Waterstofbeleggen: alles wat je moet weten

Heb je ooit gedroomd van een energiebron die schoon, duurzaam en veelzijdig is? Een energiebron die geen CO2 uitstoot, die kan worden geproduceerd uit hernieuwbare bronnen en die kan worden gebruikt voor allerlei toepassingen? Een energiebron die de wereld kan helpen om de klimaatdoelstellingen te halen en tegelijkertijd de economische groei te stimuleren?

Die energiebron bestaat. Het heet waterstof.

Waterstof is een van de meest veelbelovende energiedragers voor de toekomst. Het kan een sleutelrol spelen in de energietransitie en de strijd tegen de klimaatverandering. Het kan ook een enorme markt creëren voor bedrijven, investeerders en beleidsmakers die willen bijdragen aan een koolstofarme economie.

Maar wat is waterstof precies? Waarom is het zo populair? En hoe kun je erin investeren?

In dit artikel geven we je een complete gids voor waterstofbeleggen. We leggen je uit wat waterstof is, hoe het wordt geproduceerd en gebruikt, wat de kansen en risico’s zijn van de waterstofmarkt en hoe je kunt profiteren van de groeiende vraag naar waterstofaandelen.

Of je nu een beginner of een expert bent op het gebied van beleggen, dit artikel zal je helpen om een beter inzicht te krijgen in de waterstofsector en de mogelijkheden om erin te beleggen.

Lees verder om meer te weten te komen over waterstofbeleggen: een gids voor de groene energierevolutie.

Wat is waterstof en waarom is het belangrijk?

Waterstof is een chemisch element met het symbool H en het atoomnummer 1. Het is het lichtste element op de periodieke tabel en het meest voorkomende element in het universum. Waterstof is een energiedrager die geen CO2 uitstoot bij verbranding of omzetting in elektriciteit. Het enige afvalproduct is waterdamp, waardoor het een veel schonere energiebron is dan fossiele brandstoffen zoals olie, gas of steenkool.

Waterstof kan worden geproduceerd uit verschillende bronnen, zoals zon, wind of biomassa. Dit wordt groene waterstof genoemd, omdat het geen koolstofemissies veroorzaakt. Waterstof kan ook worden geproduceerd uit aardgas of andere koolwaterstoffen. Dit wordt blauwe waterstof genoemd, omdat het wel koolstofemissies veroorzaakt, maar die kunnen worden afgevangen en opgeslagen.

Waterstof kan worden gebruikt voor verschillende toepassingen, zoals:

 • Transport: waterstof kan worden gebruikt om voertuigen aan te drijven die op brandstofcellen werken. Dit zijn elektrochemische apparaten die waterstof en zuurstof omzetten in elektriciteit en water. Waterstofvoertuigen hebben een langere actieradius en een kortere tanktijd dan elektrische voertuigen die op batterijen werken.
 • Industrie: waterstof kan worden gebruikt als grondstof of als procesbrandstof in sectoren zoals staal, chemie of raffinage. Waterstof kan helpen om de CO2-uitstoot van deze sectoren te verminderen, die momenteel verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de wereldwijde uitstoot.
 • Energieopslag: waterstof kan worden gebruikt om overtollige elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op te slaan en later weer vrij te geven. Dit kan helpen om het evenwicht tussen vraag en aanbod op het elektriciteitsnet te bewaren en de integratie van variabele energiebronnen zoals zon en wind te vergemakkelijken.
 • Chemie: waterstof kan worden gebruikt om ammoniak te produceren, dat op zijn beurt wordt gebruikt voor kunstmest, explosieven en farmaceutische producten. Waterstof kan ook worden gebruikt om methanol te produceren, dat wordt gebruikt als brandstof , oplosmiddel en antivriesmiddel . Bovendien kan waterstof worden gebruikt om koolwaterstoffen te synthetiseren , die de basis vormen voor plastics , polymeren en andere materialen .
 • Waterstof is dus een veelzijdige energiedrager die een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie en de strijd tegen de klimaatverandering. Zoals Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal, zei: “Waterstof is een van de belangrijkste bouwstenen voor een klimaatneutrale economie. Het kan helpen om de uitstoot van sectoren te verminderen die moeilijk te elektrificeren zijn, zoals transport en industrie. Het kan ook bijdragen aan de energiezekerheid en de economische groei.”

Wat zijn de kansen van de waterstofmarkt?

De waterstofmarkt biedt veel kansen voor bedrijven, investeerders en beleidsmakers die willen bijdragen aan een koolstofarme economie. Volgens verschillende bronnen kan de vraag naar waterstof sterk toenemen in de komende decennia, vooral in sectoren waar andere energiebronnen moeilijk te vervangen zijn. Sommige schattingen suggereren dat de waterstofmarkt tegen 2050 meer dan $200 miljard per jaar waard kan zijn1 .

De kansen van de waterstofmarkt kunnen worden onderverdeeld in drie segmenten: productie, distributie en toepassing.

 • Productie: dit segment omvat de technologieën en apparatuur die nodig zijn om waterstof te produceren uit verschillende bronnen, zoals aardgas, biomassa of hernieuwbare elektriciteit. De productie van waterstof kan worden geclassificeerd als grijs, blauw of groen, afhankelijk van de mate van CO2-uitstoot die ermee gepaard gaat. De productie van waterstof biedt verschillende kansen voor machinebouwers, die kunnen profiteren van de groeiende vraag naar elektrolysers, reformers, brandstofcellen en andere componenten. Volgens sommige schattingen kan dit segment tegen 2050 $60 tot $65 miljard per jaar waard zijn1.
 • Distributie: dit segment omvat de infrastructuur en logistiek die nodig zijn om waterstof te transporteren en op te slaan van de productielocaties naar de gebruikslocaties. De distributie van waterstof kan worden gedaan via pijpleidingen, vrachtwagens, schepen of treinen, afhankelijk van de afstand, de hoeveelheid en de vorm van waterstof (gasvormig of vloeibaar). De distributie van waterstof biedt verschillende kansen voor machinebouwers, die kunnen profiteren van de groeiende vraag naar compressoren, pompen, tanks, cilinders en andere apparatuur. Volgens sommige schattingen kan dit segment tegen 2050 $30 tot $35 miljard per jaar waard zijn1.
 • Toepassing: dit segment omvat de eindgebruikers van waterstof in verschillende sectoren, zoals transport, industrie, energieopslag en chemie . De toepassing van waterstof kan helpen om de CO2 -uitstoot te verminderen en de energiezekerheid te vergroten in sectoren die moeilijk te elektrificeren zijn of die hoge temperaturen of hoge vermogensdichtheid vereisen . De toepassing van waterstof biedt verschillende kansen voor machinebouwers , die kunnen profiteren van de groeiende vraag naar brandstofcellen , turbines , motoren en andere apparaten . Volgens sommige schattingen kan dit segment tegen 2050 $110 tot $120 miljard per jaar waard zijn1 .

Om deze kansen te benutten , moeten bedrijven en investeerders echter ook rekening houden met de uitdagingen en risico’s die gepaard gaan met de waterstofmarkt , zoals technologische onzekerheid , hoge kosten , concurrentie en regelgeving . Bovendien moeten ze samenwerken met andere stakeholders in het ecosysteem om een geïntegreerde waardeketen te creëren die zowel economisch als ecologisch duurzaam is .

Hoe kun je investeren in waterstofaandelen?

Als je wilt profiteren van de groeiende vraag naar schone energie , kun je overwegen om te investeren in waterstofaandelen . Er zijn verschillende manieren om dat te doen :

 • Aandelen kopen : je kunt aandelen kopen van bedrijven die waterstof produceren of gebruiken als energiebron , zoals Nel ASA , Plug Power of Ballard Power . Deze bedrijven zijn actief in verschillende segmenten van de waterstofwaardeketen , zoals productie , distributie en toepassing . Door aandelen te kopen word je mede-eigenaar van deze bedrijven en kun je delen in hun winsten of verliezen .
 • Aandelen handelen : je kunt ook handelen in waterstofaandelen , wat betekent dat je speculeert op de prijs stijging of -daling van de aandelen , zonder ze daadwerkelijk te bezitten . Dit kun je doen door middel van contracten voor verschil ( CFD ’s ), opties of futures . Door te handelen kun je profiteren van zowel stijgende als dalende markten en gebruik maken van hefboomwerking om je winsten of verliezen te vergroten .
 • Fondsen kopen : je kunt ook investeren in een fonds dat belegt in verschillende schone energieprojecten , waaronder waterstof , zoals het Defiance Next Gen H2 ETF ( HJEN ) of het iShares Global Clean Energy ETF ( ICLN ). Deze fondsen volgen een index die bestaat uit meerdere bedrijven die actief zijn in de schone energiesector . Door een fonds te kopen spreid je je risico over meerdere aandelen en hoef je niet zelf onderzoek te doen naar elk bedrijf .

Om te investeren in waterstofaandelen moet je eerst een beleggingsrekening openen bij een broker die toegang biedt tot de markten waar de aandelen worden verhandeld. Vervolgens moet je onderzoek doen naar de bedrijven of fondsen die je wilt kopen of verkopen, en rekening houden met factoren zoals markttrends, regelgevingsklimaat , vraag- en aanboddynamiek en investeringsmogelijkheden . Ten slotte moet je een order plaatsen om de aandelen te kopen of verkopen tegen de gewenste prijs en hoeveelheid .

Wat zijn de risico’s van investeren in waterstofaandelen?

Investeren in waterstofaandelen kan een waardevolle kans zijn om geld te verdienen en tegelijkertijd een schonere en duurzamere toekomst te ondersteunen. Maar het is ook belangrijk om je bewust te zijn van de risico’s die gepaard gaan met deze nieuwe en opkomende industrie , zoals :

 • Volatiliteit : de prijzen van waterstofaandelen kunnen sterk schommelen door factoren zoals nieuwsberichten , marktsentiment , concurrentie en technologische ontwikkelingen . Dit betekent dat je snel winsten of verliezen kunt maken op je investering .
 • Concurrentie : de waterstofsector is zeer concurrerend en er zijn veel spelers die strijden om marktaandeel , klanten en subsidies . Dit betekent dat sommige bedrijven mogelijk niet kunnen overleven of groeien op lange termijn .
 • Technologische uitdagingen : de productie en het gebruik van waterstof vereisen geavanceerde technologieën die nog niet volledig ontwikkeld of getest zijn . Dit betekent dat er technische problemen of storingen kunnen optreden die de prestaties of veiligheid van de systemen kunnen beïnvloeden .
 • Onzekerheid over kosten en regelgeving : de kosten van waterstof zijn nog steeds hoger dan die van andere energiebronnen en hangen af van factoren zoals schaalvoordelen , efficiëntieverbeteringen en belastingvoordelen . Bovendien is de regelgeving rondom waterstof nog niet volledig vastgesteld of geharmoniseerd op nationaal of internationaal niveau. Dit betekent dat er onduidelijkheid of veranderingen kunnen optreden die de rentabiliteit of levensvatbaarheid van de projecten kunnen beïnvloeden.

Daarom moet je altijd je eigen onderzoek doen en alleen investeren wat je bereid bent te verliezen.

Conclusie

Waterstof is een schone, duurzame en veelzijdige energiebron die een belangrijke rol kan spelen in de energietransitie en de strijd tegen de klimaatverandering. De waterstofmarkt biedt veel kansen voor bedrijven, investeerders en beleidsmakers die willen bijdragen aan een koolstofarme economie. Er zijn verschillende manieren om te investeren in waterstofaandelen, zoals aandelen kopen, aandelen handelen of fondsen kopen. Maar er zijn ook risico’s en uitdagingen die gepaard gaan met deze nieuwe en opkomende industrie, zoals volatiliteit, concurrentie, technologische onzekerheid en regelgevingsonzekerheid. Daarom moet je altijd je eigen onderzoek doen en alleen investeren wat je bereid bent te verliezen.

Dit artikel heeft je hopelijk een beter inzicht gegeven in de waterstofsector en de mogelijkheden om erin te beleggen. Als je meer wilt weten over waterstofaandelen of andere schone energieprojecten, kun je onze website bezoeken of contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder met je beleggingsdoelstellingen.

Gebruikte bronnen :

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.