BMW is een aantrekkelijk aandeel

Het is alweer bijna 100 jaar geleden, dat de Bayerische Motoren Werke AG is opgericht. Dat gebeurde in 1916 om precies te zijn. BMW, zoals het bedrijf vandaag de dag bekend staat, maakt in Duitsland deel uit van de Grote 3 naast Audi en Mercedes. Alle drie produceren auto’s voor de bovenkant van de markt. BMW is ook nog eigenaar van het Britse mini en van Rolls-Royce. In principe bouwt BMW alle auto’s in Duitsland, maar de werkelijkheid dwingt het bedrijf dat principe los te laten. Er worden vandaag de dag BMW ’s geproduceerd in de VS, China en Verenigd Koninkrijk en in Zuid Afrika.

foto 2

Het hoofdkantoor van BMW is gevestigd in München, de hoofdstad van de deelstaat Beieren. In 2013 had BMW een omzet van ruim € 76 miljard en een nettowinst van € 5,3 miljard. De winst per aandeel kwam uit op € 8,10 en het dividend bedroeg € 2,60, wat een rendement vertegenwoordigt van 2,7%. Hoewel de omzet in 2013 licht daalde met 1%, nam de winst met 4,5% toe. Dat was te danken aan een efficiëntere bedrijfsvoering.

BMW verkocht in 2013 in totaal 1,963 miljoen auto’s. Dat waren er ruim 6% meer dan in 2012.
In 2014 deed BMW er nog een schepje boven op. De verkopen zijn met 7,9% gestegen tot een totaal van 2,12 miljoen. Er werden in totaal 1,81 miljoen BMW ’s verkocht.
Dankzij deze sterke verkopen is het bedrijf uit München de grootste in zijn segment. Maar dat leiderschap is niet vanzelfsprekend meer. Hoewel het aantal verkochte BMW ’s met 9,5% steeg, bleef BMW daarmee wel achter bij de grote concurrenten Audi (+ 11%) en Daimler (+13%). Beide achtervolgers zagen hun achterstand op BMW teruglopen, dankzij de succesvolle introductie van nieuwe modellen.

BMW is echter niet van plan om zich zomaar gewonnen te geven en zijn leidende positie in dit luxe segment op te geven. Het gaat in 2015 maar liefst 15 nieuwe modellen op de markt zetten, zoals onderstaande X6.

Volgens analisten moet BMW in staat zijn om in 2015 het aantal verkochte auto’s met tenminste 5% te laten groeien. Dat hoeft zich overigens niet te vertalen in een sterke omzetgroei. BMW introduceert namelijk veel kleinere modellen, zoals een nieuwe mini. Bovendien staan wereldwijd de markten nog steeds behoorlijk onder druk door de aanhoudende crisis. Dat maakt het moeilijk de prijzen te verhogen. BMW zelf denkt aan een omzetgroei in 2015 van 6% – 8%. Het bedrijf zegt meer geïnteresseerd te zijn in het behoud van de marge, dan in het behouden van de toppositie in het segment. Volgens het management zal de marge in 2015 uitkomen tussen 8% – 10%. Voor 2014 gaat het bedrijf uit van een marge van pakweg 9%.

Volgens sommige analisten is het goed mogelijk, dat de marge in 2015 weleens boven 10% kan uitkomen. Die analisten beseffen echter terdege, dat er dan weinig mag tegen zitten. Dan moeten bijvoorbeeld de verkopen in Europa ook in 2015 blijven stijgen. In 2014 lieten de autoverkopen in dit continent voor het eerst sinds 2007 een groei zien. Het aantal nieuw verkochte auto’s groeide met maar liefst 5,4% en dat was aan de bovenkant van de verwachtingen. Die groei was echter vooral te danken aan aantrekkelijke financieringsvoorwaarden en aan hoge kortingen. Evenals voor 2014 zijn de verwachtingen voor 2015 niet echt hooggespannen. Met een plus van 6,4% deed BMW het beter dan de markt.
VDA, de organisatie van de Duitse automobielindustrie gaat uit van een bescheiden groei van hooguit 2%. In Duitsland kwam de groei in 2014 op 0,3% uit. Ze verwachten niet, dat de economie in het lopende jaar wezenlijk zal verbeteren. Het Britse adviesbureau Evercore ISI is met 5% een stuk optimistischer. Dit bureau denkt dat Europa gaat profiteren van de lage euro (meer export) en van lage energieprijzen. Die zullen de economie een onvoorziene impuls geven!

foto 4

Bij BMW leeft enige ongerustheid over de groeimarkt bij uitstek, China. Daar liet BMW in 2014 een groei zien van maar liefst 16,7%. Niets aan de hand dus, zo lijkt het. Maar in januari van dit jaar schrok de autowereld op van een boodschap van BMW uit China. De Duitsers maakten bekend hun dealernetwerk in dat land financieel te gaan ondersteunen met een bedrag van $ 820 miljoen. Veel dealers zijn in de problemen gekomen, omdat ze niet kunnen voldoen aan de verkoopeisen van BMW zelf. Daardoor lopen ze de broodnodige bonus mis. Dat verkopen niet meer vanzelf gaan, heeft meerdere oorzaken. Zo probeert de overheid met wetgeving het autogebruik in de grote steden aan banden te leggen. Maar ook de anti-corruptie aanpak heeft negatieve gevolgen voor de verkoop van premium auto’s. Wat ten slotte ook meespeelt, is de wel erg onstuimige groei van het dealernetwerk in China. In korte tijd heeft BMW een netwerk opgezet van meer dan 600 verkooppunten.

BMW zelf spreekt over een geleidelijke normalisering van de markt. De groei in de verkopen is nog steeds erg hoog, maar zal geleidelijk gaan afvlakken. Het zal echter nog heel lang duren voordat er sprake is van markverzadiging. Daar is eigenlijk nog nergens sprake van. Evenals Daimler gaat BMW het accent in de verkopen verschuiven van de echte grote steden naar steden van de 2de garnituur. Daar gelden de strenge milieuwetten niet. In die steden groeit ook de middenklasse. De Duitsers denken, dat in de komende jaren het aantal middenklassers zal groeien van 300 miljoen naar 400 miljoen. Natuurlijk zullen niet al die nieuwe middenklassers zich een premiumauto kunnen veroorloven, maar er is nog meer dan voldoende potentieel. Het markaandeel van premiumauto’s bedraagt wereldwijd 7,2% van de totale markt. Het aandeel in China blijft hierbij achter en is nog lichtjaren verwijderd van het aandeel in Duitsland van 30%. Volgens BMW zelf kan de premiummarkt in China tot 2020 nog met 79% groeien.

foto 5

Analisten wijzen er dan ook op dat de huidige onrust onder dealers, niet alleen die van BMW, meer een gevolg is van het business model. Dealers moeten het puur en alleen hebben van de verkoop van nieuwe auto’s. Verder reikt de dienstverlening niet. In het Westen verdient de dealer eerst en vooral aan de dienstverlening aan zijn kopers. De verkoop van nieuwe auto’s is veel minder doorslaggevend.

Outlook

Het management van BMW is ervan overtuigd, dat de marges ook in 2015 kunnen uitkomen tussen 8% – 10%. Analisten denken, dat een marge van meer dan 10% niet uitgesloten is. Niet alleen is er een groot marktpotentieel, maar de Duitsers zijn de afgelopen jaren meester gebleken in het verlagen van de kosten. Dat is een voortgaand en structureel proces en niet incidenteel. En steeds opnieuw blijkt, dat er veel efficiencywinst geboekt kan worden. Die winst komt terug in de margeontwikkeling.

foto 6

Hoewel BMW traditiegetrouw heel veel investeert en veel besteedt aan technologie, zal dat bedrag de komende jaren terug gaan lopen. In 2013 beliepen de uitgaven voor R&D 6,8% van de omzet, in 2015 zal dat percentage waarschijnlijk 5,8% bedragen. Hetzelfde beeld is te zien bij de ontwikkeling van de Capex (bedrijfsinvesteringen). In 2013 was dat nog 6,8% van de omzet, maar in 2015 zal dat nog slechts 5,5% zijn. Deze (tijdelijke) daling heeft te maken met de inspanningen om aan de eisen voor de CO2 uitstoot te voldoen. BMW heeft dat proces nu nagenoeg achter de rug en dus kunnen de financiële inspanningen tijdelijk omlaag en ook die besparingen komen terug in de margeverbetering. Het is trouwens niet ondenkbaar, dat een deel van die besparingen ten goede gaat komen aan de belegger in de vorm van een verhoogd dividend. Het rendement kan in 2015 weleens boven de 4% uitstijgen.

Het is overigens de verwachting, dat op niet al te lange termijn de uitgaven voor R&D weer omhoog zullen gaan. BMW is immers overtuigd van de toekomst van de elektrische auto. Ook het aandeel Capex zal weer gaan stijgen, omdat BMW inzet op technologie om de concurrentie van het lijf te houden. Bovendien heeft het bedrijf geleerd, dat investeringen op het ene vlak, elders weer besparingen en voordelen genereert. Dat is weer goed voor de ontwikkeling van de winst. Dat is een andere les die geleerd is.
De les van BMW is met andere woorden dat de kosten voor de baat uitgaan. De baat voor de belegger is dat de komende jaren de winst per aandeel met meer dan 10% zal stijgen terwijl het dividendrendement royaal boven de 4% zal uitstijgen. De koerswinstverhouding zal geleidelijk steeds aantrekkelijker worden. Voor 2015 ligt een k/w in het verschiet van 10,6X. Dat maakt het aandeel BMW geschikt voor elke beleggingsportefeuille!

foto 7

Figuur 1 Kerncijfers BMW

BMW: via kwaliteit naar kwantiteit

Advies: Kopen
Koers: € 103,40

Conclusie

· BMW verkiest marge boven marktleiderschap

· Ondanks problemen met dealers blijft China de groeimarkt bij uitstek

· Europa blijft de thuismarkt voor BMW

· Waarschijnlijk gaat het dividendrendement komende jaren stijgen naar 4%

· De marge kan weleens uitstijgen boven 10%

· BMW is een aantrekkelijk aandeel voor elke portefeuille

· Kopen tot € 120; Houden tot € 130

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.