Veel aandelen in een dalende trend

In de huidige markt zien we een verontrustende trend: een groot aantal aandelen bevindt zich in een neerwaartse trend. Technische indicatoren zoals momentum, de 200-daagse lijn en de relatieve sterkte volgens Levy suggereren dat we mogelijk aan de vooravond staan van een belangrijke verandering in de marktdynamiek.

Bron: HSBC

Met technische analyse kunnen beleggers snel veel aandelen onderzoeken. Hierdoor krijgen beleggers inzicht in de algemene marktconditie. Onze regelmatig uitgevoerde objectieve evaluatie op basis van momentum, de 200-daagse lijn en de relatieve sterkte volgens Levy is in deze context bijzonder belangrijk.

We controleren hoeveel individuele waarden uit de drie belangrijkste beleggingsregio’s (Duitsland, Europa en de VS) zich in een opwaartse trend bevinden, gemeten aan deze drie criteria.

De tabel laat nog steeds een zwak beeld zien. De marktbreedte is sinds onze laatste evaluatie eind september verder verslechterd. Vooral in de VS naderen de percentages al zeer lage niveaus, wat contracyclische reacties bevordert. We zullen de marktbreedte in de komende dagen en weken nauwlettend blijven volgen.

Toelichting:

  • Technische analyse: Dit is als het lezen van een weerkaart, maar dan voor aandelen. Het helpt om te voorspellen hoe de prijs van een aandeel zich in de toekomst kan gedragen op basis van hoe het zich in het verleden heeft gedragen.
  • Momentum: Dit is als het meten van de snelheid van een auto. Het laat zien hoe snel de prijs van een aandeel stijgt of daalt.
  • 200-daagse lijn: Dit is als het berekenen van het gemiddelde cijfer op je rapport. Het toont het gemiddelde van de slotkoersen van een aandeel over de afgelopen 200 dagen.
  • Relatieve sterkte volgens Levy: Dit is als het vergelijken van de prestaties van twee hardlopers. Het meet hoe goed een aandeel presteert in vergelijking met een benchmark (zoals een index).
  • RSL-waarde: Dit is als het berekenen van je totale score in een spel. Het wordt berekend op basis van het momentum, de 200-daagse lijn en de relatieve sterkte volgens Levy.
  • Marktbreedte: Dit is als het tellen van het aantal mensen dat naar een feestje komt. Het meet hoeveel aandelen deelnemen aan een opwaartse trend.
  • Anticyclische reactie: Dit is als het dragen van een jas wanneer iedereen een T-shirt draagt. Het is een reactie die tegen de algemene trend in gaat.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.