Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Pas op voor deze psychologische valkuilen bij het beleggen

In de dagelijkse drukte op de beurs speelt emotie een grote rol. Het gedrag van elke belegger wordt bepaald door tal van psychologische factoren, die lange tijd het onderzoeksgebied waren voor gedragseconomen. Als u betere investeringsbeslissingen wilt nemen, moet u zich bewust zijn van de mentale valkuilen die u te wachten staan. Hier zijn enkele van de meest voorkomende psychologische valkuilen en tips om ze te vermijden.

U wilt ook zonder emotie beleggen maar met een prima resultaat ? Vraag dan onze gratis brochure aan. KLIK HIER

Beschikbaarheidsbias

Deze cognitieve bias, ook wel beschikbaarheidsheuristiek genoemd, leidt ertoe dat we risico’s verkeerd inschatten. Het is gebaseerd op het feit dat mensen denken dat dingen vaker worden gehoord of gelezen.

Iedereen die bijvoorbeeld onlangs van een of meer vliegtuigongelukken heeft gehoord, zal het risico om te worden gedood zelfs bij een dergelijke crash aanzienlijk hoger inschatten dan voorheen. Beschikbaarheidsbias speelt ook een rol bij veel beslissingen op de beurs. Beleggers die lezen over hoe anderen winst hebben gemaakt met een effect of een bepaalde beleggingsstrategie, hebben de neiging hun eigen rendementskansen te overschatten. Een dergelijke verkeerde inschatting kan snel zeer kostbaar blijken te zijn, vooral voor risicovolle beleggingsproducten met een hoge volatiliteit.

De beste manier om met een dergelijke verkeerde inschatting om te gaan, is door cijfers en statistieken toe te voegen. U mag nooit beslissingen nemen op basis van één nieuwsartikel. De realiteit is meestal veel complexer. Doe feitencontrole en probeer elk aspect van uw beslissing vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Reze-effect

Een terugwijkend effect is de menselijke neiging om jongere informatie meer te wegen dan oude informatie. Mensen hebben gedurende een lange periode veel ervaringen. Ze beïnvloeden allemaal verdere actie in verschillende mate. Maar hoe sterk hun invloed is, hangt niet alleen af ​​van hoe relevant ze zijn voor een bepaalde situatie. Wanneer de ervaring is opgedaan, speelt een cruciale rol.

Bereikt een fonds b.v. B. Overtuigende winsten over meerdere jaren, het spreekt voor zich dat beleggers dit zien als een goede investeringsmogelijkheid. Ervan uitgaande dat de algemene marktsituatie afkoelt, zullen de prestaties van het fonds het volgende jaar merkbaar verslechteren. Over de hele periode zouden de prestaties van het fonds nog steeds erg goed zijn. De manier waarop beleggers het fonds beoordelen, is nu echter aanzienlijk veranderd. Ondanks de bovengemiddelde prestaties op lange termijn, is de stemming nu aanzienlijk pessimistischer.

Om dit te voorkomen is het belangrijk dat je altijd aandacht besteedt aan het lange termijn perspectief. Een ontwikkeling op korte termijn is geenszins een trend. Een langetermijninvesteringsstrategie profiteert van effecten die jaren en decennia aanhouden.

Verliesaversie

Verlies doet pijn. Dit besef is niet nieuw. Gedragseconomen hebben al lang ontdekt dat de meerderheid van de investeerders vooral gericht is op het vermijden van hun eigen investeringsverliezen. Met name verliesaversie komt tot uiting in het feit dat de weging van winst- en verlieskansen significant belangrijker hecht aan mogelijk verlies.

Deze afkeer manifesteert zich bij het beleggen in het feit dat veel beleggers de voorkeur geven aan veilige en minder volatiele effecten. Minder volatiliteit betekent niet noodzakelijk dat u geen rendement krijgt. Wie echter altijd bang is risico’s te nemen, loopt het risico goede kansen te missen.

De beste manier om uw eigen verliesaversie te neutraliseren is, vergelijkbaar met het herhalingseffect, een langetermijnbeleggingsstrategie. Bovendien moet u voorkomen dat u meerdere keren per dag naar aandelenkoersen kijkt, ook al is uw beleggingshorizon gericht op jaren of decennia. Anders loopt u het risico de koersverliezen aanzienlijk meer te wegen dan de winsten. Laboratoriumexperimenten hebben aangetoond dat het negeren van niet-gerealiseerde verliezen op korte termijn een van de redenen is waarom een ​​langetermijnstrategie zo succesvol is.

Overmoed

Enkele van de meest kostbare fouten op de aandelenmarkt zijn te wijten aan zelfoverschatting. Bij het beleggen kan het snel gebeuren dat beleggers hun eigen vaardigheden en beurskennis overschatten. De invloed van zelfoverschatting op investeringsgedrag is meestal het tegenovergestelde van verliesaversie. Waar risicomijdende beleggers alleen vertrouwen op de veiligste en minst volatiele beleggingen, geven beleggers die overtuigd zijn van hun eigen kunnen de voorkeur aan zeer risicovolle beleggingsproducten.

Degenen die zichzelf overschatten, geven de voorkeur aan een uiterst actieve beleggingsstrategie. Aangezien de markt wordt gedomineerd, moet elke kleine fluctuatie voor zichzelf worden gebruikt. De meeste mensen missen het feit dat beleggen en daghandel twee verschillende paar schoenen zijn en soms heel verschillende eisen stellen aan beleggers. Degenen die het onderwerp al uitvoerig hebben behandeld, zullen zichzelf nog meer overschatten. Gedragswetenschap noemt dit een illusie van kennis. Studies tonen aan dat het zelfrespect toeneemt naarmate de taken die moeten worden beheerst, complexer worden. De meeste mensen beoordelen zichzelf als beter dan het gemiddelde.

Om je eigen overschatting van jezelf tegen te gaan, moet je altijd je beslissingen en je veronderstelde kennis van de beurswereld in twijfel trekken. Studies hebben aangetoond dat mensen hun eigen kennis minder snel overschatten als ze complexe feiten onafhankelijk moeten ontrafelen en in detail moeten uitleggen. Als u uw eigen investeringsbeslissingen documenteert, vergelijkbaar met een financieel tijdschrift, krijgt u ook een ongestoorde beoordeling van al uw beslissingen en de redenering die ertoe heeft geleid dat u in een bepaald product hebt geïnvesteerd. Als je terugkijkt op de concrete resultaten van je beslissingen, zul je veel meer de grenzen van je vaardigheden opmerken.

Volger effect

In veel opzichten zijn mensen nog steeds kuddedieren. De groep belooft veiligheid en beschermt tegen haar eigen fouten. In de beleggingswereld komt dit instinct tot uiting in het zogenaamde volgereffect. Mensen springen liever op een rijdende trein, of in dit geval een geslaagd deel, dan zelf de stap in het onbekende te zetten.

Het gevaar hierbij is dat de selectie van de effecten te veel is gebaseerd op hun huidige populariteit. Als gevolg hiervan bezwijken veel beleggers voor een hype en beginnen ze pas te investeren in een waardepapier als de grootste winsten al zijn behaald. Als je pech hebt, kom ben je dan net op tijd binnen om de volgende correctie mee te nemen.

Als u op lange termijn belegt, kunnen kortetermijntrends voor u grotendeels irrelevant zijn. Wil je echter ook profiteren van tijdelijke ontwikkelingen, dan moet je de cijfers en economische ontwikkelingen in de gaten houden. De beurskoersen prijzen vaak de toekomstige verwachtingen van beleggers. Daarom moet u bij het maken van uw selectie altijd kijken naar wat er zal zijn en niet naar wat er momenteel in zit. Er bestaat niet zoiets als de wijsheid van velen op de beurs.

Bevestigingsfouten

Een bevestigingsfout, ook wel bevestigingsbias in het Engels genoemd, is de neiging om alleen in uw eigen waarneming informatie te beschouwen die uw eigen verwachtingen bevestigt. Iedereen die vast van een bepaald ding overtuigd is, zal in de loop van het onderzoek meestal informatie vinden die overeenkomt met hun eigen overtuigingen. Mensen streven er altijd naar om hun zelfgemaakte hypothesen te bevestigen. Dit kan het moeilijk maken om informatie onafhankelijk te classificeren.

De grote hoeveelheid informatie die nu dankzij internet beschikbaar is, verergert dit probleem. Uw eigen mening bepaalt meestal waar u informatie vandaan haalt. Aan de andere kant zijn informatiebronnen die verschillende weergaven vertegenwoordigen, verborgen. Hierdoor ontstaan ​​filterbellen.

Als u er bijvoorbeeld van overtuigd bent dat bepaalde activaklassen te riskant of niet rendabel zijn, is de kans groot dat u informatie zult vinden die deze veronderstelling bevestigt. U zult echter waarschijnlijk minder aandacht besteden aan alternatieve informatie.

Om uw eigen bevestigingsbias tegen te gaan, moet u opzettelijk zoeken naar informatie over een situatie waarvan u zeker weet dat deze in strijd is met uw eigen mening. Maak een lijst van voor- en nadelen en probeer elk argument kritisch in twijfel te trekken. Kunt u de argumenten waarmee u het eens bent onderbouwen of weerleggen? Hoe zit het met de argumenten waarmee u het niet eens bent? Probeer meningen van feiten te scheiden en wees nooit te zeker van uw vooropgezette meningen.

Bron: ETF Nachrichten

Wilt u zonder deze psychologische valkuilen beleggen en bent u gericht op een lange termijn rendement. Dan hebben wij een mooi product voor u: Automatisch Beleggen. Sinds 2015 is een rendement van ruim 400% behaald en heeft daarmee de markt ruim verslagen. KLIK HIER om de gratis brochure aan te vragen.

 

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *