Nestlé gaat oogsten

De Nestlé groep is een wereldwijd opererend voedingsmiddelenconcern, dat A-merken aan consumenten en hun huisdieren levert en daarnaast diverse Farmaceutica fabriceert. Nestlé kent een 7-tal hoofdactiviteiten: dranken (waaronder koffie en Nespresso), kant-en-klaarproducten, maaltijdoplossingen, melkproducten, dierenvoeding, chocolade en snoep en farmaceutica. De Groep is actief op alle werelddelen en heeft bij benadering 339000 medewerkers in dienst. Het hoofdkantoor is gevestigd in de Zwitserse stad Zürich. Nestlé heeft zich als doel gesteld wereldwijd de leidende partij te zijn op het gebied van voeding, gezondheid en wellness. Voor de financiële wereld moet Nestlé doorgaan als de benchmark van de industrie, waarin het bedrijf actief is.

Zo ziet Nestle zichzelf graag
Zo ziet Nestle zichzelf graag

Over 2012 had Nestlé een omzet van CHF 89,7 miljard, het operationeel resultaat bedroeg CHF 13,5 miljard en de netto winst kwam uit op CHF 10,3 miljard. Daarbij past een winst per aandeel van CHF 3,25 en een dividend per aandeel van CHF 2,05. Het dividendrendement bedroeg in 2012 3,3%.

Doelstelling en resultaten

Nestlé heeft als doelstelling jaarlijks organisch 5% à 6% te groeien. Organische groei definieert groei als het resultaat van real internal growth (RIG) plus pricing. Het is nog maar de vraag of Nestlé deze doelstelling in 2013 heeft  waargemaakt . Het bedrijf kende een zwak eerste halfjaar. Daarin kwam de organische groei uit op 4,1%. Dat tegenvallende resultaat was vooral te wijten aan het nagenoeg ontbreken van pricing power.

 

Negatieve bestedingen in Europa
Negatieve bestedingen in Europa

In het eerste halfjaar kon Nestlé de prijs slechts met 1% verhogen. Dat was een vol procent minder, dan gehoopt en verwacht. De oorzaak voor deze geringe pricing power is Europa. In een nagenoeg deflatoire omgeving is het bijna onmogelijk om de prijs te verhogen. Dat hoeft trouwens ook niet, want in deze omgeving gaan ook de kosten omlaag. Dat betekent, dat in ieder geval voor Europa de bijdrage van de prijs aan de organische groei eerder negatief dan positief zal zijn. Dat betekent ook dat de real internal growth de facto omhoog moet om toch op minimaal 5% uit te komen.

In het midden van het jaar leek die doelstelling voor 2013 buiten bereik, maar beter dan verwachte uitkomsten in het derde kwartaal hebben de hoop weer doen opvlammen. In het derde kwartaal bedroeg de groei nagenoeg 5%. De grootste bijdrage kwam zoals verwacht van RIG (3,6%), terwijl pricing 1,3% bijdroeg. Ook in het derde kwartaal was Europa de zwakke stee. Pricing was met -1,6% negatief, maar daar stond gelukkig een stevige volumegroei van 2,7% tegenover. Daartegenover stonden echter goede prestaties aan de overkant van de Oceaan, waar vooral de pricing erg verbeterde (+4,1%). Ook Azië, Oceanië en Afrika presteerden boven verwachting met een organische groei van maar liefst 6,8%. De RIG bedroeg 7,2%.

Op basis van deze cijfers en de bewegingen in de markt, kwam het management tot de conclusie, dat voor 2013 de begeerde 5% organische groei alsnog binnen handbereik kwam en dat ook een verdere margeverbetering weer mogelijk was.

Organische groei gaat hand in hand met margeverbetering
Organische groei gaat hand in hand met margeverbetering

Op basis van de uitkomsten over het derde kwartaal en de dynamiek zichtbaar in het lopende kwartaal is het management tamelijk optimistisch voor 2014. Voor CEO is een organische groei van 6% voor dit nog jonge jaar beslist niet uitgesloten.

Niet alleen de markt zal betere resultaten opleveren, maar ook internet herstructuringen moeten daar garant voor staan. Nestlé heeft een Portfolio Management Tool ontwikkeld, die het naar eigen zeggen mogelijk maakt om een gedegen sterkte-zwakte analyse te maken van alle activiteiten binnen het bedrijf. Daardoor beschikt het management nu over een lijst met alle slecht renderende activiteiten. De leiding is nu naar eigen zeggen in staat beter te beoordelen of er geïnvesteerd moet worden in een achterblijvende activiteit of dat die beter in de etalage geplaatst kan worden. Niet onbelangrijk is ook, dat het gemakkelijker wordt om te bepalen welke activiteiten (snel) waarde toevoegen. Dat verbetert de kwaliteit van de investeringsbeslissingen.

Het is zeer wel mogelijk, dat in het kader van de versterking van de portfolio Nestlé zijn belang van 29% in het Franse LÓrealL’Oréal op de markt brengt. Volgens Jean-Paul Agon, CEO van L’Oréal zou de overname van het belang zeer welkom zijn. Nestlé zelf heeft nog niets gezegd over een mogelijke verkoop van het aandeel in het Franse bedrijf, behalve dat er in april een update verschaft kan worden. De datum is niet zonder belang, want aan het einde van deze maand komt de bepaling te vervallen, dat Nestlé in geval van een mogelijke verkoop het aandeel eerst moet aanbieden aan de familie Bettencourt, met 30,6% de grootste aandeelhouder van L’Oréal.

Acquisities

Uit de opbrengst, de verkoop van activiteiten en mogelijk het belang in L’Oréal is het bedrijf voornemens kleine acquisities te plegen (knopen rijgen). Het management denkt aan overnames in de orde van grootte van CHF 300 – CHF 400 miljoen. Daarbij is het goed mogelijk, dat Nestlé gaat acquireren in de sfeer van medical food products. Nestlé Health Science ontwikkelt en produceert voedingsmiddelen die de kwaliteit van het leven van patiënten met chronische ziektes als diabetes kunnen verbeteren. Deze voedingsmiddelen mogen slecht onder medische supervisie gebruikt worden. Nog onlangs kocht Nestlé Health Science het Amerikaanse Pamlab, dat voedingsmiddelen maakt voor patiënten met een lichte hersenaandoening.

Verbeteren van de portfolio door een slimmer beleid
Verbeteren van de portfolio door een slimmer beleid

Een tweede wapen in de strijd om de groei te verbeteren is het verlagen van het investeringsniveau. Nestlé heeft de afgelopen jaren extra diep in de buidel getast om extra capaciteit op te bouwen in de Opkomende Markten. Het management gelooft dat nu de tijd is gekomen om niet alleen maar te zaaien, maar ook om te gaan oogsten. Daarom zal de komende jaren het investeringsniveau terug gaan naar wat gebruikelijk was en wel 4% – 5% van sales. Als dat gebeurt, dan zal Nestlé weer terug zijn op het niveau van de concurrentie.

Nestle gaat minder investeringen plegen
Nestle gaat minder investeringen plegen

Babyvoeding

Één van de wingebieden de komende jaren moet China worden. Babyvoeding gaat daar een centrale rol bijspelen. Het merk Infant Formula kent in China een heel snelle groei, terwijl de marges uitstekend zijn. Ieder jaar worden er in China 15 – 17 miljoen baby’s geboren. Dat is een gigantische markt. Tegelijkertijd is er de onstuitbare trek naar de stad. Al meer dan de helft van de Chinese bevolking woont in een stad. Dat biedt Nestlé grotere kansen om Infant Formula aan de vrouw te brengen.

In 2013 is er veel beroering geweest over de kwaliteit en de prijs van babyvoeding. Dat heeft aanbieders als Nestle en Danone veel (reputatie)schade berokkend. Om dat in de toekomst te voorkomen is voor de Zwitsers productzekerheid de hoogste prioriteit geworden. Het bedrijf heeft daarom de toch wel uitzonderlijke stap genomen, dat Infant Formula geheel binnenshuis wordt geproduceerd. Bovendien onderhoudt het rechtstreeks contacten met de boeren die de grondstoffen leveren. Er komt geen tussenpersoon meer aan te pas. Op die manier denkt het bedrijf voor de volle 100% greep te hebben op de supply chain. Dat is de beste manier om de kwaliteit te garanderen.

Kerncijfers Nestlé
Kerncijfers Nestlé

Voor Nestlé moet 2014 een oogstjaar worden na jaren van vooral investeren in de Opkomende Markten. Dat moet zich gaan vertalen in een versnelling van de organische groei in die regio. Van Europa zal ook in 2014 weinig te verwachten zijn, terwijl er in de AMERICAS een voortzetting van het herstel in 2013 merkbaar zal zijn. Paul Bulcke en zijn team zijn daarom ook van mening, dat in 2014 de organische groei eerder 6% zal zijn dan 5%. De zogeheten whispernumbers gaan uit van een organische groei die weleens richting 7% zal gaan.

Nestlé investeert niet alleen in groei, maar ook in kwaliteit van de groei. Daardoor verbeteren de marges en neemt de winstgevendheid geleidelijk toe. Dat vertaalt zich weer in een geleidelijke daling van de koers-winstverhouding. Verwachte winstgroei gecombineerd met een niet te versmaden dividendrendement maken van Nestlé een aantrekkelijk aandeel voor de belegger!

Advies: Kopen
Koers: CHF 65,80 d.d. 31-01-2014

Conclusie
– Stabiel groeibedrijf
– Acceptabele K/W
– Redelijk dividendrendement met duidelijke groeipotentie
– Past in iedere aandelenportefeuille

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.