Verstandig beleggen in uw toekomst

Op mijn twaalfde jaar kocht ik mijn eerste aandelen, en met succes. Het was 1968, en ik volgde als 10 jarig jongetje al met interesse de beurspagina. Mijn aandacht was vooral getrokken door de financiele overzichten met slotkoersen van de vorige dag. Door deze iedere dag door te nemen, viel het mij op een dag op dat de koersen van fietsenfabrikant, iedere dag met een paar procent omhoog gingen. Een trend was geboren. Ik realiseerde mij dat je daar best wel wat geld mee zou kunnen verdienen. Na de derde dag in de opgaande trend vroeg ik aan mijn vader, “mag ik wat aandelen gaan kopen”? Dat was goed. Zo gezegd, zo gedaan en de volgende dag stond ik bij de bank op de stoep, de rekening werd geopend, en de aandelen werden meteen gekocht voor 2,50 gulden uit het spaarvarken waar ik maanden lang zorgvuldig mijn zakgeld in had gestopt. Ik twijfelde er geen moment aan dat hier geen winst uit te behalen viel, en rustig liet ik het aandeel in de maanden daarna omhoog klimmen. Na enkele maanden hadden de aandelen de stand van 65 gulden bereikt en werd het aandeel vol trots met flinke winst verkocht. Na deze eerste en meteen succesvolle transactie was een nieuwe belegger voor het leven geboren, het liet mij niet meer los en nog vele succesvolle transacties door de jaren heen zouden gaan volgen.

Ik ben intussen een ervaren belegger geworden, en ofschoon ik goed een beursanalist had kunnen zijn, heb ik daar mijn beroep niet van gemaakt en ben nu werkzaam in een totaal ander vak. De passie voor het beleggen is echter nooit weggegaan, en ik houd mij daar dagelijks mee bezig. Nu meer dan 40 jaar later start ik deze rubriek, om u regelmatig mee te nemen met het opzetten van een portefeuille die ik in het echt zelf ga opbouwen, ter aanvulling op mijn inkomen later. U kunt mij gaan volgen in het opzetten van een portefeuille gericht om daar later een aanvullend inkomen uit te krijgen,dmv dividenden en tzt kunt u zich abonneren op mijn signalen en analyse rapporten. De beursanalist DividendVestor is geboren.

Wat is het doel?

Ik ga in deze portefeuille beleggen voor de lange termijn, zeg maar voor een horizon van 7-10 jaar. Het doel van deze portefeuille is het opbouwen van een vermogen waar later maandelijks een dividend op wordt uitbetaald. Het streven is een portefeuille van aandelen op te bouwen die in 10 jaar tijd 9% rendement geeft op het ingelegd vermogen. De te volgen beleggingsmethode maakt gebruik van de kracht van samengestelde interest om een bovengemiddeld rendement op het geinvesteerd vermogen te kunnen behalen.

Uitgangspunten

De portefeuille wordt geleidelijk aan opgebouwd. Op een termijn van 3-4 jaar wordt een portefeuille samengesteld met circa 30-40 aandelen van bedrijven hoofdzakelijk gevestigd in America, of grote internationale bedrijven, die al meer dan 10 jaar een dividend uit keren en bovenal jaar na jaar een positieve groei in de dividend uitkeringen kennen. Dit zijn bekende multinationals die o.a. onderdeel vormen van de S&P500 en de DowJones Index.

Gebruik zal worden gemaakt van o.a. de waarderingsmethoden van Benjamin Graham, de grootste beleggers adviseur van de vorige eeuw, volgens wiens methode Warren Buffet nog steeds belegd.

Hierbij wordt gekeken naar gezonde bedrijven, uit diverse sectoren, welke groeien in hun markt, met een lage schuld en en welke maximaal 60% van hun winsten per aandeel uitkeren aan dividend. Belegd wordt in aandelen met een laag tot gemiddeld risico, en er wordt gestreefd naar een gemiddelde beta van 1.5 voor de gehele portfolio.

Neen, er zal niet worden belegd in hoogdividend aandelen, maar uitsluitend in aandelen die al meer dan 10 jaar ieder jaar weer het dividend verhogen. Hoog dividend aandelen, keren ieder jaar wel een hoog dividend uit, maar de waarde van dergelijke aandelen vertonen vaak geen of weinig groei capaciteit , en dalen zelfs in waarde omdat alle cashflow aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd en er dus niet meer wordt geinvesteerd in het bedrijf. Op de lange termijn zal het hoge dividend niet houdbaar blijven en de intrinsieke waarde van het aandeel gaan dalen, en daarmee zal ook de waarde van uw vermogen kunnen slinken. Dit vaak in tegenstelling tot aandelen met een laag dividend, waar de markt nog groei verwachtingen van heeft, en die ieder jaar weer hun dividend verhogen.

Wat is het voordeel van deze methode van beleggen?

Door te beleggen in gezonde bedrijven die ieder jaar een goed dividend uitbetalen maakt u nu al meer rendement dan op dit moment te verkrijgen op een gemiddelde spaarrekening. Het is zeker haalbaar om op termijn 9% rendement en meer op het ingelegd vermogen te gaan maken. Hoe? Door voor de langere termijn te beleggen in bedrijven die keer op keer hun dividend verhogen, maakt u gebruik van van de kracht van samengestelde interest. Een voorbeeld:

Een belegger in een fonds als Exxon Mobil, die in 2002 een dividend rendement kent van 2.97%, kon in indien het dividend beleid wordt voorgezet, rendement in 10 jaar tijd zien groeien naar 6.39% op het eerder geinvesteerd vermogen en in 2014 naar bijna 8% De waardering van het aandeel kon daarbij ook verder kunnen groeien waardoor ook de intrinsieke waarde van uw portefeuille is toegenomen. Hieronder vindt u een prognose voorbeeld van Exxon Mobile gebasseerd op het dividend beleid van 1992-2002


U ziet aan de hand van bovenstaand voorbeeld dat als u belegd had in dit aandeel, uw dividend rendement was gestegen van bijna 3% in 2002 naar 8% in 2014, en uw vermogen was in dezelfde periode tevens verdrievoudigd.Dit is een totaal rendement van 216.45%, of wel 19.38% per jaar gemiddeld. Kortom in dit voorbeeld een bovengemiddeld rendement.

Uw waarde van uw portefeuile kan dus aanzienlijk groeien. Dit komt omdat groei bedrijven die ieder jaar ook hun dividenduitkering laten groeien, omdat er een overschot aan kasgelden is, vroeg of laat een hogere waardering van het aandeel krijgen op de beurs. Niet alleen gaat uw rendement op het ingelegd vermogen groeien maar ook de intrinsieke waarde van het aandeel zal kunnen stijgen. Hier snijdt het mes aan twee kanten; dit is wat ik noem verstandig beleggen in uw toekomst. Het is een rustige en defensieve strategie.

Het is een goedkope en effectieve manier van beleggen. Gezien de doelsteling om later uit het geinvesteerd vermogen een goed rendement te verkrijgen zullen er immers weinig mutaties in de portefeuille zijn en dus ook weinig aankoop en verkoop kosten.

DividendVestor

De portefeuille die wij gaan opbouwen, hebben wij DividendVestor gedoopt. Binnenkort gaan wij starten met het opzetten van deze defensieve portefeuille en kunt u een tijdje over mijn schouders meekijken. Ik eet van mijn eigen koekjes, en ik ga hier een aanzienlijk kapitaal van mijzelf in investeren. Ik ga u precies vertellen wanneer ik een bepaald aandeel gekocht heb en waarom. U kunt de portefeuille schaduwen, en daarvan leren hoe u zelf gebruik kunt maken van de gehanteerde beleggingsmethoden, en met de informatie voor eigen rekening zelf een soortgelijke portefeuille opbouwen. Alle fondsen die worden aangekocht zijn gewoon in Nederland via uw eigen bank te koop.

Als uw interesse in deze vorm van beleggen gewekt is, kunt u op zich gaan abonneren op onze wekelijkse nieuwsbrief en beleggingsanalyses. Daarover later meer.

In de volgende column zal ik rapporteren over de resultaten die in deze beleggingsportefeuille te behalen zijn. Op basis van een backtest van meer dan 10 jaar, en een montecarlo analyse krijgt u een goed beeld van de kracht van dividend beleggen.

DividendVestor

DividendVestor is geen gecertificeerde beleggingsadviseur en de inhoud is niet bedoeld als beleggingsadviezen. De inhoud van deze rubriek en nieuwsbrief is alleen bestemd voor educatieve en informatieve doeleinden. U heeft de vrijheid om het al dan niet op te volgen. Het is raadzaam voordat u tot een aankoop of verkoop van een aandeel overgaat om uw eigen analyses uit te voeren en/of professioneel advies in te winnen om tot uw eigen conclusies te komen. Op alle content is onze disclaimer en Algemene voorwaarden van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.