Beleggen in water: droogte en stijgende prijzen

De zomer is aangebroken en er breekt een periode van warm weer aan. Opvallend is de droogte, Het is namelijk sinds half mei kurkdroog in bijna heel het land. Het neerslagtekort is hierdoor, ondanks een extreem natte lente, al opgelopen tot bijna 100 mm. Van grote droogteproblemen is op dit moment nog geen sprake, maar als er de komende weken ook nauwelijks of geen regen valt zullen steeds meer maatregelen moeten worden genomen zoals bijvoorbeeld sproeiverboden.

Door klimaatverandering treden steeds meer perioden van extreme droogte op. Dit heeft zijn weerslag op de prijs van (drink(water. De stijgende kosten van drinkwater in Duitsland, zoals onlangs gerapporteerd, zijn een teken van de groeiende uitdagingen waarmee de watersector wereldwijd wordt geconfronteerd. De toenemende droogte en hitte leiden tot een hogere vraag naar water bij gelijktijdig dalende hoeveelheden.

Watertekort is niet langer alleen een probleem voor ontwikkelingslanden in woestijngebieden. Naarmate de vraag naar wateroplossingen groeit, zullen equity-investeerders kansen vinden in bedrijven die innovatieve oplossingen bieden om de dorst van uitgedroogde gemeenschappen over de hele wereld te lessen. De wereld kampt met een ernstig liquiditeitsprobleem – en het heeft niets te maken met financiële markten. Volgens de Wereldbank hebben ongeveer 2 miljard mensen op de planeet geen toegang tot veilig drinkwater, terwijl 3,6 miljard mensen geen toegang hebben tot veilig beheerde sanitaire voorzieningen. De afgelopen jaren hebben ernstige watertekorten wereldwijd de krantenkoppen gehaald en getroffen steeds meer gemeenschappen, van Kaapstad, Zuid-Afrika, tot Scottsdale, Arizona. Belangrijke infrastructuurverbeteringen en producten om watertekorten te verlichten zijn dringend nodig.

Groeiende dorst bij afnemend aanbod

Klimaatverandering, bevolkingsgroei en verstedelijking verergeren de uitdagingen. “Hiaten in de toegang tot watervoorziening en sanitaire voorzieningen, groeiende bevolkingen, meer waterintensieve groeipatronen, toenemende variabiliteit van neerslag en vervuiling combineren op veel plaatsen om water een van de grootste risico’s te maken voor economische vooruitgang, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling”, aldus de Wereldbank. In opkomende markten is waterschaarste een voortdurende plaag. In Somalië heeft een regionale droogte vorig jaar naar schatting 43.000 sterfgevallen veroorzaakt, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. In Argentinië heeft een verwoestende droogte een negatieve invloed op economische groei, waarbij het Internationaal Monetair Fonds onlangs zijn prognose voor de groei van het bbp in 2023 heeft verlaagd van 2,0% naar 0,2%. In Azië bevinden ongeveer 1 miljard mensen en $2 biljoen aan bbp zich in gebieden met een hoge waterstress.

In de VS staat de Colorado-rivier op zeer lage niveaus, wat de watervoorziening voor miljoenen mensen bedreigt. De inwoners van Rio Verde Foothills, Arizona, zijn recentelijk het slachtoffer geworden van het uitgedroogde zuidwesten, aangezien de gemeenschap in januari werd afgesloten van de watervoorziening van het naburige Scottsdale.

Bedrijven hebben ook water nodig. Zo is de productie van halfgeleiderwafers zeer waterintensief. De bouw van twee halfgeleiderfabrieken door Intel in Arizona – niet ver van Rio Verde Foothills – zal de druk op het afnemende aanbod nog verder vergroten.

Ondertussen hebben een droge zomer gevolgd door een winterdroogte meren en rivieren in Europa uitgeput. Lage waterstanden hebben de Franse nucleaire energieproductie (verantwoordelijk voor 70% van de elektriciteit van het land) en de Noorse waterkrachtoutput (90% van de elektriciteit) verstoord. In Duitsland verstoort de ondiepe Rijn een belangrijke scheepvaartroute.

Super-cyclus in wateroplossingen bestedingen in het verschiet

Decennialang is er wereldwijd dramatisch te weinig geïnvesteerd in waterinfrastructuur en -technologieën, wat heeft bijgedragen aan waterschaarste en kwaliteitsproblemen. Ontwikkelde markten hebben verouderende en verslechterende leidingsystemen, terwijl opkomende markten vervoers- en behandelingssystemen ontberen. Zo bedraagt de jaarlijkse uitgaven voor waterinfrastructuur in de VS ongeveer $50 miljard, maar volgens studies van McKinsey en anderen is de werkelijke investeringsbehoefte meer dan $100 miljard – een enorme kloof.

Beleggen in water

Water is een van de belangrijkste grondstoffen ter wereld en de schaarste aan water zal ervoor zorgen dat de wateraandelen ook de komende jaren de interesse van beleggers zullen blijven wekken.

Volgens een artikel op stern.de, kunnen de waterprijzen stijgen als gevolg van klimaatverandering en toenemende schaarste. Dit kan een interessante investeringsmogelijkheid zijn voor beleggers die willen beleggen in wateraandelen.

Volgens Morgan Stanley is er een groeiende bezorgdheid over water schaarste en wordt er verwacht dat het tekort tussen de hernieuwbare watervoorziening en vraag tegen 2030 40% zal bedragen. Dit brengt een nieuwe urgentie met zich mee om water schaarste aan te pakken.

Het is belangrijk om te weten dat water schaarste een dynamisch en complex probleem is dat voortkomt uit de gecombineerde invloeden van klimaatverandering, bekken-niveau waterbronnen en adaptieve capaciteiten van beheerde systemen.

Als u wilt beginnen met beleggen in wateraandelen, zijn er verschillende factoren waarmee u rekening moet houden. Hieronder vindt u een aantal belangrijke factoren die u kunnen helpen bij het nemen van uw beslissing.

1. Waterbeheer

Waterbeheer is een belangrijke factor bij het beleggen in wateraandelen. Bedrijven die zich bezighouden met waterbeheer zijn verantwoordelijk voor het leveren van schoon drinkwater en het behandelen van afvalwater. Deze bedrijven hebben vaak een monopoliepositie in hun regio en kunnen daarom stabiele inkomsten genereren.

2. Waterinfrastructuur

Bedrijven die zich bezighouden met waterinfrastructuur zijn verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van infrastructuur zoals dammen, pijpleidingen en irrigatiesystemen. Deze bedrijven kunnen profiteren van overheidsinvesteringen in infrastructuurprojecten.

3. Waterzuivering

Bedrijven die zich bezighouden met waterzuivering zijn verantwoordelijk voor het zuiveren van afvalwater voordat het terugkeert naar de natuurlijke omgeving. Deze bedrijven kunnen profiteren van overheidsregulering die vereist dat bedrijven hun afvalwater zuiveren voordat ze het teruggeven aan de natuurlijke omgeving.

4. Watertransport

Bedrijven die zich bezighouden met watertransport zijn verantwoordelijk voor het transporteren van water over lange afstanden. Deze bedrijven kunnen profiteren van de groeiende vraag naar drinkwater in gebieden waar watertekorten heersen.

5. Klimaatverandering

Klimaatverandering kan een grote impact hebben op de watervoorziening en kan daarom ook invloed hebben op de prestaties van bedrijven die zich bezighouden met waterbeheer, -infrastructuur, -zuivering en -transport.

Hoe te beleggen in water

Er zijn verschillende manieren om te beleggen in wateraandelen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor aandelen van bedrijven die zich bezighouden met de winning, zuivering, ontzilting en/of de verkoop van schoon gebotteld drinkwater. Daarnaast is het mogelijk om ETF’s te kopen die bepaalde waterindexen volgen.

Top 5 beste wateraandelen om te kopen

Als het gaat om individuele wateraandelen, zijn er verschillende solide keuzes die de moeite waard kunnen zijn om te overwegen. Hier zijn vijf van de top wateraandelen die u zou kunnen overwegen om te kopen:

 1. American Water Works Company Inc. (AWK): American Water Works is het grootste waterbedrijf in de Verenigde Staten en levert drinkwater- en afvalwaterdiensten aan miljoenen klanten in verschillende staten. Het bedrijf heeft een gevestigde positie in de sector en blijft groeien door middel van acquisities en investeringen in infrastructuur.
 2. Danaher Corporation (DHR): Danaher is een divers conglomeraat dat actief is in verschillende sectoren, waaronder waterbehandeling en -analyse. Het bedrijf biedt een breed scala aan producten en oplossingen voor watermonitoring, waterkwaliteitsanalyse en industriële waterbehandeling.
 3. Xylem Inc. (XYL): Xylem is gespecialiseerd in wateroplossingen en technologieën, waaronder waterpompen, waterzuiverings- en behandelingssystemen, en wateranalyse-apparatuur. Het bedrijf bedient zowel de industriële sector als de publieke sector en heeft een sterke wereldwijde aanwezigheid.
 4. Veolia Environnement S.A. (VEOEY): Veolia is een toonaangevend Frans bedrijf dat actief is in water-, afval- en energiediensten. Het bedrijf biedt geïntegreerde oplossingen voor waterbehandeling, afvalbeheer en energie-efficiëntie. Veolia heeft wereldwijd diverse grote contracten en blijft innoveren in duurzame wateroplossingen.
 5. Suez SA (SEV): Suez is een wereldwijde speler op het gebied van water- en afvalbeheer, met activiteiten in meer dan 70 landen. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, waaronder waterzuivering, afvalwaterbehandeling en hergebruik van hulpbronnen. Suez richt zich ook op innovatieve wateroplossingen en technologieën.

Gespreid beleggen

Gespreid beleggen in wateraandelen is een goede manier om risico’s te spreiden en te profiteren van de groeiende vraag naar schoon drinkwater. ETF’s zijn een populaire manier om te beleggen in wateraandelen omdat ze beleggers de mogelijkheid bieden om te beleggen in een breed scala aan bedrijven die zich bezighouden met de winning, zuivering, ontzilting en/of de verkoop van schoon gebotteld drinkwater.

 1. iShares Global Water UCITS ETF (IH2O) – Deze tracker volgt de S&P Global Water Index en belegt in bedrijven die zich bezighouden met de winning, zuivering, ontzilting en/of de verkoop van schoon gebotteld drinkwater. De kostenratio van deze ETF is 0,65%.
 2. Invesco Water Resources ETF (PHO) – Deze tracker volgt de NASDAQ OMX US Water Index en belegt in bedrijven die zich bezighouden met de winning, zuivering, ontzilting en/of de verkoop van schoon gebotteld drinkwater. De kostenratio van deze ETF is 0,60%.
 3. First Trust Water ETF (FIW) – Deze tracker volgt de ISE Clean Edge Water Index en belegt in bedrijven die zich bezighouden met de winning, zuivering, ontzilting en/of de verkoop van schoon gebotteld drinkwater. De kostenratio van deze ETF is 0,55%.

Risico’s van beleggen in wateraandelen

Beleggen in wateraandelen brengt risico’s met zich mee. Zo kan de waarde van de aandelen dalen als gevolg van economische of politieke ontwikkelingen. Daarnaast kan de waarde van de aandelen dalen als gevolg van een daling van de vraag naar water of een stijging van het aanbod. Ook kan de waarde van de aandelen dalen als gevolg van een daling van de winstgevendheid van bedrijven die zich bezighouden met waterwinning, -zuivering en -verkoop1.

Net als bij elke andere vorm van beleggen zijn er ook risico’s verbonden aan het beleggen in wateraandelen. Zo kan de vraag naar schoon drinkwater afnemen als gevolg van economische recessies of politieke instabiliteit. Daarnaast kan de ontwikkeling van nieuwe technologieën leiden tot veroudering van bestaande technologieën en daarmee tot waardedaling van aandelen.

Conclusie

De wereld wordt geconfronteerd met toenemende droogte en waterproblemen als gevolg van klimaatverandering, bevolkingsgroei en verstedelijking. Dit heeft geleid tot een groeiende bezorgdheid over watertekorten en de noodzaak om te investeren in wateroplossingen. Beleggen in wateraandelen kan een interessante mogelijkheid zijn voor beleggers die willen profiteren van de groeiende vraag naar wateroplossingen.

Waterbeheer, waterinfrastructuur, waterzuivering, watertransport en klimaatverandering zijn belangrijke factoren om rekening mee te houden bij het beleggen in wateraandelen. Bedrijven die actief zijn in deze sectoren kunnen profiteren van de groeiende vraag naar schoon drinkwater en wateroplossingen.

Er zijn verschillende manieren om te beleggen in wateraandelen, waaronder het kopen van individuele aandelen van bedrijven in de watersector en het beleggen in water-gerelateerde ETF’s. Het gespreid beleggen in wateraandelen via ETF’s kan helpen om risico’s te spreiden.

Enkele van de top wateraandelen om te overwegen zijn onder andere American Water Works Company, Danaher Corporation, Xylem Inc., Veolia Environnement S.A. en Suez SA. Deze bedrijven hebben een sterke positie in de watersector en bieden verschillende wateroplossingen en -diensten.

Het is echter belangrijk om op te merken dat beleggen in wateraandelen risico’s met zich meebrengt, zoals economische en politieke ontwikkelingen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden. Daarnaast kunnen veranderingen in de vraag naar water en de winstgevendheid van bedrijven in de watersector ook invloed hebben op de prestaties van wateraandelen.

Al met al biedt de groeiende vraag naar wateroplossingen en de toenemende bezorgdheid over watertekorten kansen voor beleggers die geïnteresseerd zijn in de watersector. Het is echter belangrijk om een gedegen onderzoek te doen en rekening te houden met de risico’s voordat u besluit te beleggen in wateraandelen.

Gebruikte bronnen:

 1. Investing in water: a raft of solutions
 2. Wasserpreise könnten laut kommunaler Unternehmen steigen
 3. Investing in water: opportunities in sustainable resource management
 4. Water scarcity: sustainable investors address a growing scourge
 5. Wasserversorgung: explodierende Kosten für Trinkwasser – kommunale Unternehmen schlagen Alarm
 6. Droogte neemt toe: neerslagtekort door 100 mm-grens
 7. Ook de prijs van drinkwater gaat in 2023 flink omhoog

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.