Dick Otto

Dick Otto is directeur van Matrix Asset Management BV te Delft (Matrix). Matrix is een beleggingsonderneming en beschikt over een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht. Matrix staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank. Matrix is vermogensbeheerder voor zowel particuliere als professionele beleggers. Alle adviezen uit deze column zijn tot stand gekomen door toepassing van patroonherkenning, waardoor er sprake is van kwantitatieve aannames en niet van fundamentele feiten.

Dick Otto