Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Elsevier is toonbeeld van betrouwbaarheid

Het Brits/Nederlandse Reed Elsevier is een wereldwijd werkend bedrijf dat informatie verschaft aan professionals/kenniswerkers in meerdere sectoren. Het bedrijf onderscheidt vier hoofdactiviteiten. De eerste is de divisie Scientific, Technical & Medical. Deze divisie speelt in op de informatiebehoefte van de genoemde segmenten. De tweede divisie is Risk & Business combineert data op het gebied van unieke, publieke en third-party informatie met technologie en analyses voor het bedrijfsleven en voor de overheid. De juridische poot levert juridisch getinte informatie in de brede zin van het woord aan advocatenkantoren, corporates, de overheid en aan universiteiten. De vierde poot, Exhibitions, organiseert tentoonstellingen, seminars en conferenties.

Over 2014 steeg de omzet van Reed Elsevier met 3% tot een bedrag van € 7,159 miljard. Het operationele resultaat verbeterde met 5% en kwam uit op € 2,156 miljard. De winst per aandeel kwam uit op € 0,99/0,85, terwijl het dividend met 16% steeg naar €0,589. In 2014 kocht Reed Elsevier voor een bedrag van GBP 600 miljoen eigen aandelen terug. Voor 2015 zat er een bedrag van GBP 500 miljoen in de pijplijn! De marktkapitalisatie bedraagt € 31,2 miljard.

In februari 2015 maakte Reed Elsevier plannen bekend om de structuur van het bedrijf aan te passen aan de eisen van de tijd. De assets van de Britse en Nederlandse ouder zouden ondergebracht worden in één juridische entiteit. Ook de naam zou veranderd en vereenvoudigd worden tot RELX Group. De naam moest niet alleen kort zijn maar ook uitdragen dat Reed Elsevier niet langer een uitgever was in de ouderwetse zin van het woord maar veeleer een technologiebedrijf. De vereenvoudiging van de structuur van het bedrijf hield onder meer in dat cross-shareholdings tussen beide bedrijven beëindigd zouden worden en dat de waarde van de aandelen van beide pijlers gelijk zou worden. In de oude situatie was het Nederlandse aandeel 1,538 Britse aandelen waard.

Reed Elsevier of zoals het tegenwoordig heet, de RELX Group mag zich met recht een technologiebedrijf noemen. Er zijn bij RELX ongeveer 7000 mensen werkzaam met een technologieachtergrond. Software engineers maken ongeveer 50% van deze groep uit. Het is dankzij deze draai naar de technologie dat de voorspelling van het blad Forbes uit 1995 niet is uitgekomen. Het blad publiceerde een artikel over de dreigende teloorgang van Reed onder de omineuze titel: the internet’s first victim. De teneur van het verhaal was, dat dankzij het Internet, academici hun geesteskinderen en pennenvruchten vrij met elkaar zouden kunnen delen. Het tijdperk van de dure tijdschriften zou ten einde lopen en daarmee leek het lot van uitgevers van wetenschappelijke publicaties bezegeld zijn. In 2009 verscheen het geruchtmakende boek Open Access, waarin auteur Peter Suber opnieuw het einde van de klassieke uitgever voorspelde, omdat academici massaal gebruik zouden gaan maken van digitale platforms die vrij toegankelijk zouden zijn voor auteurs en lezers. Ook deze voorspelling is niet uitgekomen. Weliswaar is Open Access niet meer weg te denken, maar tegelijkertijd is de operationele winstgevendheid van Reed Elsevier’s academic publishing gestegen van $ 225 miljoen, bij een omzet van $ 600 miljoen, naar een bedrag van $ 684 miljoen bij een omzet van $ 2 miljard in 2014. De operationele marge kwam uit op 34%. Dat doen maar weinig beursgenoteerde bedrijven Reed Elsevier na.

De hoge marges zijn te danken aan het feit, dat academici en universiteiten kopij van artikelen gratis aanleveren, terwijl diezelfde academici en universiteitsbibliotheken vervolgens een duur abonnement moeten afsluiten om dat ‘gratis’ artikel in een academisch tijdschrift te kunnen lezen. RELX publiceert jaarlijks ongeveer 380.000 artikelen in digitale of papieren vorm in pakweg 2500 vooraanstaande tijdschriften zoals the Journal of Financial Economics. Juristen nemen een abonnement op het digitale platform Lexis Nexis, terwijl de artsenij dat doet voor the Lancet. Open Access is een succesvol concept gebleken het aantal publicaties is geëxplodeerd. Die mere a boire heeft de noodzaak verhoogd om het kaf van het koren te scheiden. Dat is de nieuwe rol van een ‘uitgever’ als Reed Elsevier geworden. Hun nieuwe rol is die van certification of quality. Dat betekent dat de nadruk komt te liggen op selectiviteit. Nog slechts een handvol auteurs of artikelen verschijnt in een van de tijdschriften. In 2014 stuurden maar liefst 1,8 miljoen auteurs een artikel naar Reed Elsevier. Bij de economische tijdschriften komt slechts 6% van het aanbod in aanmerking voor publicatie. De groeiende selectiviteit maakt het ook voor gevierde academici nagenoeg onmogelijk om de macht van Reed Elsevier te trotseren. Ook zij worden immers geacht te publiceren in de meest prestigieuze tijdschriften. Daar ontlenen ze vaak hun naam en faam aan. Publiceren bij Reed Elsevier betekent ook nog eens publiceren bij de nummer 1 in de global market.

Ondanks het succes van Open Access zullen spelers als Reed Elsevier niet zomaar verdwijnen. Hun rol zal eerder dominanter worden. Hier spelen de 7000 technologen een doorslaggevende rol. Dit kleine leger aan ict-ers moet Reed Elsvier een leidende rol geven als het gaat om het verzamelen en interpreteren van big data. Ze moeten ook steeds betere reference tools en decision support tools ontwikkelen. Academici en professionals hebben een groeiende behoefte aan de eerstgenoemde tools om beter hun werk te doen. Beleidsmakers en bedrijven zien graag steeds weer nieuwe en verbeterde algoritmes die hen in staat moeten stellen hun beslissingen beter onderbouwd te nemen. De Decision Support Tools is populair bij de clientèle van de divisie Risk & Buisiness Information. Die populariteit maakt van deze divisie de snelste groeier binnen RELX met een tempo van 7% per jaar. Dit tempo verwacht het management nog jaren te kunnen volhouden, juist omdat RELX hier een leidende positie heeft. Die leidende rol komt niet zomaar in het geding omdat het van de concurrentie op voorhand hoge investeringen eist. Het is de intentie en de strategische doelstelling het succes bij Risk & Business Information te herhalen bij de divisie.

Scientific, Technical & Medical (STM) en bij Legal. Bij de afnemers van deze divisies ligt het accent nog steeds op reference tools, waardoor de groei beperkt blijft tot 1% a 2% per jaar. Op basis van de ervaringen bij de divisie Risk & Business Information hoopt RELX de komende jaren meer en gevarieerdere tools te ontwikkelen op basis van big data analyse. Daardoor moet de groei bij deze divisies versnellen. Bij RELX is men zich ervan bewust, dat dit nog wel enige jaren zal vergen. Het zal ook de nodige investeringen van het bedrijf vragen.

Toch verwacht al in 2017 de eerste vruchten te plukken van de strategische doelstellingen en investeringen. In 2017 moet de omzet van RELX met 4% groeien. Dat zou betekenen dat Risk & Business Information het huidige groeitempo moet handhaven en dat beide andere divisies een (1) procent harder moeten groeien. Dat klinkt niet overdonderend ambitieus, maar dat is het wel. Er zijn sowieso nog maar weinig bedrijven, ook in de mediasector, die een omzetgroei van 4% weten te genereren. Overigens is ook RELX ervan doordrongen dat er meer voor nodig is om een divisie een procentje harder te laten groeien dan louter het aanbieden van nieuwe analysetools. Wel geloven ze dat door deze weg te bewandelen op termijn, bijvoorbeeld na vier jaar de groei wel organisch kan versnellen. Trouwens, sneller groeien is geen absolute doelstelling van RELX! Het bedrijf wil eerste een betrouwbare groeier zijn. Beleggers moeten ervan overtuigd zijn dat het management kan leveren wat het toezegt. De kwalificatie van de uitkomsten over de eerste 9 maanden van 2015 als saai moet het management dan ook als muziek in de oren klinken. Het bevestigde ook de verwachtingen voor heel 2015. De omzet zal uitkomen op een bedrag van GBP 6,1 miljard, de winst voor belastingen op GBP 1,7 miljard en de winst per aandeel op GBP 61 ofwel € 0,85.

Het succesvol streven naar betrouwbaarheid en soliditeit maakt van RELX een mooi defensief fonds. Het bedrijf heeft bovendien een ijzersterke positie in de markt waardoor de marges in de komende jaren nog licht kunnen stijgen wat de groei van de winst per aandeel ten goede komt. De vrije kasstromen nemen trouwens jaarlijks toe, wat het mogelijk maakt om de dividenduitkering jaarlijks met tenminste 6% te laten groeien, waardoor een aantrekkelijk rendement van 3% binnen handbereik komt! Het aandeel is ons inziens geschikt voor de defensieve en gebalanceerde portefeuille.

Figuur 1 Kerncijfers Reed Elsevier

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.