Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Slechts paar dagen bepalen het rendement

Het succes van een belegging op de aandelenmarkt hangt vaak maar af van een paar dagen in een heel decennium. Dit blijkt uit indrukwekkende statistieken van Bank of America.

Iedereen die geld belegt op de aandelenmarkt in een relatief brede index als de S&P 500 kan er vanuit gaan dat ze op lange termijn een positief rendement zullen behalen. Door aandelen te kopen neemt men immers deel aan het productieve kapitaal van de economie. U koopt aandelen in bedrijven en profiteert wanneer deze bedrijven winst genereren in de vorm van koerswinsten en dividenden.

Aandelen beloven in de regel niet alleen een positief rendement op lange termijn, ze zijn ook erg volatiel. Volatiliteit bestaat niet alleen in individuele aandelen, maar in mindere mate in indices zoals de S&P 500. Goede tijden en slechte tijden voor aandeelhouders wisselen elkaar af, er zijn goede en slechte dagen voor beleggers en goede en slechte jaren.

Als onderdeel van een studie heeft Bank of America onderzocht hoeveel het rendement dat beleggers behalen, afhangt van individuele dagen. De resultaten zijn verbluffend.

Het rendement werd onderzocht wanneer beleggers hun geld op lange termijn beleggen in de S&P 500 Index, die de 500 belangrijkste Amerikaanse bedrijven omvat. Investeren in een index was voorheen bijna onmogelijk voor particuliere beleggers, maar is nu gemakkelijk en goedkoop dankzij Exchange Traded Index Funds (ETF). ETF-aandelen kunnen, net als aandelen, rechtstreeks op effectenbeurzen worden gekocht met een gewone effectenrekening.

Als beleggers sinds 1930 gewoon passief in de S&P 500 hadden geïnvesteerd, zouden ze tot nu toe een fantastisch rendement van 17.715 procent hebben behaald, volgens een onderzoek van Bank of America.

Individuele dagen hebben echter een zeer grote impact op het investeringssucces op de lange termijn. Als beleggers niet op de 10 beste dagen van elk decennium op de aandelenmarkt waren belegd, zou het rendement van 17.715 procent zijn gekrompen tot slechts 28 procent. Vrijwel geen rendement gedurende 91 jaar.

Het ziet er anders uit als beleggers de 10 slechtste dagen van elk decennium hadden weggelaten: dan zou het rendement zijn gestegen tot bijna 3,8 miljoen procent. Als beleggers de 10 beste en 10 slechtste dagen hadden weggelaten, zou het totale rendement 27.213 procent zijn geweest.

Slechts een paar dagen bepalen het rendement
Slechts een paar dagen bepalen het rendement. Bron: Bank of America

Het onderzoek lijdt natuurlijk onder het feit dat achteraf altijd bekend is wat de beste en slechtste dagen waren en deze kunnen worden weggelaten (achteraf vooringenomenheid). In werkelijkheid is het natuurlijk van tevoren natuurlijk niet bekend wanneer de beste en de slechtste dagen zullen vallen. Desalniettemin kunnen uit het onderzoek bepaalde conclusies worden getrokken, met name dat een paar dagen een zeer grote impact hebben op de prestaties, terwijl er op het merendeel van de dagen niet veel gebeurt.

In de financiële media worden studies zoals deze vaak gebruikt om uit te leggen dat market timing (d.w.z. de poging om gunstige tijden te vinden voor het betreden en verlaten van de aandelenmarkt) zinloos is. Het argument is: zelfs als je de beste 10 dagen per decennium mist, gaan de prestaties aanzienlijk achteruit. Daarom is het beter om gewoon geïnvesteerd te blijven in plaats van te proberen goede tijden te vinden om in en uit te komen. U weet immers niet wanneer de beste dagen, die een bovengemiddeld aandeel hebben in het beleggingssucces, zullen plaatsvinden.

Dit argument is echter niet helemaal sluitend, omdat dezelfde statistieken ook aantonen dat de prestaties aanzienlijk verbeteren als u niet investeert op de 10 slechtste dagen van elk decennium. En zelfs als u de 10 slechtste en 10 beste dagen van het decennium mist, zult u over het algemeen beter presteren dan de belegger die gewoon altijd belegd is. Dit komt doordat de prijsverliezen op crashdagen doorgaans qua bedrag groter zijn dan de winsten op de beste dagen, omdat prijzen doorgaans sneller dalen dan stijgen.

Geld verdienen in elke markt? Onze beleggingsrobot kan inspelen op stijgende -en dalende markten. Vraag hier de gratis brochure aan.

Het onderzoek kan niet echt bewijzen of markttiming al dan niet zinvol is. De doorslaggevende vraag is of het überhaupt mogelijk is om met een zekere mate van betrouwbaarheid te bepalen wanneer de beste dagen of wanneer de slechtste dagen zullen vallen. Het moge duidelijk zijn dat een dergelijke voorspelling in de realiteit in ieder geval niet gemakkelijk is en (of helemaal niet) alleen kan worden bereikt met een bepaald foutenpercentage, ook al zijn het bijzonder slechte dagen in tijden van crisis (zie financiële crisis 2008 of coronacrash).

Uit het onderzoek blijkt echter ook dat het een groot verschil maakt of je op een paar goede of slechte dagen in de aandelenmarkt belegt of niet. In tegenstelling tot de presentatie in sommige financiële media, zou het onderzoek zelfs een stimulans kunnen zijn voor actieve investeerders om van tevoren een verhoogde kans op bijzonder goede of slechte dagen te willen voorspellen en bijvoorbeeld om te streven om niet in de markt geïnvesteerd te worden tijdens een krach. Vooral technische analyse kan hiervoor aanknopingspunten opleveren. Wij hebben een robot ontwikkeld die patronen in de markt kan zien en daarop kan inspelen.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *