Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Mobiele providers gaan zich opnieuw uitvinden

Telecom is van oudsher een defensieve sector die sterke kasstromen genereert en zodoende beleggers aantrekkelijke dividenden kan offreren. Telecom is ook een sector waar de investeringen noodzakelijkerwijs hoog zijn.

 • Sector gaat gebukt onder hoge schulden en is daardoor kwetsbaar voor rentestijgingen.
 • Schuldenlast Europese telecoms is oorzaak nieuwe ronde van consolidatie.
 • In de Verenigde Staten zoeken telecoms naar een nieuw businessmodel door het accent naar het aanbieden van content via het eigen distributiesysteem te verschuiven.
 • Telecoms beschikken over heel veel data. Big data en analytics vormen potentieel nieuwe bronnen van inkomsten.

Wij hebben de sector omwille van rendement en schulden sterk onderwogen. De naam die wij hebben opgenomen in onze Modelportefeuille is Deutsche Telekom. Behalve Deutsche Telekom heeft ook KPN een Koopadvies, maar dit aandeel is niet opgenomen in de Modelportefeuille.

Deutsche Telekom: Koersdoel € 19,80

 • Aantrekkelijk dividendrendement dat kan oplopen tot boven 4%
 • Dochter T-Mobile USA is een kroonjuweel dat in de etalage staat
 • Duitse thuismarkt is aan het stabiliseren

KPN: Koersdoel € 3,44

  • KPN biedt een zeer aantrekkelijk dividendrendement
  • Komende jaren gaan kasstromen en marges verbeteren
  • De schuldpositie verbetert de komende jaren langzaam maar beter

Het is een open deur intrappen door te stellen dat de Telecoms al een paar jaar in moeilijk vaarwater zijn terecht gekomen. De omzet en de kasstromen zijn sinds 2010 met gemiddeld 6% gedaald. Telecoms hebben de afgelopen jaren zwaar moeten investeren in hun infrastructuur, omdat het gebruik van mobiele data explodeerde. De consument, maar ook bedrijven, gebruiken steeds vaker de mobiel om online te zijn. De vertraging in de groei van het aantal abonnementen maakt dat de capex als percentage rond de 15% blijft liggen en dat is te hoog!

Er gloort echter licht aan het einde van de tunnel in de vorm van nieuwe technologieën die het de mobiele aanbieders nu al mogelijk maakt om hun kosten en benodigde investeringen omlaag te brengen. Het is nu al mogelijk om een netwerk van kleine cellen met een grote capaciteit aan te leggen. Het upgraden van dit type netwerken is minder kostbaar dan een netwerk bestaande uit grote cellen met een beperkte capaciteit, zoals nu nog gebruikelijk is.

Moderne technologieën maken het de aanbieders mogelijk om deze geavanceerde netwerken ten volle te benutten. Dankzij de inzet van Advanced Analytics kunnen de providers data verzamelen die inzicht verschaffen waar, wanneer en hoe abonneehouders hun mobieltje gebruiken. Die data zijn heel erg concreet en heel erg precies en dus kunnen de providers op voorhand bepalen waar en wanneer het netwerk overvraagd wordt en welke klanten dat treft. Er kunnen dan tijdig maatregelen genomen worden. Dat verhoogt uiteraard de klanttevredenheid. Een ander, zeker zo belangrijk voordeel is dat dankzij data-analyse aanbieders beter in staat zijn om te bepalen hoeveel ze moeten investeren om de klanttevredenheid op niveau te houden. Het risico dat ze onnodig veel investeren wordt zodoende drastisch beperkt.

Er is al opgemerkt dat een netwerk van kleine cellen minder onderhoud oplevert. Een tweede voordeel is dat kleine cellen veel flexibeler zijn. De aanbieder kan de capaciteit van de cel aanpassen aan de vraag van het ogenblik. Dat levert besparingen op. De inzet van machine learning maakt het mogelijk om deze aanpassingen automatisch tot stand te brengen op basis van voorspellingen van het verwachte gebruik.

Nieuwe software helpt ook een handje om de kosten omlaag te brengen. Deze software stelt aanbieders in staat om het gebruik van de huidige hardware te optimaliseren of om de kosten voor de aanschaf van nieuwe hardware te beperken. De inzet van genoemde technologieën kan ervoor zorgen dat de kosten voor de Capex de komende jaren met zeker 40% omlaag kunnen en hetzelfde geldt voor de zogeheten network operating expenses!

Hiermee zijn de mogelijkheden om de kosten te drukken en om de opbrengsten te verhogen nog niet uitgeput. Mobiele aanbieders lopen achter als het gaat om de inzet van digitale technologie om hun producten en diensten aan de man te brengen en tegelijkertijd de klanttevredenheid te verhogen. De tijd lijkt echter rijp voor de massale introductie van digitale technologieën. De klant is er klaar voor, zo blijkt uit onderzoek. Voordelen van deze digitale technologieën zijn, dat kostbare en complexe backofficeprocessen vereenvoudigd kunnen worden.

Nieuwe technologieën, zoals data-analyse en machine learning kunnen niet alleen ingezet worden om de kosten te verlagen, maar ook om de omzet te verhogen. Data-analyse maakt het mogelijk modellen te ontwikkelen waarmee de mogelijkheden voor cross-selling verhoogd worden. Machine learning maakt het mogelijk meer klanten te behouden tegen lagere kosten. Een verbeterd inzicht in het klantgedrag maakt het echter ook mogelijk nieuwe producten en diensten te ontwikkelen die passen bij een bepaald type klant.

De gecoördineerde inzet van nieuwe (digitale) technologieën verlaagt de kosten, maar vraagt ook om organisatorische aanpassingen. Dat kan, zoals tot nu toe gebruikelijk, door veranderingen stapje voor stapje door te voeren. Het risico van deze aanpak is echter dat de mogelijkheden onvoldoende benut worden. Sterker nog, het risico is levensgroot dat beoogde doelen amper of niet bereikt worden. Een fundamentele transformatie lijkt de beste manier en de beloning kan dan navenant zijn, zoals de verdubbeling van de cashflowmarges in een tijdsbestek van vijf jaar!

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.