IJdelheid Blijft De Bron Van Cosmeticaverkopen

Het gaat geleidelijk aan wat minder met de wereldeconomie. Het segment ‘personal care’ heeft daar vooralsnog geen last van. De vraag naar gezichtscrèmes, haarsprays en wat dies meer zij, blijft onverminderd hoog. Dat beeld rijst op uit de resultaten van een grote speler als Estee Lauder.

Over het afgelopen 4de kwartaal van het gebroken boekjaar 2018/19 steeg de omzet van Estee Lauder met 9%. De winstmarge klom naar een recordniveau van 17,6%. Ook de vooruitzichten voor het lopend jaar blijven onverminderd goed met een verwachte omzetgroei van 7% – 8%. Met deze guidance zit Estee Lauder aan de bovenkant van de eigen prognose van een langjarige groei van 6% – 8%.

Een verklaring voor de aanhoudend mooie verkopen is dat Cosmetica recessiebestendig is. Ook in mindere tijden blijven vooral vrouwen overal ter wereld geld besteden aan zaken als lippenstiften en andere vormen van make-up. Dat is niet de enige reden dat Estee de toekomst zonnig blijft inzien. Het bedrijf, maar ook een concurrent als het Franse L’Oréal, profiteert van een sterke geografische spreiding van hun activiteiten. Daardoor kunnen ze vandaag de dag profiteren van de opkomst van een brede middenklasse in Azië. In het afgelopen jaar stegen de verkopen van Estee Lauder in Asia Pacific met 23%. De Chinese vrouw was koploper.

Vooralsnog hebben cosmeticabedrijven weinig last van de tarievenoorlog tussen China en de VS. Zoals gezegd, cosmetica behoort tot de spullen die de consument niet gemakkelijk zal laten staan. Estee Lauder onderscheidt zich bovendien van de concurrentie, omdat het wel een zeer breed portfolio aan producten voert. Daardoor spreekt het een zeer breed middenklasse publiek aan.

Inspelen op veranderend koopgedrag

Bedrijven als Estee Lauder en L’Oréal hebben bovendien hun marketing aangepast aan een veranderend consumentengedrag. Niet langer is de winkel het belangrijkste afzetkanaal, maar het Internet en vooral de luchthavens. Steeds grotere groepen nemen wereldwijd het vliegtuig en zijn op het vliegveld eerder geneigd een wat duurder product aan te schaffen. De verwachting is, dat zeker in de Opkomende Markten, het consumentenvliegverkeer de komende jaren alleen maar zal toenemen.

Cosmetica is ook een product dat zich heel gemakkelijk via digitale platforms laat verkopen. Een bedrijf als Estee Lauder, maar ook het Franse L’Oréal hebben goed weten in te spelen op het veranderend gedrag van de consument. Ze hebben ook de financiële slagkracht om nieuwe (digitale) strategieën met succes in de markt te zetten. Bedrijven als Revlon en Coty hebben de boot gemist en worstelen nu om te overleven.

Beleggers hebben oog voor het succes van Estee Lauder. De koers van het aandeel is dit jaar met meer dan 50% gestegen. Het aandeel is daardoor met een verwachte koers-winstverhouding voor 2021 van 30 niet bepaald goedkoop. L’Oréal heeft een K/W die niet afwijkt van die van zijn grote concurrent. De bredere S&P Consumer Staples Index heeft een vergelijkbare K/W van 20.

Wie Estee Lauder of L’Oréal koopt veronderstelt dat de goede tijden voor cosmeticabedrijven nog een tijdje aanhouden en dat boven beschreven trends niet tijdelijk zijn. Bij de presentatie van de cijfers over het afgelopen fiscale jaar bezwoer de Ceo zijn toehoorders, dat in de guidance voor het lopende jaar zaken als de Brexit, Hong Kong en de handelsoorlog waren meegenomen. Het bedrijf heeft een reputatie te verliezen door conservatieve verwachtingen uit te spreken en die dan vervolgens te overtreffen!

Waardering

Estee Lauder is een waardecreërende onderneming geschikt als belegging voor de lange termijn. De Rentabiliteit Eigen vermogen over de laatste 15 jaar bedroeg gemiddeld per jaar 12,44%. Dat wil zeggen dat op iedere ingehouden dollar winst gemiddeld per jaar $12,44 werd verdiend. De consensus prognoses van de Winst Per Aandeel voor de komende drie jaar vertalen zich in een REV van 15,0%

Estee Lauder koopt zoals veel Amerikaanse beursgenoteerde bedrijven sinds jaar en dag aandelen in. De laatste 5 jaar werd er voor $4,3 miljard aan aandelen ingekocht. De inkoop werd gefinancierd uit een toename van het rentedragend vreemd vermogen en uit de winst.

Aan dividend werd de laatste 5 jaar $2,4 miljard uitgekeerd. Van de winst bleef na inkoop aandelen en uitkering van dividend 39,5% over voor autonome groei.

Door inkoop van aandelen nam het belang van na inkoop resterende aandeelhouders in Estee Lauder en in de winst toe met gemiddeld 1,2% gedurende de laatste 5 jaar (10 jaar 0,9% en 15 jaar 1,6%).

Waardering per aandeel

Uitgaande van een REV voor de komende 10 jaar van 15,0%, een dividend payout inclusief inkoop van aandelen ten bedrage van 60,5% (1-39,5%) van de winst, een toename van de winst per aandeel door inkoop aandelen van 1,2% en een discontofactor van 6% waarderen we het aandeel Estee Lauder op $161,-

Waardering L’Oréal per aandeel

L’Oréal is net als Estee Lauder een waardecreërende onderneming met een REV over de laatste 15 jaar van 16,1%. De consensusprognoses voor de komende drie jaar vertalen zich in een REV van 16,5%. Van de winst werd 52% ingehouden voor autonome groei. L’Oréal koopt ook aandelen in maar net als de meeste Europese bedrijven is dit in het kader van aandelenopties voor het personeel.

Uitgaande van een REV van 16,5%, een dividend payout van 48% en een discontofactor van 6% waarderen wij het aandeel L’Oréal op €206,-.

Cor Wijtvliet is afgestudeerd als historicus aan de universiteit van Leiden. In 1989 promoveerde hij aan de universiteit van Tilburg op een proefschrift over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlands handelsbankwezen. In de jaren 1996 – 2009 was hij aandelenanalist bij Van Lanschot Bankiers. Sindsdien is hij zelfstandig gevestigd analist, auteur en spreker.

Syb van Slingerlandt was als partner van EY veelvuldig betrokken bij de waardering van ondernemingen in Nederland, België en de Verenigde Staten. Vanaf 1986 onderhoudt hij een database waarbij waarderingsgrondslagen van ondernemingen zodanig zijn aangepast dat ondernemingen kunnen worden geselecteerd waar het vermogen van de aandeelhouder het best rendeert. Hij kan op elk willekeurig moment posities hebben in de in deze analyse genoemde financiële markten en/of instrumenten. Kijk voor nadere gegevens van de in dit artikel genoemde ondernemingen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.