Hoe wijs zijn beurswijsheden?

Beleggen op de beurs kan een lucratieve manier zijn om je vermogen te laten groeien, maar het is ook een complexe en risicovolle activiteit. Er bestaan veel beurswijsheden die beleggers advies geven over hoe ze hun strategie moeten bepalen, maar zijn deze wijsheden wel zo wijs? In dit artikel nemen we zes bekende beurswijsheden onder de loep en kijken we of ze nog steeds geldig zijn in de huidige marktomstandigheden. Lees verder en ontdek hoe je beter kunt beleggen met behulp van feiten en cijfers in plaats van mythen en meningen.

1. Verkoop in mei en ga weg

Deze beurswijsheid stelt dat beleggers beter hun aandelen kunnen verkopen in mei en pas weer terugkomen in november, omdat de zomermaanden meestal slechter presteren dan de wintermaanden. Deze wijsheid is gebaseerd op historische gegevens die laten zien dat de gemiddelde maandelijkse rendementen van de S&P 500-index lager zijn in de periode mei-oktober dan in de periode november-april.

Echter, deze wijsheid houdt geen rekening met individuele verschillen tussen sectoren, regio’s en bedrijven. Bovendien zijn er ook uitzonderingen op de regel. Zo was bijvoorbeeld 2020 een jaar waarin de zomermaanden juist beter presteerden dan de wintermaanden, dankzij het herstel van de coronacrisis. Daarnaast kost het verkopen en kopen van aandelen ook geld aan transactiekosten en belastingen, wat het rendement kan drukken. Het is dus beter om je beleggingsbeslissingen te baseren op fundamentele analyse en langetermijnvisie dan op seizoenspatronen.

“The idea of dumping stocks on May Day is a relic of a bygone era.” – Sam Stovall

2. De trend is je vriend

Deze beurswijsheid stelt dat beleggers beter kunnen meegaan met de heersende trend van de markt dan er tegenin te gaan. Dit betekent dat als de markt stijgt, je beter kunt kopen dan verkopen, en vice versa. Deze wijsheid is gebaseerd op het idee dat markten vaak momentum hebben en dat trends zichzelf kunnen versterken door positieve feedbackloops.

Echter, deze wijsheid houdt geen rekening met het feit dat trends ook kunnen omslaan en dat beleggers soms te laat instappen of uitstappen. Bovendien kan het volgen van de trend leiden tot overwaardering of onderwaardering van aandelen, wat het risico op verlies vergroot. Het is dus beter om je beleggingsbeslissingen te baseren op een grondige evaluatie van de intrinsieke waarde en de groeivooruitzichten van een bedrijf dan op het gedrag van de massa.

“The trend is your friend until the end when it bends.” – Ed Seykota

3. Koop laag, verkoop hoog

Deze beurswijsheid stelt dat beleggers moeten proberen om aandelen te kopen als ze laag geprijsd zijn en te verkopen als ze hoog geprijsd zijn. Dit lijkt een logische en eenvoudige manier om winst te maken op de beurs, maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Deze wijsheid vereist namelijk dat beleggers in staat zijn om te voorspellen wanneer een aandeel zijn laagste of hoogste punt heeft bereikt, wat erg moeilijk is in een onzekere en volatiele markt.

Bovendien kan deze wijsheid beleggers ertoe aanzetten om te veel te focussen op de prijs van een aandeel en niet op de kwaliteit ervan. Het kopen van goedkope aandelen kan soms een goede strategie zijn, maar alleen als het gaat om ondergewaardeerde bedrijven met sterke fundamenten en groeipotentieel. Het verkopen van dure aandelen kan soms ook een goede strategie zijn, maar alleen als het gaat om overgewaardeerde bedrijven met zwakke fundamenten en slechte vooruitzichten. Het is dus beter om je beleggingsbeslissingen te baseren op een evenwichtige afweging van prijs en waarde dan op arbitraire grenzen.

“Price is what you pay; value is what you get.” – Warren Buffett

4. Leg niet al je eieren in één mandje

Deze beurswijsheid stelt dat beleggers hun portefeuille moeten diversifiëren over verschillende soorten activa, sectoren, regio’s en bedrijven om hun risico te spreiden en hun rendement te optimaliseren. Deze wijsheid is gebaseerd op de moderne portefeuilletheorie, die stelt dat diversificatie het mogelijk maakt om het onsystematische risico (het risico dat specifiek is voor een individueel aandeel) te elimineren en alleen het systematische risico (het risico dat inherent is aan de markt) over te houden.

Echter, deze wijsheid houdt geen rekening met het feit dat diversificatie ook nadelen kan hebben, zoals hogere kosten, lagere focus en minder kennis. Bovendien kan diversificatie soms leiden tot overdiversificatie, wat betekent dat beleggers te veel verschillende aandelen bezitten die elkaar overlappen of tegenwerken. Het is dus beter om je portefeuille te diversifiëren op een doordachte en selectieve manier dan op een willekeurige en excessieve manier.

“Diversification may preserve wealth, but concentration builds wealth.” – Warren Buffett

5. Wees bang als anderen hebzuchtig zijn en hebzuchtig als anderen bang zijn

Deze beurswijsheid stelt dat beleggers contrair moeten handelen ten opzichte van de heersende stemming op de markt. Dit betekent dat als de markt euforisch is en iedereen wil kopen, je beter kunt verkopen omdat de aandelen waarschijnlijk overgewaardeerd zijn. En als de markt paniekerig is en iedereen wil verkopen, je beter kunt kopen omdat de aandelen waarschijnlijk ondergewaardeerd zijn. Deze wijsheid is gebaseerd op het idee dat markten vaak irrationeel zijn en dat emoties zoals hebzucht en angst leiden tot inefficiënties die kansen bieden voor slimme beleggers.

Echter, deze wijsheid houdt geen rekening met het feit dat contrair handelen ook risico’s met zich meebrengt, zoals timingfouten, tegenwind en isolatie. Bovendien kan contrair handelen soms leiden tot eigenwijsheid, wat betekent dat beleggers te veel vertrouwen hebben in hun eigen oordeel en niet openstaan voor nieuwe informatie of meningen. Het is dus beter om je beleggingsbeslissingen te baseren op een rationele analyse van feiten en cijfers dan op een emotionele reactie op sentimenten.

“The most important quality for an investor is temperament, not intellect.” – Warren Buffett

6. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst

Deze beurswijsheid stelt dat beleggers niet moeten vertrouwen op historische gegevens om toekomstige rendementen te voorspellen. Dit betekent dat als een aandeel of een fonds goed heeft gepresteerd in het verleden, dit geen garantie biedt dat het ook goed zal presteren in de toekomst. Deze wijsheid is gebaseerd op het idee dat markten dynamisch zijn en dat veranderingen in economische omstandigheden, concurrentiekrachten of innovaties invloed kunnen hebben op de winstgevendheid of levensvatbaarheid van een bedrijf.

Echter, deze wijsheid houdt geen rekening met het feit dat historische gegevens wel nuttig kunnen zijn om trends, patronen of correlaties te identificeren die relevant kunnen blijven voor toekomstige beslissingen. Bovendien kan deze wijsheid soms leiden tot kortzichtigheid, wat betekent dat beleggers te veel nadruk leggen op recente gebeurtenissen of resultaten en niet genoeg rekening houden met langetermijnfactoren of -doelstellingen. Het is dus beter om je beleggingsbeslissingen te baseren op een combinatie van historische analyse en toekomstige projectie dan op een blind vertrouwen op het verleden.

“History doesn’t repeat itself, but it often rhymes.” – Mark Twain

Conclusie

Beurswijsheden zijn geen wetten, maar richtlijnen die beleggers kunnen helpen om beter te navigeren op de financiële markten. Echter, beurswijsheden zijn niet altijd waar of toepasbaar in elke situatie. Beleggers moeten daarom kritisch en flexibel zijn en hun eigen onderzoek doen voordat ze hun geld investeren. Zo kunnen ze hun kansen op succes vergroten en hun risico’s verkleinen.

Gebruikte bronnen:

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.