Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Welke chemie-aandelen zijn aantrekkelijk?

The Dow Chemical Company is een Amerikaanse multinational met haar hoofdzetel in Midland, Michigan. Het is de op een na grootste fabrikant van chemische producten in de wereld en het derde grootste chemische bedrijf ter wereld naar beurswaarde. Dow Chemical is een leverancier van kunststoffen, chemicaliën en landbouwproducten. Het bedrijf werd opgericht in 1897 door de in Canada geboren chemicus Herbert Henry Dow; hij ontwikkelde een nieuwe methode om broom te winnen door middel van elektrolyse. Andere gebieden waarin het bedrijf actief is zijn waterzuivering, landbouwwetenschappen, basic plastics, basic chemicaliën, koolwaterstoffen en energie.

In 2013 had Dow een omzet van ruim $ 57 miljard. Dat was een kleine 1% meer dan in 2012. De winst was echter geëxplodeerd van $ 842 miljoen in 2012 naar $ 4,447 miljard In 2013 en moest het bedrijf enkele grote eenmalige lasten nemen. Daarvoor gecorrigeerd zou de winst uitgekomen zijn op een bedrag van $ 2,249 miljard. De winst per aandeel steeg met meer dan 30% van $ 1,90 naar $ 2,48. Het dividend tenslotte ging omhoog van $ 1,21 naar 1,28, Dat was een stijging van bijna 6%. Het dividendrendement bedroeg voor 2013 2,7% en zal naar alle waarschijnlijkheid in 2014 stijgen tot boven 3%. Het bedrijf kocht in 2013 voor een bedrag van $ 1,8 miljard eigen aandelen in. In 2014 zal waarschijnlijk voor een bedrag van $ 4 miljard aan eigen aandelen ingekocht worden. De marktkapitalisatie bedraagt $ 58,3 miljard.

 

Derde kwartaal

Dow Chemical heeft de stijgende lijn, die in 2013 werd ingezet, in het derde kwartaal van 2014 weten vast te houden. De omzet steeg met 5% in vergelijking met het 3de kwartaal van 2013 en kwam uit op een bedrag van $ 14,405 miljard. De groei van 5% was het gevolg van een volumestijging van 2% en een prijsstijging van 3%. De winst maakte opnieuw een sprong en steeg met 44% naar een bedrag van $ 860 miljoen. De winst per aandeel kwam uit op

$ 0,72 en dat was ook 44% meer dan in 2013. Hoewel alle divisies aan de omzet- en winstgroei bijdroegen, staken de prestaties van Performance Plastics en Performance Materials er opvallend bovenuit. Bij beide divisies groeide de omzet met 8% maar de winst voor belastingen en afschrijvingen verveelvoudigde met respectievelijk meer dan 160% en meer dan 300%.

De zwakke plek in de resultaten was Agricultural Science. Die wist nog net zwarte cijfers te schrijven. De oorzaak voor het wegzakken van het resultaat ligt in Noord Amerika. De landbouw heeft daar een enorme oogst op het veld staan en dat betekent bijna automatisch beroerde prijzen. Dat is voor veel boeren aanleiding om bijvoorbeeld minder in gewasbescherming te investeren of in zaadveredeling.

Het goede nieuws was verder, dat de goede resultaten ook regionaal goed gespreid waren. Dat betekent voor Dow Chemical, dat het bedrijf de crisis helemaal achter zich gelaten heeft.

Hedge Fund

In het 3de kwartaal kocht Dow Chemical voor ongeveer $ 1 miljard aan eigen aandelen in en zal dat waarschijnlijk ook in het vierde kwartaal doen. Het programma van inkoop van eigen aandelen is onderdeel van een beleidswijziging, waarbij er meer aandacht komt voor de aandeelhouder. Die grotere aandacht is geen vorm van altruïsme maar is afgedwongen door activistische aandeelhouders als Daniel S. Loeb van het Third Point Hedge Fund. Die heeft een belang opgebouwd van 2% en eist nu, dat Dow Chemical zich gaat opsplitsen. In zijn ogen zijn er binnen Dow Chemical teveel activiteiten die te traag groeien en daardoor de winstgevendheid van de snelle groeiers tempert.

Tot dusverre heeft Loeb nog niet echt voet aan de grond gekregen, maar dat wil niet zeggen dat het management geen actie onderneemt. Ook dit jaar gaat het verder op het pad van desinvesteren. Dit jaar en volgend jaar zal er voor een bedrag van $ 6 miljard aan activa de deur uitgaan. Sinds 2009 is er voor een bedrag van $ 14 miljard gedesinvesteerd. Dit programma van desinvesteringen zal waarschijnlijk doorlopen tot 2017. Dit programma is echter veel minder verreikend dan de plannen van Third Point.

Dow Chemical maakt zich vooralsnog geen zorgen over de alsmaar dalende olieprijzen. Dat zal de marges van sommige producten bij Performance Plastics en Feedstocks onder druk zetten. De lagere energierekening zal echter ook wereldwijd een positieve invloed hebben op de economie en daardoor ook bij Dow een hogere vraag uitlokken. Bij Dow verwachten ze, dat de olieprijs al in 2015 weer omhoog gaat als gevolg van een aantrekkende economie in bijvoorbeeld de VS.

Outlook

Dow Chemical geeft geen guidance af voor 2015. Toch mogen we aannemen dat die toekomst er redelijk uitziet nu de Verenigde Staten zich definitief aan de crisis lijken ontworsteld te hebben. Voor de belegger is van belang, dat ook voor 2015 er een programma inkoop eigen aandelen komt. Dat zal de winstgevendheid stutten, evenals trouwens de voortgaande desinvesteringen. Daarnaast stijgt het dividendrendement tot boven 3%. De groeiende winstgevendheid drukt bovendien de koers-winstverhouding steeds verder omlaag. Dat maakt het aandeel steeds aantrekkelijker voor zowel de defensieve, als gebalanceerde en offensieve portefeuilles.

Dow Chemical    Advies kopen    KOERS $ 49,50

  • Aantrekkelijk dividendrendement van meer dan 3%
  • Omvangrijk programma van inkoop eigen aandelen
  • Omvangrijk programma van desinvesteringen
  • Aantrekkelijk voor de defensieve, gebalanceerde en offensieve portefeuille

E.I. Du Pont de Nemours    Koers $ 70,41

  • Koopadvies voor de offensieve portefeuille
  • Houdenadvies voor defensieve en gebalanceerde portefeuille
  • Dividendrendement wordt steeds aantrekkelijker
  • Activistische beleggers eisen met succes steeds groter deel van de winst op

 

Du Pont is een Amerikaans bedrijf dat werd opgericht in 1802. Du Pont is een van de vijftig grootste industriële ondernemingen ter wereld. Euleuthère du Pont de Nemours was een Franse immigrant in de Verenigde Staten van Amerika, die de Revolutie van 1789 in Frankrijk ontvluchtte. Voornaamste bezigheid van Du Pont is het produceren en ontwikkelen van chemische stoffen. Bekendste uitvindingen zijn: Teflon, Nylon, Surlyn, Kevlar, Delrin, Elasthan, Viton, Kalrez, Zalak en Lycra. Het moederbedrijf is gevestigd in Wilmington, Delaware (USA). De Europese hoofdvestiging van Du Pont bevindt zich in Geneve, van waaruit het beleid voor Europa wordt gecoördineerd.

Over heel 2013 liet Du Pont een bescheiden groei zien van 2,6% en kwam uit op $ 35,7 miljard. De winstgroei bleef bescheiden met 1,9%. De winst per aandeel deed het met een groei van 17,4% een stuk beter en kwam uit op $ 3,88. De sterke groei van de wpa heeft onder meer te maken met een slinkend aantal uitstaande aandelen door programma’s voor inkoop van eigen aandelen. Het dividend ging met bijna 5% omhoog en het rendement bedroeg over 2013 2,6%. Het ziet er echter naar uit, dat het rendement op niet al te lange termijn weer boven 3% uitstijgt, zoals dat in het verleden ook al het geval was.

 

Derde kwartaal

Du Pont heeft een moeilijk derde kwartaal achter de rug. De omzet daalde met 3% naar een bedrag van $ 7,511 miljard. De daling was eerst en vooral het gevolg van aanpassingen in de productportfolio. Volumes en prijzen waren echter ook zwak. Dankzij forse kostenbesparingen kon het operationeel resultaat verbeteren met 8% om uit te komen op $ 923 miljoen. De winst per aandeel steeg nog sterker en wel met 20% naar $ 0,54. Een lagere belastingdruk, lagere interestlasten en inkoop van eigen aandelen hielpen een handje. Du Pont heeft in de eerste drie kwartalen voor een bedrag van $ 2 miljard ruim 28 miljoen aandelen ingekocht.

Regionaal gezien waren vooral de prestaties van Noord Amerika en Europa zwak. De zwakke prestaties in Noord Amerika kwamen niet geheel onverwacht en kwamen grotendeels op het conto van de divisie Agriculture. Prijzen voor soja en mais zijn extreem laag in de VS en dat weerhoudt boeren ervan grote investeringen te doen en voorzichtig te zijn met gewasbescherming. Het ziet er bovendien naar uit, dat boeren voor 2015 minder gaan inzaaien dan in de jaren daarvoor. Ook dat pakt nadelig uit voor Du Pont, dat een grote leverancier is van genetisch gemodificeerd zaad. De omzet in deze divisie daalde met 4,3% en er werd een operationeel verlies geleden van $ 55 miljoen.

Overigens noteerde Du Pont in vijf van de zeven divisies tegenvallende omzetten. Dat was niet alleen het gevolg van zeer competitieve markten, maar ook van het afstoten van bedrijfsonderdelen. Desondanks verbeterden de marges vaak weer wel.

Hedge Fund

Waar het management van Dow Chemical de hete adem van Daniel Loeb in de nek voelt, zo heeft Du Pont veel last van Nelson Peltz van het hedge fund Trian Fund Management. Peltz zou graag zien, dat Du Pont zich in tweeën of drieën zou splitsen. Snelle groeiers als Agriculture en Nutrition moeten afgezonderd worden van cyclische activiteiten als Performance Materials en Electronics. Perfomance Chemicals zou een derde unit kunnen worden. Peltz verwijt het management bovendien, dat het teveel geld besteedt aan luxe projecten om bijvoorbeeld ethanol te winnen uit restafval van landbouwgewassen. Volgens opnieuw Peltz zouden de kosten binnen Du Pont nog met $ 4 miljard omlaag kunnen. De opbrengst van deze bezuinigingen zou ten goede moeten komen aan aandeelhouders.

Het management van Du Pont is onder leiding van ceo Ellen Kullman heeft de uitdaging van Nelson Peltz met een roadshow beantwoord. Het wil beleggers ervan overtuigen, dat het bedrijf geen nodeloze investeringen doet en dat het R&D beleid wel degelijk resultaten genereert. Om beleggers tevreden te houden heeft het management in september van dit jaar toegezegd, dat tot 2019 aandelen ingekocht zullen worden ter waarde van $ 5 miljard en dat er voor een bedrag van $ 1 miljard aan kosten bespaard zal worden. Het management wijst er eveneens op, dat de kasstromen uit de meer voldragen activiteiten het juist mogelijk maken om nieuwe en winstgevende groei te scheppen. Daarnaast wijst het management erop, dat het al tijden doende is om zogeheten non-core activiteiten af te stoten. Er zijn vergevorderde plannen om Performance Materials in de loop van 2015 af te stoten.

Evenals bij Dow Chemical is het nog te vroeg om te bepalen wie bij Du Pont aan het langste eind gaat trekken: het management of Peltz. Feit is wel, dat onder invloed van deze activisten bedrijven meer middelen vrijmaken om het dividend op t schroeven en om meer aandelen in te kopen. Of dit op de wat langere termijn verstandig beleid is, is maar zeer de vraag.

Outlook

Min of meer tot verrassing van de markt heeft Du Pont zijn outlook voor heel 2014 herhaald. De winst per aandeel voor heel 2014 zal uitkomen op een bedrag tussen $ 4,00 en $ 4,10. De meeste analisten hadden verwacht, dat er een neerwaartse bijstelling zou volgen. De herhaling van de outlook betekent ook, dat de winst per aandeel in het vierde kwartaal met 20% gaat stijgen.

Dat neemt allemaal niet weg, dat Du Pont een probleem heeft om de omzet te laten groeien, zoals bijvoorbeeld Dow Chemical hier wel in slaagt. We zijn daarom van oordeel, dat een Houdenadvies hier op zijn plaats is voor de defensieve en gebalanceerde portefeuilles. Du Pont levert een stijgend dividendrendement en mede dankzij de inkoopprogramma’s zal de wint per aandeel blijven groeien tegen een dalende koerswinstverhouding. Het aandeel kan aantrekkelijk zijn voor meer offensief ingestelde beleggers. De voortgaande bemoeienissen van Nelzon Peltz kunnen onvoorziene effecten hebben op het bedrijf en dus op de koersontwikkeling.

Houdenadvies voor defensieve en gebalanceerde portefeuille. Koopadvies voor offensieve portefeuille.

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *