Er was eens…

Banken en allerhande andere partijen in de financiële wereld willen hun klanten te pas en te onpas doen geloven dat ze hebben geleerd van het verleden en dat ze het voortaan heel anders zullen doen. Of dat werkelijk zo is, waag ik te betwijfelen, zeker gezien het grote aantal eigen producten dat de laatste tijd weer het levenslicht ziet.

Bij de promotie ervan wordt wel heel erg het accent gelegd op wat men denkt dat mensen willen horen. Er komt nog steeds veel geld vrij uit aflopende deposito’s die tegen een hoge rente waren weggezet. Inmiddels is de rente op spaargeld fors gedaald en om die naar veiligheid zoekende spaarders te lokken vliegen de garanties en hoge geprognosticeerde rendementen je om te oren.

Dat geldt al voor diverse spaarvormen met vaak wel heel lange looptijden waarop de rentevergoeding in de loop der tijd vaak wat hoger wordt dan op dagelijks opvraagbaar spaargeld.  Vraag uzelf af hoe aantrekkelijk het is om uw geld voor lange tijd weg te zetten terwijl u weet dat de huidige rente door het ruime faciliterende beleid van diverse centrale banken zich op een zeer laag niveau bevindt. Laten we niet vergeten dat de afgelopen anderhalf jaar uitzonderlijk waren en de geboden spaarrentes in verhouding zo hoog moesten zijn, omdat banken naarstig op zoek waren naar bufferkapitaal en daarom om de gunsten van de spaarders vochten. Ook hier geldt dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst.

Hetzelfde verhaal geldt ook voor allerhande ‘garantie’-producten. Dat potentiële klanten vaak een worst voorgehangen krijgen blijkt vervolgens alleen aan een ieder die zich in de omschrijving en voorwaarden van het desbetreffende product verdiept. Soms wordt er wel een garantie, onder voorwaarden, gegeven wat betreft de jaarlijkse uitkering, maar dat zegt niets over de vraag hoe het in de loop der tijd met de door de klant ingelegde hoofdsom is gesteld. En wat te denken van bijvoorbeeld een uitgifteprijs van 102% terwijl er maar maximaal 100% wordt afgelost en de eventuele jaarlijkse rentevergoeding ook over 100% wordt berekend? Het eerste jaar is uw rendement daarop sowieso al lager dan u in een wervende brochure werd voorgespiegeld. En dan heb ik het nog niet eens gehad over beheerkosten die veelal jaarlijks in rekening worden gebracht.

Hoe zeker zijn rendementen als de onderliggende waarde volledig uit aandelen is opgebouwd? Om nog maar niet te spreken over het dividend dat een aantal van die bedrijven ongetwijfeld zal (blijven) uitkeren. Dat is zo maar een paar procent van wat er u ‘gegarandeerd’ wordt uitgekeerd, een aardige sigaar uit eigen doos dus en lang niet zo veilig als het op het eerste gezicht misschien lijkt. In feite is het niets anders dan een mandje van aandelen en het verleden heeft geleerd dat die mandjes wel eens lek kunnen zijn…

Risico en rendement gaan altijd hand in hand, dat is nooit anders geweest en dat zal ook nooit anders worden. Laat u niet in de luren leggen door allerlei mooie praatjes. Voor diegenen die op zoek zijn naar wat meer rendement dan op een spaarrekening, kan de aandelenbeurs wel degelijk goede alternatieven bieden.

Wat te denken van ons eigen Royal Dutch Shell? Op de huidige koers van ongeveer 20 euro bedraagt het dividendrendement ruim 6%. U kunt vervolgens bijvoorbeeld de call en de put verkopen die lopen tot juni volgend jaar en een uitoefenkoers van 16 euro hebben. Dit houdt in dat u niet alleen de verplichting aangaat om aandelen Royal Dutch Shell te kopen op 16 euro, maar eveneens de verplichting deze te leveren tegen 16 euro. Voor deze verplichtingen samen ontvangt u 5 euro. Uw netto investering bedraagt dus 15 euro. Onder normale omstandigheden moet u uiterlijk aan het einde van de looptijd van uw aandelen leveren tegen een prijs van 16 euro. Tel daar het dividend van ongeveer 1,55 euro op dat u gedurende de looptijd ontvangt en uw rendement bedraagt zo’n 17% rendement in slechts zestien maanden tijd!

Een dergelijke strategie lijkt me meer ‘garantie’ te bieden qua opbrengst voor uw spaargeld dan veel van de producten die ik op de markt zie verschijnen. Zo heeft de koers van Royal Dutch Shell de afgelopen tien jaar precies drie dagen onder de 16 euro genoteerd, de rest van de tijd is die er alleen maar boven geweest. Bovendien kunt u tussendoor altijd bijsturen, want opties zijn dagelijks verhandelbaar.

Bepaal zelf hoeveel risico u kunt en wilt lopen en stem daar uw strategie op af. Het is een sprookje dat er bij beleggen garanties te geven zijn. We weten allemaal dat sprookjes niet bestaan…

De auteur heeft privé geen positie, klanten van Fintessa hebben Royal Dutch Shell in portefeuille. De redactie heeft geen positie in dit aandeel. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Martine Hafkamp
Fintessa Vermogensbeheer

6 gedachten over “Er was eens…”

 1. Van de koers trek je af verkoopopbrengst call en put
  investering conform uw opgave €15,00 dividend over
  16 maanden € 1,55 Gerekend met de nodige aan-en vekoop
  is 7,75 % en geen 17,00%. In juni 2011 ontvang je 16,
  terwijl je moet kopen voor stel huidige koers 20.
  Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet

 2. Geachte heer Willems,

  Hoe ga je winst of verlies berekenen? Door te kijken wat we investeren.. en wat er per saldo bijgekomen of afgegaan is..
  Bij aankoop op €20 en verkoop opties investeer je slechts €15
  Tot einde looptijd komt daar nog €1.55 dividend bij

  Dus.. investering €15 + €1.55 dividend + leveren op €16 = €2.55 op €15 = 17.00%

  Mvg

  Fintessa

 3. Beste Martine,

  De investering bedraagt per direct € 15,35 (€ 20,355 voor het aandeel minus € 5,00 voor de opties. Ik hou geen rekening met transactiekosten. De verkochte call-optie heeft een tijd- en verwachtingswaarde van precies € 0,20. Er is dus een gerede kans dat de optie voortijdig (in de praktijk net voor de ex-dividenddatum) wordt uitgeoefend.

  Stel dat de optie net voor de eerstvolgende dividendbetaling wordt uitgeoefend. De belegger zal dan tegen € 16,- moeten leveren. Dat levert € 0,65 op (4,23 % rendement), waarvan het merendeel aan transactiekosten op gaat. De belegger maakt in dat geval nauwelijks rendement. Pas als de optie helemaal aan het einde van de looptijd wordt uitgeoefend en de belegger het totale dividend zou hebben ontvangen, dan is de totale opbrengst € 17,55.

  Het totale rendement bedraagt dan 14,33 % en de opbrengst per aandeel € 2,20. Ook hiervoor geldt dat de transactiekosten hier nog van afgetrokken moeten worden. Daarnaast is het belangrijk om te melden dat de belegger een koopverplichting op zich heeft genomen.

  De kans dat die wordt uitgeoefend lijkt op dit moment klein maar is zeker niet ondenkbeeldig. Omdat de basis van deze constructie het ontvangen dividend is, lijkt het mij beter om uit te gaan van een (veel) langere looptijd (dec. 2014), waarbij de belegger een veel meer realistischer kans heeft op het ontvangen van dividend. Tevens worden de transactiekosten uitgesmeerd over een veel langere periode en wegen dus minder zwaar.

 4. Geachte meneer de Vries,

  Het punt dat u maakt over early exercise van de call klopt. De kans bestaat dat de call voor dividend opgevraagd wordt.. Maar wanneer is dat? Dat is in de regel wanneer de putpremie lager is dan het dividend.. Met €20 in de koers stond de put +/- 0.90ct

  Met de koers van nu (€20.40) +/- 0.80ct.. er is dus nog steeds dividend.. Pas als de koers heel snel omhoog gaat en de putoptie prijs +/- 0.25 ct staat en dividend komt is het een early exercise.

  Tevens …bij een koers van €20.35 ontvang je geen €5.00 maar ongeveer €5.35 (4.55 voor de call & 0.80 voor de put)

  Het is niet te weten wat het aandeel gaat doen.. Heeft natuurlijk ook te maken met je eigen visie op het aandeel. maar met het gegeven dat RD in 9 jaar tijd slechts 3 dagen onder de €16 heeft gestaan is de kans inderdaad niet groot te noemen dat er problemen komen met de put optie–maar de kans blijft wel altijd bestaan–

  Mvg

  Fintessa

 5. Beste mevr. Hafkamp,

  Uiteindelijk zal het rendement worden bepaald door het tijdstip waarop de call optie wordt uitgeoefend. Om in aanmerking te komen voor vroegtijdige uitoefening dient de optie echter behoorlijk in-the-money te zijn, terwijl ook het dividend substantieel moet zijn. Het is immers zo dat het te verkrijgen dividend op moet wegen tegen de gemiste rente opbrengsten die de belegger zou hebben gekregen als hij niet zou hebben uitgeoefend. Het hangt dus af van de tijd- en verwachtingswaarde van de call optie en niet van de t/w – waarde van de put optie. De tijd- en verwachtingswaarde is momenteel zeer gering.

  Stel we zitten vlak voor de ex-dividend datum en RD betaalt € 0,30 aan dividend. De koper van de call-optie heeft de keuze. Of hij koopt de aandelen door middel van het uitoefenen van de call optie. Hij dient dan € 16,- te betalen. Door het ontvangen dividend heeft hij een dividendrendement van 1,88 %. Doordat hij nu in het bezit is van de aandelen is zijn risico uiteraard aanzienlijk hoger maar daar staat een hoger dividendrendement tegenover. Als hij de € 16,- op een spaarrekening zou laten staan, dan ontvangt hij op jaarbasis € 0,40 aan rente, uitgaande van een rente van 2,5 %.

  Concluderend is er dus een gerede kans dat de call-optie voortijdig wordt uitgeoefend en dat het uiteindelijke rendement tegenvalt. Het zal van de risicobereidheid van de koper van de call-optie afhangen of de optie voortijdig wordt uitgeoefend. Op basis van het verwachte dividendrendement in combinatie met de lage rentestand, is die kans groot te noemen.

  Hartelijke groet,
  jan de vries

 6. Beste meneer de Vries,

  Concluderend.. gaat de koper over tot early exercise of niet.. de kans is altijd aanwezig in listed opties.. en zeer afhankelijk van de koers vlak voor ex-dividend.

  Er schijnt een listed call op eurex te zijn met strike 18.. jammer genoeg niet op euronext.. want die had mijn voorkeur gehad!!

  Dank je wel voor deze discussie .. succes met beleggen

  Hartelijke groet,
  Fintessa

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.