Kedeng kedeng…

Union Pacific is zowel naar aantal kilometers spoor als naar omzet de grootste spoorwegmaatschappij van de Verenigde Staten. De onderneming werd in 1862 opgericht. Met de name de lijnen van Noord (Canada) naar Zuid (Mexico) zijn van grote waarde voor het bedrijf, zeker met het oog op de schaliegas boom en de gunstige ontwikkeling van de Mexicaanse economie.

De winst was beter dan verwacht, ondanks het vorig jaar gedaalde kolenvervoer. Kolen zijn voor Amerikaanse spoorwegmaatschappijen een zeer belangrijke inkomstenbron. Bij Union Pacific zijn zij goed voor een kleine 20 procent van de totale omzet. De daling werd goedgemaakt door een stijging van het vervoer van agrarische producten (plus 13 procent) en auto’s, ook voor de Mexicaanse markt (plus 10 procent).

De koude winter in de Verenigde Staten, met name in het Noord Oosten en Mid Westen, heeft er echter een compleet andere ball game van gemaakt. Door de koude hebben de spoorwegen, en dan vooral Union Pacific met haar kilometers spoor in de genoemde regio’s, enigszins schade opgelopen. Deze schade is veroorzaakt door de gestegen kosten als gevolg van bijvoorbeeld sneeuw en bomen op de rails, door vorst uitgevallen lijnen, etc.

Denk maar aan wat de Nederlandse Spoorwegen overkomt als er een beetje sneeuw valt. Union Pacific heeft er wel veel aan gedaan om dat te verhelpen, maar het heeft wel geleid tot hoge extra kosten. Analisten verwachten dat Union Pacific daardoor een iets lagere winst zal rapporteren dan eerder werd aangenomen.

De daling zou nog wel eens mee kunnen gaan vallen, omdat juist het kolenvervoer de afgelopen maanden juist fors is toegenomen. Door het koude weer is niet alleen de vraag naar energie toegenomen, maar ook de prijs van aardgas fors gestegen. Daardoor zijn veel elektriciteitscentrales weer overgegaan van gas naar kolen. Maar liefst 70 procent van die steenkool wordt per spoor vervoerd. Volgens de analisten van JP Morgan is deze enorme toename in het vervoer van kolen nog niet verwerkt in de huidige koers van het aandeel.

Deze recente ontwikkelingen zijn echter vooral van belang voor de korte termijn. We kunnen gevoeglijk aannemen dat het niet ieder jaar zo koud zal worden in de Verenigde Staten. Gelukkig zijn er voor de lange termijn eveneens ontwikkelingen die van positieve invloed zijn op het goederenvervoer per spoor.

Ten eerste is daar natuurlijk de boom in zowel schalieolie als –gas. Deze producten moeten worden vervoerd van de winplaats, meestal in het Noorden, naar de raffinaderijen aan de Golf van Mexico. Zolang er niet genoeg pijpleidingen zijn, en daar komt de komende tijd door het uitstel van Keystone XL weinig verandering in, vindt het grootste gedeelte van het vervoer per spoor plaats.

Tevens groeit door de positieve economische ontwikkelingen de middelklasse in Mexico snel, waardoor de vraag naar luxe(re) producten toeneemt. De wereldwijd sterk toenemende vraag naar agrarische producten uit het Mid Westen, de graanschuur van de Verenigde Staten, zal eveneens een duit in het zakje doen, want ook hiervan vindt het vervoer per spoor plaats.

De koers van het aandeel Union Pacific leest als een langdurig succesverhaal. Het is de droom van iedere belegger. In maart 2009 bereikte de koers een bodem van 33 dollar. Nu noteert het aandeel rond 190 dollar (d.d. 30 april). Een rendement van bijna 510 procent in 5 jaar tijd. Maakt de koersstijging het aandeel van deze financieel kerngezonde onderneming duur? Als we de koerswinstverhouding afzetten tegen andere spoorwegmaatschappijen uit de Railroad Index, zien we dat deze gemiddeld is. Het is iets hoger dan de gemiddelde koerswinstverhouding op de Amerikaanse markt, maar gezien de stabiele winstontwikkeling en het betrouwbare dividendbeleid is het aandeel niet echt bovenmatig gewaardeerd. Naar mijn mening kan de koers van het aandeel dan ook verder doordenderen. Kedeng, kedeng…

Auteur heeft privé geen positie in het aandeel, cliënten van Fintessa hebben Union Pacific in portefeuille.De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Martine Hafkamp
Fintessa Vermogensbeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.