Beurzen: let op 29 november !

Terwijl de AEX inmiddels ruim boven de ‘mean’ beweegt inclusief slotprijzen boven de bovenste band zien we de SP500 nog niet in staat hetzelfde te bewerkstelligen. Deze situatie is uniek daar onze AEX niet bekend staat om voor de muziek uit te lopen in hoerastemming. Dat hierdoor de Europese beren recent een gevoelige tik kregen is dan ook een feit! Inmiddels zien we ook negatieve divergentie/waarschuwing voor topvorming ontstaan! De rode weerstandslijn ligt op 731 overigens!

Aan de andere kant kunnen we ons oprecht afvragen in hoeverre de meer ‘bullish’ status van de AEX, en in haar kielzog de DAX, houdbaar is!

SP500 op dagbasis
SP500 op dagbasis
AEX op dagbasis
AEX op dagbasis

Quiz, zoek de verschillen tussen SP500 en AEX!

Ik heb in bovenstaande grafiek exact hetzelfde format gebruikt als van de AEX inclusief de horizontale Gann-lijnen waarvan de blauwe de majeure zijn, de rode en witte lijn als kortere termijn referenties.

De blauwe verticale tijdslijn van 29 november is voor mij een belangrijke tijds-indicatie waarbij een afwijking van paar dagen is toegestaan. Indien de SP500 op of rond die datum de witte stippellijn weet te bereiken zal het in augustus ontstane koersgat worden gedicht inclusief het behalen van de door mij gehanteerde standaardafwijking van dikke zwarte lijn ofwel de ‘mean’.

Theoretisch kan dat een uitstekend SHORT-moment zijn maar daar is meer bewijs voor nodig zoals overbought-status, of omkeerpatronen in candlesticks. Hoe dan ook, er komen rond  4.222 veel indicaties bij elkaar om een nieuwe beweging te initiëren! En als dit alles ook nog op TIJD geschiedt wordt een draai omlaag veel waarschijnlijker, immers tijd en prijs zijn dan in evenwicht!

Bovenstaande is een ‘roadmap’ waar ik serieus rekening mee houd. Het zou inhouden dat de ‘eindejaarsrally’’ daar mogelijk ten einde komt!

In een op termijn meer bullish scenario kan een aanval op 4.500  ook nog niet uitgesloten worden en zal op of rond 29 november een low als startpunt daarvoor blijken. De rode lijn kan dan als steun fungeren!

Feit is en blijft dat de Europese beurzen recent relatief beter presteren dan de Amerikaanse. Op de vraag of dat houdbaar blijft kan ik enkel nog gissen. De historie leert dat dit meestal geen lang leven beschoren is. Om deze reden wacht ik af waar de SP500 op of rond 29 november noteert.

Qua sentiment is de hoerastemming een bevestiging dat (Europese) ‘beleggers’ geloven in de goede afloop, in ieder geval op korte termijn wat koersen boven de ‘mean’ ook suggereren! De SP500 beweegt nog onder de ’mean’ dus mogen nog niet zo optimistisch zijn wat de discrepantie verklaart!

Conclusie:

De aandelenindices SP500 t.o.v. de AEX en DAX bewegen op dit moment niet ‘in sync’. Alleen deze vaststelling is al genoeg reden op je hoede te zijn over de voortstormende stieren in Europa.

Ik schets hieronder een drietal scenario’s waar ik rekening mee houd nu:

  1. Indien de SP500 het koersbeeld van AEX en DAX gaat volgen zal een verdere stijging tot 4.222 (witte) lijn verwacht mogen worden. Als dit op of rond 29 november een feit blijkt ben ik alert voor een belangrijke top.
  2. Indien het koersbeeld van de SP500 tot de 29e blijft haperen rond de ‘mean’ ad 4025 ~ 4030, zal het neerwaarts uitnemen van rode Gann-lijn een versnelling omlaag inhouden!
  3. Indien de SP500 per saldo daalt en de 29e november een low blijkt, kan de eindejaarsrally een vervolg krijgen richting 4.500.

Veel eenvoudiger kan ik het niet maken, boude voorspellingen doen met huidige discrepanties in  koersbeeld tussen de VS en Europa zijn een hachelijke zaak.

De vraag die we ons moeten stellen is deze: In hoeverre zijn de Europese beurzen naïef door te denken dat wij de VS bij de hand zullen nemen in volgende bullish fase?!

Succes!

@marketwizard16

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.