Onzekerheid zal aanhouden

De wereldwijde economische recessie verdiept zich. De angst voor een depressie is nog niet weggenomen en de onrust over de bancaire sector is groot. Daarnaast blijft er onzekerheid over de prijsontwikkeling en zijn zowel inflatie- als deflatiescenario´s verdedigbaar. Het oplopen van begrotingstekorten, de monetaire verruiming en de effecten van quantitative easing kunnen inflatie aanwakkeren.

Aan de andere kant worden alle extra financiële middelen nog nauwelijks ingezet voor kredietverlening, dalen de consumentenschulden en zijn de mogelijkheden om de prijzen te verhogen beperkt. Bovendien heeft Obama al aangekondigd dat het begrotingstekort in 2013 weer op een niveau van rond de 3% van het bbp moet liggen. Zakenbank Theodoor Gilissen meent dat de acties van centrale banken en overheidsmaatregelen op termijn effect zullen hebben en gaan daarom uit van een forse recessie, en niet van een depressie. Tevens gaan zij uit van een korte periode van dalende prijzen maar niet van een langdurige deflatoire noch sterk inflatoire situatie. De welvaart zal wereldwijd sterk afnemen. Monetaire maatregelen blijven noodzakelijk, naast gecoördineerde acties voor een financieel toezicht en voor stimuleringsmaatregelen, zoals gisteren al voorgesteld.

Voor Europese staatsobligaties handhaven zij hun negatieve advies. De huidige renteniveaus zijn te laag gezien de benodigde financiering van de begrotingstekorten. Alleen indien de centrale bank, mogelijk via een onafhankelijke instelling, staatsleningen zou gaan opkopen, kan de rente verder omlaag. Door de politieke belemmeringen gaan zij vooralsnog niet van die mogelijkheid uit. Voor bedrijfsleningen zien zij meer mogelijkheden, aangezien in de huidige prijzen teveel pessimisme is verrekend. Wel kan de hoge risicoaversie een mogelijke outperformance van bedrijfsobligaties op korte termijn bemoeilijken.

Voor aandelen hebben zij een negatief advies. De huidige onzekerheden over de economische ontwikkeling en de dreiging van nationalisatie van banken ten koste van de aandeelhouder, staan een significant en snel herstel van de aandelenkoersen in de weg. Wel geven enkele korte termijnindicatoren aan dat aandelen dichtbij een ´oversold´ positie zitten. Het technische beeld is volgens hen echter negatief. Bovendien zal het aandelenklimaat ongunstig blijven, zolang de winsttaxaties nog veel te hoog zijn en neerwaarts moeten worden bijgesteld. Om de bear market voor aandelen op langere termijn te beëindigen moet o.a. de financiële sector gezonder worden, de Amerikaanse woningmarkt uitbodemen en het deleveraging proces vorderen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.