Grenzen aan groei van techaandelen

Sinds de financiële crisis hebben aandelenindices wereldwijd een transformatie doorgemaakt, die de verandering in de reële economie weerspiegelt. Waar voorheen financiële- en energiebedrijven dominant waren, hebben technologieaandelen nu de overhand. Investeerders profiteerden flink van de groei en innovatie in Technologie. Hoe lang deze trend zich nog doorzet is de grote vraag die boven de markt hangt. Om te anticiperen op toekomstige veranderingen zoeken langetermijninvesteerders naar een gediversifieerde en brede aandelenexposure. Hoewel de waarderingen relatief hoog zijn en geopolitieke risico’s acuut, biedt de combinatie van de verwachte winstgroei, mogelijke rentedalingen en een herstel van de wereldwijde economische activiteit een goede basis.

Sinds eind 2007 hebben aandelenmarkten meerdere schokken doorgemaakt. Toch heeft de performance van de wereldwijde aandelenindex van MSCI, de MSCI All Country World Investable Market Index, in deze periode zowel obligaties als grondstoffen ruimschoots overtroffen. Ook in het afgelopen anderhalf jaar hebben aandelen een veel betere bescherming geboden dan obligaties, omdat hardnekkige inflatie een grotere bedreiging bleek dan groeivertraging.

Figure 1 shows performance over the last 20+ years for global equities, bonds, and commodities, showing a large divergence in performance as global equities have increased significantly.

Ondanks het volatiele karakter van aandelen blijk uit historische analyse dat langetermijnbeleggingen hun verliezen doorgaans binnen een jaar herstellen. Dit gebeurde onder andere in 2022, toen aandelen kelderden door geopolitieke onrust, een inflatiepiek en daaropvolgende monetaire verkrapping. De financiële crisis van 2008 vormt een uitzondering op het snelle herstel. De markten wisten het grootste verlies binnen twee jaar goed te maken, maar pas in 2013 was er sprake van volledig herstel.

Het succes van de VS en het achterblijven van Europa
Door hun innovatiekracht hebben Amerikaanse bedrijven hun dominante positie op de wereldwijde aandelenmarkt verder vergroot, met een toename van hun gewicht in de MSCI ACWI IMI index van 43% voor de financiële crisis tot 62% op 31 mei 2024. Europa, het Verenigd Konikrijk en Japan verloren terrein, wat duidt op een trager groeitempo in deze economieën. Wanneer wordt gekeken naar de regionale omzetverdeling van bedrijven binnen de index, is de concentratie minder uitgesproken, met 44% van de omzet gegenereerd in de VS en elk 17% voor zowel Europa als opkomende markten in Azië. Vanuit dat perspectief is de wereldwijde index dus relatief gediversifieerd en goed gepositioneerd voor verbreding van de marktprestaties.

Structurele verschuiving?
Voor de financiële crisis van 2008 waren de grootste sectoren op de aandelenmarkt financiële diensten (22% van de MSCI ACWI IMI Index) en energie (11%). De afgelopen tien jaar is het belang van beide sectoren geleidelijk afgenomen tot respectievelijk 15% en minder dan 5% van de index.

De opkomst van technologiebedrijven in de VS en daarbuiten is een van de belangrijkste drijvers voor de sterke prestaties van wereldwijde aandelen geweest en wordt gereflecteerd in de huidige sectorverdeling. Hoewel Microsoft, Apple en in mindere mate NVIDIA in 2007 al koplopers waren in hun sector, is hun gewicht in de index gestegen van 1,3% in 2007 tot 10,4% eind 2023. Een andere opvallende ontwikkeling is de toegenomen concentratie, waarbij de top tien aandelen nu goed is voor 18,4% van de marktkapitalisatie van de index, tegenover slechts 7,3% eind 2007. In de komende tien jaar zal de belofte van AI nog moeten worden verzilverd in winstgroei. Ondertussen zijn de prestatieverwachtingen van minder geliefde delen van de markt laag, waardoor ze positief kunnen verrassen – zeker wanneer economieën veerkrachtig blijken ondanks hogere rentes

Krzysztof Janiga, Senior Equity ETF Strategist bij State Street Global Advisors: “Nu de recessievrees is afgenomen, de economie groeit en de inkopersindex weer groen kleurt, verwachten wij dat de omgeving gunstig blijft voor aandelen. Herstel in dit segment is cruciaal, omdat daarmee een basis wordt gelegd voor zowel winstgroei als sterkere aandelenprestaties. De consensusverwachtingen voor de wereldwijde groei van het reële BBP liggen op 3,0% tot 3,1% voor de komende drie jaar, wat de omzetgroei voor aandelen zou moeten ondersteunen. Tegelijkertijd is de omgeving wel onzekerder geworden en zijn er verschillende risico’s die afbreuk kunnen doen aan deze positieve vooruitzichten. Uitgaande van een middellange tot lange beleggingshorizon, moet rekening worden gehouden met buitensporige begrotingstekorten en onzekerheid door geopolitieke onrust, die kunnen leiden tot verdere economische fragmentatie.

De inflatie is wereldwijd minder snel gedaald dan analisten hadden verwacht. Recente CPI-gegevens zijn echter bemoedigend en impliceren gematigde inflatie. Hoewel de retoriek van de Federal Reserve nog steeds behoorlijk behoudend is, zullen renteverlagingen naar verwachting later in 2024 beginnen. Dit geeft een adempauze aan risicovolle activa. Zeker is dat de rentes enige tijd restrictief zullen blijven, maar de Amerikaanse economie en arbeidsmarkt blijven veerkrachtig en koelen langzaam genoeg af om een zachte landing mogelijk te maken. Buiten de VS zijn centrale banken, zoals de ECB en de Bank of Canada al begonnen met versoepelen. Als de desinflatie aanhoudt, dan zullen zowel aandelen als vastrentende waarden waarschijnlijk profiteren. Tegenvallende inflatiecijfers, met name wanneer deze vraaggedreven is, zouden minder tegenwind moeten geven voor aandelen dan voor obligaties. Dit zagen we eerder ook al in het eerste kwartaal van 2024.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.