/steun-deze-site/

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.