Verstandig beleggen in uw toekomst (3)

In de eerste twee columns deel 1 en deel 2 heb ik de nieuwe inkomen-gerelateerde beleggingsstrategie geïntroduceerd die wij de naam “Dividendvestor” gedoopt hebben.

Het streven van deze beleggingsstrategie is een portefeuille van aandelen op te bouwen die in 10 jaar tijd 9% rendement kan geven op het ingelegd vermogen. In deze laatste introductie van “Verstandig beleggen in uw toekomst” ga ik verder in op de beleggingsstrategie, stijl en de risico’s die daaraan verbonden zijn.

Beleggingsdoelstelling

Dividendvestor heeft als doelstelling het opbouwen en laten groeien van een vermogen een maandelijks een dividend op wordt uitbetaald. Het streven is een portefeuille van aandelen, en obligaties op te bouwen die in 10-15 jaar tijd een gemiddeld rendement geeft van 9% op het ingelegd vermogen, na aftrek van alle kosten.

Beleggingsstijl

De beleggingsstijl van Dividendvestor kenmerkt zich door een gedegen fundamentele analyse van individuele ondernemingen. De portefeuille beheerder richt zich bij de selectie van aandelen op de zeer lange termijn. Het resultaat is een selectie van aandelen, obligaties en andere financiële instrumenten met een gemiddeld tot hoog rendement, een goede financiële positie, een beperkt risico, goede vooruitzichten om het jaarlijkse dividend te blijven verhogen, en met een lange staat van dienst.

Wereldwijd voldoen hier slechts een bepekt aantal van circa 500 ondernemingen aan, uit voornamelijk Noord-Amerika, die goed verhandelbaar zijn, en waar veel institutionele beleggers zich voor hun portefeuille opbouw ook op richten.

Voor wat betreft de aandelenportefeuille zal worden belegd in 20-40 solide ondernemingen, die minimaal 10-20 jaar hun dividend jaarlijks keer op keer hebben verhoogd. De kern van de portefeuille zal uiteindelijk bestaan uit aandelen die minimaal 20 jaar hun dividend jaarlijks hebben verhoogd.

Per onderneming zal niet meer dan 4% van het vermogen worden belegd. Per industrie sector zal verder niet meer dan 25% van de portefeuille worden opgebouwd.

Verder kan er worden belegd in andere financiële instrumenten, w.o. obligaties, ETF’s, Reits, close end funds, die jaarlijks een gemiddeld tot hoog dividend uitkeren(tot 20% van de totale omvang van de portefeuille) en kan de beheerder een kaspositie aanhouden. De beheerder kan verder opties uitoefenen ter verhoging van het rendement. 

Wat zijn de mogelijke risico’s?

Ook het beleggen volgens de visie van Dividendvestor brengt natuurlijk ook risico’s met zich mee. Risico’s kent vele definities.

De risico’s van algemene aard die van toepassingen zijn op de portefeuille van Dividendvestor zijn o.a: koersrisico’s valutarisico’s,  rendementsrisico’s, verstoringen in de financiële markten, economische risico’s zoals bijvoorbeeld stijging van rente, grondstofprijzen en/of inflatie, en het risico dat er belegd wordt in een beperkt aantal ondernemingen die tot grotere schommelingen kan leiden in de netto vermogenstoename van de portefeuille.

Koersrisico

In principe belegt Dividendvestor niet om rendement te behalen op stijging in de onderliggende koersen van de ondernemingen. Het doel richt zich immers om een portefeuille op te bouwen in aandelen en andere financiële instrumenten die over een langere termijn een 9% redendement op het ingelegde vermogen moet geven. Er zullen weinig aandelen tussentijds worden verkocht om winst te nemen. Er is daarom een reëel risico dat de netto vermogenswaarde fluctueert.

Om te voorkomen dat Dividendvestor een belang in de onderneming ‘te duur’ aankoopt berekent Dividendvestor mede op basis van de verwachte kasstromen en toekomstige dividenden, een reële waarde van het bedrijf, en neemt geen positie in indien deze intrinsieke waarde niet overeenkomt met de waarde op de beurs bij het moment van aankoop.

Bij voorkeur belegt Dividendvestor daarom in aandelen waarvan de koers 10-25% onder de intrinsieke waarde van de onderneming ligt, dit vormt een buffer tegen eventuele koersfluctuaties. Op lange termijn zal de koers zich vaak weerspiegelen naar de werkelijke intrinsieke waarde van de onderneming waardoor er tevens vermogensgroei kan worden gerealiseerd.

Daarnaast zullen de aankopen in de onderneming gespreid plaatsvinden in meerdere perioden met tussenpozen van drie maanden.

Rendementsrisico

Voor wat betreft het rendementsrisico heeft dit vooral te maken met de mogelijkheden voor de onderneming om het dividend rendement over een langere termijn te handhaven en te kunnen laten groeien.

Meestal zijn steeds hogere hoge dividend uitkeringen, en het daaraan verbonden dividend groei ratio’s op een langere termijn niet houdbaar, omdat de onderneming niet in staat is de verkopen, omzet en kasstromen continue te laten doorgroeien.

Er is dus een reëel risico dat het rendement op langere termijn tegenvalt en/of niet gehaald wordt. Dividendvestor belegd daarom alleen in ondernemingen die in staat zijn de dividenduitkeringen ieder jaar te laten groeien. Dividendvestor blijft zijn positie in deze onderneming aanhouden zolang de onderneming jaarlijks zijn dividend blijft verhogen en om daarmee de doelstelling van de portefeuille te realiseren. Indien de onderneming zijn dividend verlaagt of overslaat zal in principe het belang in de onderneming worden verkocht.

Aangezien een hoger dividend en een hoge groei van het dividend op langere termijn niet haalbaar kunnen zijn, belegt Dividendvestor bij voorkeur alleen in ondernemingen waarvan de dividend uitkeringen t.o.v. van de vrije kas stroom niet groter is dan 60%,. En waarvan de schuld, eigen vermogen ratio niet groter is dan 45%. Er is voor deze ondernemingen immers een lager risico dat zij in de toekomst geen dividenduitkeringen meer kunnen doen, of deze zelfs zal moeten verlagen of staken.

Omdat een hoger dividend en hoge groei in dividenduitkeringen ook meer risico’s met zich meebrengen zal Dividendvestor bij voorkeur alleen investeren in ondernemingen waarin de som van het dividend rendement en van het dividend groei niet groter is dan 12%.

Veelal zijn dit bedrijven met een gemiddeld dividend rendement, en die een boven gemiddelde jaarlijks groei van het dividend op een langere termijn kunnen volhouden. Een aantal voorbeelden uit de portefeuille van Dividendvestor zijn Coca Cola, Microsoft, Exxon Mobile etc.

Overige risico’s

Het valutarisico, de mogelijke verstoringen op de financiële markten en de hierboven genoemde economische risico’s worden door Dividendvestor niet afgedekt.

Conclusie

Beleggen volgens de visie van Dividendvestor brengt risico’s met zich mee. In principe kunt u uw gehele inleg verliezen. Ofschoon de selectiemethoden van Dividendvestor zich richt op die ondernemingen die in het verleden over een langere termijn een goed rendement hebben gegeven, een gezonde financiële positie hebben, en goede vooruitzichten hebben om hun dividend te blijven verhogen, is dit geen garantie dat dit zich in de toekomst blijft herhalen.

Het is dus zaak altijd voor u zelf goed uw huiswerk te doen, en aanvullend advies in te winnen voordat in investeert in een bedrijf en alert te blijven op ontwikkelingen van de onderneming waarin u investeert. 

Beleggen volgens Dividendvestor!

In de afgelopen twee maanden hebben wij het beleggen volgens de methoden van Dividendvestor geïntroduceerd. Intussen heeft Dividendvestor al een start gemaakt het opbouwen van een portefeuille. In de volgende editie: “Beleggen volgens Dividendvestor” laat ik u een aantal voorbeelden zien in welke bedrijven er nu een positie is opgebouwd en waarom, en kunt u zich voor een proefperiode gratis abonneren op de nieuwsbrief van Dividendvestor. Graag tot de volgende keer!

Gratis volgen

Wij zijn Dividendvestor recent gestart. U kunt de artikelen op de site bekijken. Tevens is er een mogelijkheid om een abonnement te nemen op onze gratis e-mail alerts. U kunt u inschrijven via https://www.dekritischebelegger.nl/gratis-nieuws-alert. Ook kunt u ons via twitter en facebook volgen.

Bestaande leden kunnen hun instellingen wijzigen op de mails die zij binnenkrijgen. U kunt dan het vakje voor dividendvestor aanvinken waarmee u automatisch de updates in uw email postvak krijgt.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.