Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Bijna gedraaid

Het heeft er alle schijn van dat de bodem bereikt is. Maar deze veronderstelling behoeft bevestiging alvorens men zeker kan zijn. De bevestiging kan maandagochtend al komen als de beurs hoger opent. Wij laten u het mogelijke draaipunt zien in de dag chart van de AEX Index met de door ons al vaker getoonde DM studie.

TA AEX 3 februari 2014
TA AEX 3 februari 2014

Figuur 1.

Als men naar bovenstaande grafiek kijkt, dan is de eerste conclusie dat er niets bijzonders aan de hand is. De uptrend is nog volledig in takt. De markt heeft op doodnormale wijze gereageerd op een overbought situatie, door een reactie in te zetten die nu aangekomen is bij het steunniveau, dat geboden wordt door het MA150. De top werd gezet daags nadat de DMI een kruising liet zien van de plus en de min DM (zie pijltjes).  Direct onder het MA150 ligt het eerste Fibonacci-steunpunt (niet getoond) en daarna komt het MA200 op 378,72 (maar dat is stijgende). De DM -/- heeft de daling reeds ingezet maar de DM + (en daar gaat het nu om) is nog niet gaan stijgen. Zolang dat niet gebeurt, kan men niet spreken van een einde aan de reactie. Maar wij denken dat dit snel zal gebeuren. Dat is te zien aan de ligging van de DM plus maar ook aan de ligging van de ADX daaronder (de confirmant).

De lijntjes daar vallen samen hetgeen sterk is. Maar zolang ze niet dalen is de reactie nog niet uitgewerkt. Het is daarom nog altijd mogelijk dat het eerste Fibonacci  niveau of het MA200 wordt opgezocht. Dat ligt overigens maar enkele puntjes lager. De koers mag ook niet veel dieper gaan want de vorige bodem ligt op 375,9 en als de koers daar doorheen breekt is het ritme van de stijgende bodems verstoord. In de Verenigde Staten werd de draai reeds gemaakt. Daar is ook geen ruimte meer voor een verdere daling want iedere lagere koers zal het stijgingsritme onderbreken (het beeld is hier wat ons betreft negatiever, omdat de bodem van vorige week op gelijke hoogte met de vorige bodem ligt (S&P500) en dat wijst op een toppatroon in wording).

Er verschenen afgelopen vrijdag veel hamers in de grafieken en in de afzonderlijke aandelen charts ziet men al vele stijgers. Wij hebben zomaar eens een aantal aandelen gecontroleerd en wij vonden dat 50% al gedraaid was. De helft van de overblijvende 50% was aan het draaien en de rest was nog negatief. De Momentum Analyse (hier niet getoond) is in de Europese markten en ook in Japan aan het draaien en de S&P500 en de Russell 2000 hebben hun draai al gemaakt. Dit is dus nog een aanwijzing dat de markt binnen zeer korte tijd omhoog zal gaan.

De ADX hierboven in de grafiek wijst erop, dat de stijging, als hij komt, de koersen op een duidelijk hoger plan zal brengen. Maar er is een geheel andere indicatie, die wijst op een beperkte stijging. De Momentum Analyse in alle markten divergeert negatief. Maar – en dat is veel erger – de week charts en de maand charts zijn overal dalende en de week charts  divergeren ook overal negatief. Japan is misschien een uitzondering maar het is te vroeg om dit te concluderen want daar is de index nog dalende. In Japan en ook in Amerika zijn de maand charts niet alleen dalende maar zij divergeren ook negatief. In Europa ligt de zaak iets genuanceerder. Men kan nog niet echt spreken van negatieve divergentie in de maandplaatjes. Wij werden er op gewezen dat het handelen op basis van hogere timeframes niet interessant is omdat de signalen erg laat komen. De schrijvers hebben daar volkomen gelijk in maar ons gaat het om heel iets anders.

Als de hogere timeframes dalende zijn worden de kansen in de onderliggende time frames ingetoomd. Tezamen met de negatieve divergentie in de dag charts betekent dit, dat er een remmende werking op de aanstaande rally rust en dat zal de nieuwe top lager houden. De bovenliggende doelstellingen, dat wil zeggen de niveaus waarop sterke weerstand ligt, zijn 417 en 496. Daartussen liggen nog een aantal weerstanden (met name ook Fibonacci niveaus),  die misschien iets minder sterk zullen blijken, maar 417 lijkt op dit moment een bereikbaar niveau voor een nieuwe top. De onderstroom, dat zijn de sentiment indicatoren, verzetten zich op dit moment niet tegen een nieuwe rally.

Onze conclusies:

Korte termijn: mogelijke draai omhoog
Middellange termijn: reactie
Lange termijn: reactie
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Rente

Het effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen heeft de belangrijke steunlijn op 1,94% gebroken. Het mogelijke scenario van een Kop/Schouderpatroon dat wij vorige week schetsten, lijkt daarmede toch een correcte interpretatie te zijn van wat zich de afgelopen weken heeft voorgedaan op het rentefront. Het genoemde rendement zou dan nu op weg zijn naar de eerste doelstelling, die onder de 1,6% ligt en daarmede zou de rente wel degelijk in een echte dalende trend gekomen zijn. Maar wij twijfelen nog, de neklijn van de oude bodem is dalende en een kortstondige breuk erdoorheen hoort nog tot de mogelijkheden.

De Amerikaanse dollar in Euro’s uitgedrukt

De dollar had geen zin om te figureren op ons lijstje van hopeloze gevallen, want vanaf de dag, dat wij er zo over schreven, is hij gaan stijgen. Op dit moment ligt hij tegen een weerstand aan op 73,5. Als hij deze barrière geslecht heeft, ligt de weg open naar 75,2. Dit is het niveau waarop het bodempatroon zal worden afgesloten. 

Het Goud

De goudprijs is weer onder de belangrijke steun/weerstandlijn gekomen en lijkt een dalende periode in te gaan. Maar wij zijn er niet van overtuigd dat dit gaat gebeuren. De zilverprijs, die in tegenstelling tot de min of meer consoliderende goudprijs, een duidelijke val maakte, heeft op de dag chart een bullish hamer patroon neergezet. Het zilver gaat bij bevestiging de komende maandagochtend, een periode van stijging in. Dat betekent dat het goud niet werkelijk gaat dalen. Wij denken dan eerder aan een stijging of hooguit een verder doorgezette consolidatie, waarmede het zicht op de weerstand op US$1.316 open blijft.

De Prijs van een vat Brentolie 

Als u een belang in de olie heeft dan is het een  treurige dag voor u, want de MA10 en de MA30 hebben deze week in de weekgrafiek van de Brentolie prijs een death cross gezet. Het technisch beeld is er ook naar. Triestigheid waar u ook kijkt. De maandgrafiek is ook in de negatieve spiraal gekomen. Het meest waarschijnlijke scenario is dat de steun op US$99 opgezocht gaat worden.

Strategie

Wij gaan vol vertrouwen de komende periode in, maar zullen zeer attent blijven op een mogelijke nieuwe top.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *