Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Pharma is springlevend

De farmaceutische industrie is de laatste jaren enigszins in een kwade reuk komen te staan onder andere door hoge prijzen van nieuwe medicijnen en het uitgeven van vele miljarden voor dure overnames. Bovendien lijkt het er op, dat de sector steeds meer aandacht heeft voor het inkopen van eigen aandelen dan voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen.

Dit beeld is echter een vertekening van de werkelijkheid. Er is binnen de sector wel degelijk sprake van een enorme dynamiek die de wetenschappelijke basis van de sector fors versterkt. De vooruitgang op het gebied van de genetica en genomics is groot.

Wij geven in onze portefeuilles de sector gezondheidszorg een duidelijke overweging. Wij selecteren een zestal ondernemingen. U kunt hier meer lezen over onze favorieten:

Amgen: lees hier onze analyse

Biogen: lees hier onze analyse

Fresenius: lees hier onze analyse

Medtronic: lees hier onze analyse

Philips: lees hier onze analyse

Roche: lees hier onze analyse

In essentie komt het erop neer dat het vermogen van de sector om biologische data te verzamelen en te analyseren sterk is verbeterd. Het gebruik van big data overwint barrières die tot voor kort onoverkomelijk leken. Het beter begrijpen van ziektebeelden leidt tot verbetering in onderzoek, diagnose en behandeling. De verwachting is dat rond 2020 de sector ook op financieel gebied kan gaan profiteren van de wetenschappelijke vooruitgang sinds het begin van deze eeuw. Aan het begin van deze eeuw kostte het nog $ 95 miljoen om een DNA profiel te lezen en de informatie te verwerken. Nu kan dat al voor $ 1.000.

De versteviging van de wetenschappelijke basis pakt goed uit voor de financiële gezondheid van de sector. In 2011 kwam de omzet van de sector voor het eerst uit boven de magische grens van $ 1 biljoen. Dankzij een aanhoudende gezonde groei zal de verwachte omzet in 2020 uitkomen op $ 1,6 biljoen. Deze gezonde groei is vooral te danken aan de Opkomende Markten.

Landen als China, Brazilië, India en Mexico zijn druk doende om hun systeem van gezondheidszorg op een moderne leest te schoeien. Daardoor krijgen miljarden mensen toegang tot medicijnen. Een goede gezondheidszorg wordt meer en meer beschouwd als een mensenrecht.

In essentie is de groei te danken aan de nog immer groeiende wereldbevolking en aan de vergrijzing. Vergrijzing gaat over het algemeen gepaard met toenemende fysieke ongemakken en ziektes. Tegen 2020 zal ca 13% van de wereldbevolking ouder zijn 60 jaar.

Het is echter niet louter jubelen en juichen. De sector ziet zich ook voor grote problemen gesteld. Ondanks de huidige wetenschappelijke vooruitgang neemt de wetenschappelijke productie af. Daar komt nog bij dat het ontwikkelen van nieuwe medicijnen een kostbare aangelegenheid is die al snel om een investering van vele miljarden vraagt.

Tegelijkertijd neemt de controle door toezichthouders wereldwijd toe. Organen als de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de Europese Medicines Agency (EMA) zien nauwlettend toe op de kwaliteit en veiligheid van nieuwe medicijnen. Een verbeterde samenwerking van toezichthouders maakt het voor farmaceutische bedrijven nagenoeg onmogelijk om medicijnen met bijvoorbeeld te veel bijwerkingen elders alsnog te introduceren.

En dan zijn er nog de nationale overheden die de bedrijven regelmatig het vuur na aan de schenen legt. Zo kijken overheden steeds strenger toe hoe bedrijven hun medicijnen aan de man brengen. Het fêteren van artsen is in steeds meer landen uit den boze.

Er wordt ook een steeds stringenter prijsbeleid gevoerd. De kosten voor gezondheidszorg blijven sterk toenemen wereldwijd. Verder beginnen overheden te verlangen dat focus wordt verlegd van behandeling naar genezing en liefst naar het voorkomen van ziektes. Dat vraagt om een omslag in het denken binnen de sector en dat is misschien wel de grootste uitdaging voor de toekomst!

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.