Zijn Indextrackers nog te begrijpen?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar indextrackers. In het onderzoek is getoetst in hoeverre indextrackers begrijpelijk zijn voor de gemiddelde particuliere belegger. De begrijpelijkheid is beoordeeld op grond van de mate van complexiteit van de productstructuren, de inspanning die nodig is om de werking van een indextracker te doorgronden en de toereikendheid van de productinformatie.

Complex

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat een aantal soorten indextrackers zo complex is, dat deze niet of bijzonder lastig te begrijpen zijn voor de consument. Dit zijn producten waarvan de AFM vindt dat ze niet aangeboden moeten worden aan consumenten of alleen aangeboden moeten worden aan consumenten met tussenkomst van een adviseur of vermogensbeheerder.

Presentaties

Samen met het team van Indexus geef ik de afgelopen jaren goedbezochte presentaties over indexbeleggen met trackers. Dit zijn interactieve sessies met deelnemers met uiteenlopende ervaring en kennis van indextrackers. Belangrijke onderdelen zijn de selectiecriteria en innovatie. Wat op valt is dat men redelijk op de hoogte is van de verschillen tussen bij voorbeeld fysieke en synthetische trackers, maar dat andere kenmerken inderdaad nog onvoldoende bekend zijn. Weet wat u koopt!

Portefeuille

De AFM heeft het onderzoek met name toegespitst op de begrijpelijkheid van indextrackers. Om een gedegen beleggingsportefeuille met trackers op te bouwen en te onderhouden moet je een expert zijn. Voordat wij een tracker opnemen in een portefeuille doen wij uitgebreid onderzoek naar onder andere de aanbieder van de tracker, de onderliggende index, de voorwaarden, de verhandelbaarheid, het handelsvolume en de juridische kenmerken.

Succesvol

Indextrackers zijn al jaren sterk in opmars en worden steeds vaker gebruikt in beleggingsportefeuilles. Veel dingen die populair worden gaan helaas gepaard met wildgroei. Een heel groot voordeel van indextrackers is dat ze beursgenoteerd zijn. Je kunt er ‘open en bloot’ in handelen op ieder gewenst moment van de dag. Dit in tegenstelling tot zogenaamde indexfondsen.

Indexfondsen

Het belangrijkste voordeel van trackers is dat zij net als aandelen op de beurs verhandelbaar zijn. Trackers zijn makkelijk via uw bank of broker te kopen en verkopen, waarbij de reguliere transactiekosten van toepassing zijn. Het verschil tussen de bied- en laatprijzen (spread) is over het algemeen zeer klein, zeker bij trackers op gangbare indices.

Indexfondsen lijken op indextrackers, maar hebben een aantal nadelen. Indexfondsen zijn veelal slechts een keer per dag verhandelbaar of – erger nog – een keer per week of maand. Dat is natuurlijk een groot nadeel. Als belegger wil je immers te allen tijde in of uit de markt kunnen stappen tegen aanvaardbare kosten. ‘Als gevolg van de beperkte verhandelbaarheid van de Participaties (alleen door inkoop door het Fonds op vastgestelde tijdstippen) kan uw belegging mogelijk alleen op een relatief ongunstig moment te gelde worden gemaakt’, zo waarschuwt een aanbieder van indexfondsen terecht. Helaas gaan we deze indexfondsen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk nog veel tegenkomen, omdat grootbanken en vermogensbeheerders daar nog wat extra kosten (lees verdiensten voor de uitgever) in kunnen verwerken.

Onderhoud

Het succes van beleggen staat en valt met twee belangrijke onderdelen, namelijk het gebruik van de juiste instrumenten en het onderhoud. Professionele portefeuilles worden goed gespreid over verschillende beleggingscategorieën en wereldmarkten. Naar gelang de uitgangspunten, doelstellingen en marktomstandigheden dient de strategie te worden aangepast.

Handleiding

Voor wie meer wil weten over indextrackers en hoe deze in de praktijk gebruikt kunnen worden heeft Indexus een boekje uitgegeven. Dit is gratis aan te vragen via www.indexus.nl.

Drs. Jochem Baalmann
Partner Indexus Groep
www.indexus.nl

3 gedachten over “Zijn Indextrackers nog te begrijpen?”

  1. Ik heb af en toe index trackers in mijn portefeuille, namelijk de iShares AEX index trackers. Ik moet zeggen dat deze toch erg transparant zijn. De grafiek van de trackers is nagenoeg gelijk aan die van de AEX index. Ik kan me in die zin niet herkennen in het artikel, of het onderzoek moet zich richten op de calculatie achter de tracker.

  2. Wat is er zo moeilijk aan een indextracker… Deze volgt gewoon de index zelf, heeft niets met aandelen te maken en ze zijn er de long kant op en de short kant. Kind kan de was doen, een begrijpelijker product is er niet te verkrijgen op de beurs, maar blijkbaar begrijpt de AFM het meest simpele product niet eens, anders doe je geen ‘onderzoek’…

    De AFM is maar een klunzige club, die maar al te vaak producten die juist goed zijn verbieden en tegelijk foute producten juist toejuichen, zo is mijn ervaring.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.