Onzekere tijden

De markten staan voor een cruciaal moment. De Fiscal Cliff is het gegeven waarom alles op dit moment draait. De Republikeinse partij heeft afgehaakt. En alhoewel er nog steeds onderhandelingen gaande zijn lijkt het, dat men van hun bijdrage weinig meer kan verwachten. Er blijven dan twee mogelijkheden open. Obama kan zijn eigen plan indienen. Het is op dit moment niet bekend hoeveel gematigde Republikeinen dit zouden steunen, maar als dat er voldoende zijn krijgt de markt een boost. Als er niet voldoende gematigde Republikeinse stemmen zijn dan zullen automatisch een aantal maatregelen in werking treden. De markt zal hiervan een opdonder krijgen. Maar wij geloven niet dat dit van lange duur zal zijn. De Amerikaanse economie is zich op wonderbaarlijke wijze aan het herstellen. De schaliegasproductie in de V.S. is zo enorm aan het toenemen dat energie aldaar een zeer goedkoop product aan het worden is.

Amerikaanse productiekosten krijgen hierdoor een enorm voordeel en men ziet zich dat nu al vertalen in een terugkeer van eerder naar goedkope landen uitgeweken bedrijven, naar het moederland. Als de consumptieve bestedingen al zouden verminderen dan zal de daardoor wegvallende vraag snel worden gecompenseerd door een zich uitbreidende basisproductie. De klap, die ongetwijfeld zal komen als op het einde van de week geen goede berichten komen, zal daarom van slechts beperkte duur zijn. De Technische Analyse lijkt een dergelijk scenario te ondersteunen. Wij laten u hieronder een daggrafiek zien van de S&P500 Index.

TA S&P 24 december 2012
TA S&P 24 december 2012

Figuur 1.

In het begin van de afgelopen week, toen men nog vertrouwen had in een goede afloop van de discussie rond de fiscal cliff, werd een eerdere top op 1.434 gebroken. De reactie die volgde op de Republikeinse afwijzing was minder sterk dan die in Europa maar hij veroorzaakte wel een duidelijke negatieve divergentie in de indicatoren. Daar waar  de korte termijn trendlijn en de MA21 zo ongeveer samenvallen werd steun voor de koers gevonden. Bij negatieve berichten eind van de komende week zal dit  niveau zonder twijfel sneuvelen. De negatieve divergentie ondersteunt de hypothese van een doorbraak. Daarna zijn er steunpunten te vinden op 1.410 (ook een 50% Fibonacci retracement level) en op het niveau van de MA150. Mocht de markt nog slechter reageren, dan wordt de weg naar 1.343 ingeslagen. De Advance/decline verhoudingen en ook de NewHighs en NewLows zijn afgelopen week weliswaar gaan dalen maar dat is allemaal binnen de grenzen gebleven van de koersen die werden neergezet.

De weekgrafieken zien er nog steeds zeer positief uit. Alleen de maandgrafieken in de VS laten een negatief beeld zien, maar in tegenstelling daarmede staan de zeer mooie maandresultaten in Europa. Al met al duidt de technische analyse op dit moment niet op grotere problemen, maar voorzichtigheid in deze onzekere tijd blijft natuurlijk geboden.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-12-24: 344,12)

Onze conclusies:

Korte termijn: correctie
Middellange termijn: positief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Rente

Het effectieve rendement op de 10-jarige Nederlandse Staatsleningen ligt nog steeds aan de verkeerde kant van een dalend trendlijntje. Maar het is opvallend dat de indicatoren op dagbasis zowel als op weekbasis en ook op maandbasis positief blijven divergeren. Een stijging van de rente is dus in de maak ook al lijkt de draai nooit te komen. Hoogstwaarschijnlijk moet de economie van Euroland daarvoor meer tekenen van opleving laten zien. Voor Nederland geldt dat de overheid tot daden moet komen. Een lostrekken van de stagnatie in de bouw, niet door te investeren maar door het opheffen van allerlei – vaak nog recente – negatieve maatregelen en door het uitvaardigen van duidelijke initiatieven, die de huur- en de woonmarkt voor langere tijd moeten beheersen, lijkt daarvoor noodzakelijk en zal ook voldoende zijn voor een eerste aanzet tot oplossing van de crisis in de consumentenbestedingen.

De Amerikaanse dollar in €

De Amerikaanse dollar is op een middellange termijn stijgende steunlijn aangekomen. Hij lijkt van hieruit een (korte termijn) reactie naar boven in te gaan. Maar er is geen enkele reden te veronderstellen,dat hij zijn dalende tendens gaat afbreken. Een doel van 73,3 blijft nog steeds in het vizier.

Overigen

De prijzen van een vat Brentolie en van een troy ounce Goud blijven binnen hun consolidatiekanaal. Beide zijn op weg naar de onderzijde. De prijs van het goud is sterk gedaald in de afgelopen week. Het goud is door zijn MA50 en MA150 gevallen. Het goud ging ook door zijn steun op US$1.672. De volgende ligt op US$1.583. Voor de olieprijs (Brent) blijft US$105 in beeld.

Onze Strategie

Wij gaan nog steeds uit van een beperkte reactie. Maar wij blijven zeer alert op wat er in Amerika gebeurt. Wel hebben wij afgelopen week alle aandelen Heineken in de portefeuilles van onze cliënten verkocht en ingeruild voor aandelen Heineken Holding.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.