Nieuws

Kifid geeft richtlijn voor ‘provisiejagen’

In april 2013 deed de Geschillencommissie van het KiFiD een interessante uitspraak in een zaak (nr. 2013-140; 2 april 2013) van een tweetal door mij bijgestane beleggers tegen een vermogensbeheerder.

Kifid en vermogensbeheerders

Deze week is enige ophef ontstaan naar aanleiding van een onderzoek door het Financiële Dagblad. Een groot deel van de vermogensbeheerders wenst zich niet te verbinden aan een uitspraak van de Geschillencommissie.

Kifid wijst forse schadevergoeding toe

In januari 2013 deed de Geschillencommissie van het KiFiD een interessante uitspraak in een zaak van een door mij bijgestane belegger tegen een lokale Rabobank.

Eigen verantwoordelijkheid belegger?

Alle media publiceerden de uitspraak van het Kifid over een belegger. Met het faillissement van Lehman verloor hij ruim € 100.000,=. De ABN Amro bank dient het verlies te vergoeden.

Schretlen verstrekte te weinig informatie

Eind 2011 deed de Geschillencommissie van het KiFiD een interessante uitspraak in een zaak van een door mij bijgestane belegger tegen vermogensmanager Schretlen & Co.

Gelijk hebben of gelijk krijgen? (2)

In de afgelopen maanden trof ik namens enkele beleggers schikkingen met effecteninstelling. ‘Klagers’ hadden grotendeels gelijk, maar een minnelijke schikking was toch de beste oplossing.

Kifid had te weinig oog voor de klant

In de discussie over het KiFiD hebben inmiddels vele prominenten hun geluid laten horen. Het geluid van de consument-belegger is daarin naar onze mening ondervertegenwoordigd.

Gelijk hebben of gelijk krijgen? (1)

In de afgelopen maand trof ik namens enkele beleggers schikkingen met de effecteninstelling. Ook al vond ik dat de ‘klagers’ grotendeels gelijk hadden, was dit toch de beste oplossing.

Beleggingsklachten

Recent stond er een zeer kritisch artikel over het KiFiD in het Financieele Dagblad. De strekking was dat er bewust beleid werd gevoerd om klagende beleggers zoveel mogelijk af te schepen.