Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Beoordeling Triodos Renewables Fund

Duurzaam beleggen groeit in populariteit. Uit een recent onderzoek van Millward Brown blijkt dat in 2008 het aantal duurzame beleggers tot 16% is toegenomen. De keuze uit aandelen en beleggingsfondsen die zich bezighouden met duurzame energie wordt steeds groter. Tegelijkertijd verschijnen er steeds meer ‘obscure’ partijen, waardoor de achterdocht groeit. Zo vond Groen Invest als meest recente partij zijn Waterloo.

Triodos is een gevestigde naam in het duurzaam beleggen. Triodos profileert zich als enige onafhankelijke duurzame bank van Nederland. Het beheert onder andere een aantal specifieke duurzame beleggingsfondsen op het gebied van groen beleggen, duurzaam vastgoed, cultuurprojecten en microfinancieringen.

Het Triodos Renewables Fund is één van de beleggingsfondsen van Triodos. Het fonds belegt in kleinschalige en middelgrote producenten van groene stroom, zoals windparken, zonne-installaties, biomassa installaties en kleinschalige waterkrachtcentrales in Europa.

Fondsinformatie
Fonds: Triodos Renewables Fund
ISIN-code: LU0254371015

Type belegging: aandelenbelegging in duurzame energieprojecten (aandelen en achtergestelde leningen).

Doelstelling: Bijdrage aan de vergroting van het aandeel in duurzame energie.

Toegevoegde waarde: Voor beleggers die rechtstreeks willen participeren in relatief kleinschalige niet-beursgenoteerde producenten van groene stroom zoals windparken, zonne-installaties, biomassa installaties en waterkracht projecten in Europa.

Verhandelbaarheid: Het fonds wordt genoteerd in Luxemburg, waarbij 1 x per week kan worden gehandeld. De verhandelbaarheid is dus beperkt, omdat in niet-beursgenoteerde bedrijven wordt belegd.

Beleggen in duurzame energie, risicovol of niet?

Het zwaartepunt van de investeringen van het Triodos Renewables Fund ligt bij de windenergie (66%). Wereldwijd is Nederland nog een kleine speler op het gebied van windenergie, dat goed is voor circa 3% van de electriciteitsproductie. Koplopers in Europa zijn Denemarken en Duitsland. Nederland heeft ambitieuze plannen om de capaciteit in windenergie in de toekomst uit te breiden, maar in de praktijk blijken de plannen slechts politieke voornemens. Nadelen van windenergie zijn de horizonververvuiling, milieubezwaren en geluidsoverlast. Verder is het onderhoud van windturbines een kostbare zaak. En het politieke gekonkel houdt dus maar niet op. Zo worden veel projecten op de lange baan geschoven.

Beleggen in Triodos Renewables Fund, risicovol of niet?
Het is ook maar de vraag of er genoeg te investeren is in duurzame energie in de nabije toekomst. Van het fondsvermogen van 25,2 miljoen euro was per 31 maart ‘slechts’ 10,7 miljoen euro belegd. In de laatste kwartaalrapportage laat de fondsmanager weten, dat banken minder financieringen verstrekken en dat het aantrekken van vermogen voor projecten duurder wordt, waardoor de doorlooptijd voor investeringen langer kan worden. Het fonds belegt voor een groot deel in achtergestelde leningen.

De projecten waar het fonds in investeert zijn niet geheel risicoloos. De bedrijven waarin wordt geïnvesteerd, worden vaak speciaal voor een project opgericht en zijn nieuw en onervaren. Verder zijn de projecten sterk afhankelijk van de ontwikkelingen in de Europese duurzame energie sector en het overheidsbeleid, zoals subsidiemaatregelen. Het fondsmanagement meldt tevens dat het fonds met name belegt in risicodragend kapitaal, waarvoor veelal geen onderpand kan worden verstrekt. Tenslotte is er een valutarisico; maximaal 35% van het vermogen mag worden belegd in andere Europese valuta.

De prestaties van het fonds
Het Triodos Renewables Fund is een betrekkelijk nieuw fonds, opgericht medio 2006. Het heeft in 2008 veel beter gepresteerd dan de S&P Global Clean Energy Index, hoewel een vergelijking lastig te maken is. Dat geldt voor alle beleggingsfondsen in duurzame energie. Het fonds draaide, met een rendement van 2,5% over het afgelopen jaar, mee in de top, terwijl het zich met een rendement van 0,9% vanaf 1 januari in de onderste regionen bevindt. Helaas valt het fonds niet onder de fiscale vrijstellingen van de overheid. Het Fortis Groen Fonds bijvoorbeeld wel. Dat behaalde dit jaar al een rendement van 15,9% terwijl ook dit fonds grotendeel belegt in windenergie projecten.

Kosten
Het management rapporteerde over 2007 liefst 5,44% aan kosten. Over 2008 kwamen de totale kosten uit op 3,52%.

Transparantie
Het jaarverslag toont, naast veel mooie, maar nutteloze foto’s, een inzicht in alle cijfers van het fonds. Er wordt geen verslag gedaan van de projecten waarin wordt belegd. De nieuwsbrief over het eerste kwartaal van dit jaar maakt melding dat er momenteel 14 investeringen uitstaan, meest windprojecten, waarvan 75% gevestigd in Nederland. Welke dat exact zijn en hoe groot de investeringen zijn per project is nergens te vinden.

Leesbaarheid rapportages/website: De website van Triodos en het fonds is helder en overzichtelijk. Alle documenten, waaronder het jaarverslag, het halfjaarverslag en het prospectus zijn gemakkelijk te vinden en in te zien. Alle kosten van het fonds zijn eenvoudig te herleiden.

Afweging

Pluspunten
– Bijdrage aan een duurzaam milieu in een door gespecialiseerd fondshuis geleid fonds
– Directe investering in niet-beursgenoteerde en vaak kleinschalige bedrijven en projecten
– Mogelijkheid om maandelijks, deels zonder transactiekosten te beleggen waardoor middeling plaatsvindt van de aankoopkoers

Minpunten
– Relatief hoge kosten
– Fonds is door het type investeringen niet liquide
– Fonds is mede afhankelijk van subsidies die mogelijk in toekomst kunnen worden stopgezet
– Per 31 maart 2009 is ruim 40% belegd. De vraag is of er voldoende projecten voorhanden zijn om in te investeren
– Mogelijke grote koersfluctuaties op korte termijn

doen2Conclusie: Gezien de bijdrage aan een duurzaam milieu via een ervaren en gespecialiseerd fondshuis, de transparantie van de verslagen, de unieke investeringsmethodes en het acceptabele rendement zijn wij, ondanks de hoge kosten en de matige verhandelbaarheid, (gematigd) positief over dit fonds. Het is geschikt voor beleggers die voor langere tijd beleggen, goed bestand zijn tegen koersschommelingen en sympathie hebben voor dit soort type beleggingen.

Ondergetekende heeft geen positie in dit fonds. De redactie heeft geen posities in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Patrick Bontje
Vermogensadviseur bij TOP Capital

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *