Het slechte begin van de maand mei

Het was gauw gedaan me de lentebloesems. Slechts één dag mochten we er van genieten. Dat wil niet zeggen dat het dagpatroon er nu slecht uitziet. Integendeel er is nog steeds sprake van positieve divergentie, ook in de sentimentindicatoren. Dat betekent niet dat de correctie al voorbij is, maar als de positieve divergentie in de komende dagen stand houdt, dan zou dat de voorbode kunnen zijn van een mooie zomer. Maar de bovenliggende timeframes zijn negatief en vertonen nog geen positieve divergenties en daar is uiteraard moeilijk tegenop te boksen.

Wij laten u hieronder twee grafieken zien van de S&P500, achtereenvolgens de weekgrafiek en daarna de maandgrafiek.

TA SP500 Index 7 mei 2012 weekgrafiek
TA SP500 Index 7 mei 2012 weekgrafiek

Figuur1

U hoeft geen technisch analist te zijn om te zien dat de weekgrafiek van de S&P500 er droevig uitziet. De eerste week van mei heeft voor een doorbraak gezorgd van het 10-weeks Voortschrijdend Gemiddelde en ook van de middellange oplopende trendlijn. De Momentum Analyse divergeert negatief. De top van 1.422 werd eerder al niet meer bevestigd en daarna ging het snel bergafwaarts. Alvorens iets goeds gezegd kan worden van dit plaatje zullen de indicatoren moeten stijgen en daar is op dit moment geen sprake van.

In de Technische Belegger van vorige week gingen wij uitgebreid in op de divergentie in de Stochastics en wij stelden toen dat deze eerst positief moest worden wilden we van een positieve beurs mogen spreken. Deze Stochastics is in de afgelopen week opnieuw verder gedaald dus de tweede bodem (onze verwachting van vorige week) is nog niet gezet. De MACD op weekbasis (niet getoond) is in negatief gebied gekomen. Vaak wordt deze draai gezien als de indicator die de oude wijsheid inluidt om in mei de beurs te verlaten.

Het was dus tijd om op vakantie te gaan, maar dan wel al in april. Tot slot zij vermeld dat de New Lows van de Dow Jones Industrial Index op 50 kwamen. Enkele dagen boven 40 (zo ver is het dus nog niet) wordt algemeen aangezien als een negatief signaal.

TA SP500 Index 7 mei 2012 maandgrafiek
TA SP500 Index 7 mei 2012 maandgrafiek

Figuur 2

In figuur 2 ziet u de maandgrafiek van de S&P500. De maand mei is in zijn eerste week negatief gedraaid en de negatieve divergentie is daarmede bevestigd. Nou is de maand mei nog niet afgelopen. De draai van afgelopen week kan dus nog hersteld worden, maar het beeld dat zich in figuur 2 ontvouwt geeft voor deze suggestie geen enkele aanleiding.

Wij brengen in herinnering de non-confirmatie van de top in de DJIA door de DJTA en de Russell 2000. Afgelopen week noteerde de DJIA opnieuw een hoger niveau, maar opnieuw bleef confirmatie uit. Nu de hogerliggende timeframes negatief gedraaid zijn of negatief draaiend zijn is er van de korte termijn niet veel te verwachten. Het ziet er naar uit dat wij de komende tijd een zwakke beurs gaan zien. In figuur 2 hebben wij enige steunniveaus aangegeven. Let op 1.219, 1.073 en 1.054. In de AEX dient u oog te hebben voor 299, 296, 291 en uiteindelijk voor 268.

De Rente

De voorgaande bodem van het gemiddelde effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen lag op 2,03%. Afgelopen vrijdag werd op 2,11% gesloten. De daling lijkt af te zwakken. Het is niet duidelijk of er een nieuwe bodem zal worden gevormd. Ook de 3-maands Euribor daalt nog steeds, maar ook hier zwakt de daling af.

Overigen

De Dollar en het Goud zetten ieder hun eigen weg voort. En dat geldt ook voor de prijs van een vat Brentolie. Doelstellingen zijn nog niet bereikt of het moet zijn dat de olieprijzen de onderkant van een lang zijwaarts correctiekanaal naderen en daar ongetwijfeld steun gaan vinden. Er is geen reden te veronderstellen dat wij in de komende tijd verandering moeten verwachten.

Onze Strategie

Wij wachten rustig af.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.