Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Winstgevendheid banken laat nog steeds te wensen over

De bankwereld is sinds de dramatische van Lehmann in 2008 door een diep dal gegaan. Nog steeds is het niet terug op het niveau van voor de crisis. Dat wil weer niet zeggen dat er geen vorderingen gemaakt worden. Dat is wel degelijk het geval, zoals blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Boston Consulting Group. Uit dit onderzoek, dat het jaar 2015 betreft, blijkt dat wereldwijd gezien het derde jaar op rij was waarin de economic profitability(EP)verbeterde.

Alles bij elkaar opgeteld genereerde het bankwezen in 2015 een EP van € 159 miljard. Dat is het hoogste niveau sinds 2009. Die verbetering was vooral te danken aan positiever trends in Noord Amerika, het Midden Oosten en Afrika. In Europa blijft het bestaan moeilijk voor het bankwezen, terwijl in Azië het EP licht terug liep. In Zuid Amerika halveerde het EP in 2015. Overigens liepen de prestaties van het bankwezen niet alleen regionaal uiteen, maar ook simpelweg onderling. Zeker in Europa groeit de kloof tussen goed presterende banken en de achterblijvers. In Noord Amerika blijft het verschil tussen koplopers en achterblijvers.

In Europa zijn banken nog steeds druk met het verkorten van hun balans. In combinatie met margedruk maakt dat het moeilijk om de winstgevendheid te verbeteren. Rente-inkomsten zijn sinds 2012 amper of niet gestegen. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de commissie-inkomsten en inkomsten uit handelstransacties. Daar komt nog bij dat banken niet in staat zijn om hun kostenbasis structureel te verlagen. In tegendeel sommige kosten hebben de neiging om steeds verder op de lopen, zoals de capital costs en cost of equity. Ook de zogeheten operating costs blijven omhoog kruipen, omdat banken ook in 2015 door gegaan zijn met herstructureren. Wat verder in Europa opvalt, is het grote verschil tussen de top en de onderkant van het bankwezen. De koplopers onder de Europese banken slagen er namelijk wel in om de kosten in de hand te houden. Juist aan de onderkant slagen banken er maar niet in om de kosten te beheersen. Vooral de zogeheten risk costs hebben bij deze banken de neiging snel op te lopen.

In Noord Amerika is het beeld een stuk positiever. Over het algemeen zijn de bankbalansen daar op orde, wat de verdiencapaciteit verbetert en verhoogt. Dat wil weer niet zeggen, dat alles koek en ei is. Ook in Noord Amerika lopen de rente-inkomsten terug. Welbeschouwd verbeteren alleen de commissie-inkomsten. Het grote verschil me Europa schuilt in het kostenniveau. Dat ligt nu royaal beneden dat van 2010 en het is daarmee de belangrijkste motor achter de verbetering van de EO met 50% in 2015 ten opzichte van 2014. Een ander belangrijk verschil tussen Europa en Noord Amerika is de kloof tussen de top van het bankwezen en de onderkant sinds 2013 kleiner aan het worden is. De onderkant heeft zich sinds 2013 weten te verbeteren. Dat was vooral te danken aan lagere operating and risk costs. Die lagere kosten compenseerden de achteruitgang in rente-inkomsten.

Bij BCG verwachten ze niet dat de EP in de komende jaren snel zal verbeteren. De oorzaak daarvoor ligt grotendeels buiten de directe invloed van de bank. Het gaat in dit geval om de niet aflatende stroom regelgeving die sinds het begin van de crisis over het bankwezen neerdaalt. De stortvloed aan regelgeving zal eerder toe- dan afnemen, ook al zijn er in de VS geluiden te horen die het tegendeel doen vermoeden. De bron van de nieuwe regels zullen steeds vaker regionaal of zelfs nationaal van aard zijn. De tijd van de wereldwijd gecoördineerde hervormingen lijkt definitief voorbij. Het is bijna onnodig om te zeggen dat die aanhoudende regeldruk van grote invloed is op de strategische en operationele bedrijfsvoering.

ER Capital is terughoudend als het gaat om (Europese) banken. Onze favorieten binnen de sector zijn onder meer:

ABN Amro Bank: Koersdoel: 27,-

  • De bank blijkt in staat haar rentemarge op peil te houden
  • Ook de kostenontwikkeling valt mee
  • Voor Europese begrippen heeft de bank een sterke kapitaalspositie (meer lezen…)

ING: Koersdoel: € 16,-

  • ING profileert van het economisch herstel en van het herstel op de huizenmarkt in de Benelux
  • De Core Tier1 ratio is met meer dan 14% zonder meer bevredigend
  • Het aandeel is aantrekkelijk gewaardeerd en biedt een mooi dividendrendement (meer lezen…)

Erste Group Bank: Koersdoel: 36,40

  • Erste heeft een sterke positie op de markten van Centraal- en Oost-Europa
  • Het economisch herstel daar laat de leningenportefeuille behoorlijk groeien
  • De waardering is aantrekkelijk, evenals het dividendrendement (meer lezen…)

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.