Statistieken wijzen op goed beursjaar

Op 14 januari 2011 publiceerden wij een artikel over de statistieken en wat zij voorspelden voor het jaar 2011. Nu, een jaar later, weten wij dat het jaar 2011 als een negatief jaar moet worden bijgeschreven. Althans dit geldt voor de meeste markten, met name ook voor die in West Europa. Maar de statistieken waarover wij het hadden hebben allemaal betrekking op de S&P500 en deze index eindigde het jaar 2011 zoals hij begonnen was (eigenlijk eindigde hij negatief want het verschil is -/- 0,04 punten.

Dit soort kleine afwijkingen vervalt in de afrondingen). Voor de S&P500 was het dus een neutraal jaar. De statistieken, die een goed jaar voorspelden hadden grosso modo dus ongelijk. Hieronder zullen wij zien wat ze zeggen ten aanzien van 2012.

Twee kanttekeningen dienen allereerst gemaakt te worden.

1.) De resultaten worden steeds gemeten aan de hand van de slotkoers op de laatste handelsdag voorafgaande aan de periode welke bestreken wordt en deze wordt dan vergeleken met de laatste slotkoers aan het einde van dezelfde periode. De uitkomsten zeggen dus niets over het verloop van de koersen tijdens de periode zelf. Het is dus best mogelijk dat tijdens de periode slechte resultaten optreden, ook al leiden de resultaten uit de studie tot een positieve conclusie (en omgekeerd). Voor 2012 komt ons deze opmerking als zeer belangrijk voor, want de grafieken op dit moment waarschuwen nog steeds voor zwaar weer zeker voor de eerste helft van 2012.

2.) Meestal bestaan statistieken aangaande de resultaten op de effectenbeurzen uit eenvoudige optelsommen. Bijvoorbeeld: In hoeveel jaren steeg de markt en in hoeveel jaren was er sprake van een daling. De vergelijking van de optelsommen van beide geeft dan een resultaat. Statistische significantie is daarbij geen issue, waarmee de bewijsbaarheid van de gevonden verbanden twijfelachtig maakt.

De Januari Barometer (de 1ste week)

Indien de eerste 5 handelsdagen van het jaar positief worden afgesloten dan, zo wijzen deze studies uit, is de kans groot dat het gehele jaar met winst wordt afgesloten. In 2011 schreven wij:

De markt in Amsterdam sloot op 31 december 2010 met een koers van 354,57. Afgelopen vrijdag (vijf handelsdagen later) sloot de markt op 356,44. Een kleine twee puntjes meer, met de hakken over de sloot dus, maar de eerste indicatie voor een goed jaar is daarmede binnen. De S&P500 Index sloot het jaar 2010 af met een koers van 1.237,64.Vijf dagen later was de slotkoers 1.271,5.

Inmiddels weten wij dat de AEX Index ruim 11% verlies maakte en dat de S&P500 neutraal (net in de min) eindigde.

Het jaar 2011 eindigde met een koers van 312,47. Vijf dagen later noteerde Amsterdam 311,11. Op maandag 9 januari lazen wij al op het internet “dat het dus een slecht beursjaar zou worden”. Maar deze conclusie is uiteraard te kort door de bocht. De S&P500 eindigde 2011 met een stand van 1.257,6. Op vrijdag 6 januari sloot de hij op 1.277,81. Hoe u statistieken ook uitlegt het blijft verstandig om de oriëntatie op de correcte onderliggende waarde te houden. De statistiek werd uitgerekend op de S&P500 en het resultaat van deze Index moet men dus als doorslaggevend beschouwen. Op grond van de Januari Barometer moet men dus stellen dat wij een goed jaar krijgen.

De Decenniumjaren

Men heeft een overzicht gemaakt van de resultaten per jaar. Dit lijkt niet zo bijzonder maar als ordeningsprincipe heeft men het getal genomen waarop het jaar eindigt. Zo zijn de resultaten van het jaar 1995 gerangschikt onder alle jaren die op een 5 eindigen. Het jaar 2012 valt in de groep van jaren die eindigen op een 2. Wij beschikken over een overzicht dat opgesteld is sinds het jaar 1885 en loopt tot 1996 (zie ook het Vladeracken Woordenboek dat u op onze Internetsite kunt vinden). Een decenniumjaar dat eindigt op een 2, zo blijkt, kan aangemerkt worden als een middelmatig, maar goed jaar. Gemiddeld werd er in het “2-jaar”een winst gemaakt van maar liefst 44%.

Het Verkiezingsjaar in de V.S.

Een andere benadering is de (Amerikaanse) Presidentiële Cyclus. Gemiddeld genomen zijn de eerste twee jaar onder een nieuwe president teleurstellend en zijn het derde en het vierde jaar goed voor de aandelenmarkten. Het jaar 2012 zal (als vierde jaar) op grond van deze gegevens met een hoge mate van waarschijnlijkheid dus positief afsluiten.

De Januari Indicator (de 1ste maand)

“Zo januari gaat, zo gaat het jaar”. Dit is een aloude wijsheid van de New York Stock Exchange. Er staan ons geen overzichten gemaakt door derden ter beschikking en derhalve hebben wij zelf een overzicht gemaakt. Onze studie begint in 1983, het eerste jaar waarvan wij de beschikking hebben over alle koersen. De studie eindigt in 2011. De resultaten vatten wij samen in het volgende staatje.

Aantal jaren waarin het slot:
Januari hoger – December lager

3

Januari lager – December hoger

6

Januari lager – December lager

4

Januari hoger – December hoger

16

Totaal aantal bekeken jaren

29

Tabel 1.

In 20 van de 29 jaren heeft het gezegde dus gelijk. Dit is 69%. Pas volgende week zullen wij weten hoe januari 2012 uitpakt, maar als januari dit jaar lager is dan is er slechts 1,4% kans dat het jaar 2012 lager zal afsluiten. In de andere zes jaar dat januari lager sloot (21%) sloot december hoger. Deze hoge positieve score kan natuurlijk ontstaan zijn doordat wij in deze 29 jaar waaruit onze studie bestaat, te maken hebben met een langgerekte hausseperiode.

En dat is ongetwijfeld zo, hetgeen ook af te leiden is uit het feit dat van de 29 jaren, die ons overzicht bestrijkt er 22 hoger sloten en slechts 7 lager. Daarenboven steeg de S&P500 Index in die periode van 145 naar 1.257. Ondertussen waren er natuurlijk wel forse dalingen (zie ook onze waarschuwing boven), maar deze besloegen toch maar relatief weinig tijd. Al met al levert bovenstaand staatje dus weinig materiaal op om zekere conclusies te trekken.

Men zou natuurlijk kunnen stellen, dat zolang wij in een hausseperiode zitten de cijfers wel degelijk van waarde kunnen zijn. Maar de vraag is natuurlijk of de beurs in januari 2012 in een hausseperiode zit. Wij zijn geneigd te stellen van ja, want de maandgrafieken (zeker in New York) zijn stijgende. Misschien is dat ook nog te kort door de bocht maar het neemt niet weg dat het staatje zoals wij dat berekend hebben de burger toch met moed kan vervullen. “Het had ook anders uit kunnen vallen!”

Het mooie is eigenlijk, als dit staatje een basis is voor een voorspelling, dat het januari resultaat er eigenlijk niet meer toe doet, want zonder te weten hoe januari sluit zou men kunnen stellen dat wij ruim 76% kans hebben dat de beurs hoger sluit en zodra we weten hoe januari gesloten is zijn er twee mogelijkheden: januari sloot hoger en dan is er 84% kans dat het beursjaar hoger sluit en als januari lager sloot dan is er nog steeds 60% kans dat het jaar 2011 met winst afsluit. Uw conclusie zal misschien wel zijn “dat men met cijfers alles kan bewijzen”, maar wij voelen ons toch zeer behaaglijk met de goede perspectieven die geboden worden.

Conclusie

Er staan hierboven vier benaderingen, die alle vier erop wijzen dat het jaar 2012 een goed beursjaar zal worden. Hiermede is niet gezegd dat het ook in de praktijk zo zal uitpakken. Maar met vier verschillende benaderingen, die alle vier de kansen op een hogere beurs ondersteunen, kan men niet negatief zijn. De belegger heeft hiermede een redelijke basis om ten volle te profiteren van de kansen die een stijgende beurs dit jaar zal bieden.

Maar wees verstandig en houdt de resultaten van de Technische en Fundamentele Analyse goed voor ogen. Voorlopig geven deze benaderingen nog geen groen licht om in te stappen. Geduld is een schone zaak en dat geldt zeker voor actieve beleggers.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl 

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken effecten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.