Het is het goud dat blinkt

Zoals wij vorige week reeds meldden heeft Amerika het voortouw genomen met de reactie, die op dit moment overal in de wereld heerst op de effectenbeurzen. De Dow Jones Industrial Index heeft inmiddels zijn 50-daags voortschrijdend gemiddelde doorschreden en ligt op dit moment op een stijgende trendlijn, maar deze lijkt het niet te gaan houden. De daling in de DJIA bedraagt inmiddels 3,7 %. De S&P 500 is ook bij het 50-daags gemiddelde aangekomen maar ligt daar nog net boven.

De AEX ligt op een verlies van 1,4%. De korte termijn systemen geven overal verkoopsignalen, maar de middellange termijn volgsystemen zijn nog niet zover. Voor de langere termijn denker is er dus nog niets aan de hand, maar de week- en maandgrafieken zijn grosso modo ook allemaal aan het dalen geslagen. Daarbij voegt zich een aantal onderliggende sentimentindicatoren, die, zoals wij veertien dagen geleden in de de Technische Belegger lieten zien, op problemen wijzen. Er is echter nog geen sprake van negatieve divergentie in de weekgrafieken (dit in tegenstelling, tot de daggrafieken) en daarom zou het best mogelijk kunnen zijn dat er nog een poging omhoog wordt gewaagd. Veel zal dat niet om het lijf hebben. De daling van de AEX Index gaat steun vinden op 371, 364, 360, 350 en als het echt slecht wordt op 330. Als dit laatste niveau wordt bereikt moet men spreken van een driedubbele dip. Een doorbreking van dit steunniveau zet de markten pas echt op scherp. Wij zien het niet zover komen. Voorlopig houden wij het op 360 tot 350 waar uiteindelijk steun zal gevonden worden. Pas wanneer het einde van het QE-programma in de VS feitelijk wordt afgekondigd zal de markt hier doorheen kunnen zakken of, volgens het adagio het bezit van de zaak is het einde van het vermaak, de correctie voltooien en weer aan de volgende weg omhoog beginnen.

De Rente

Een van de triggers van de reactie in de aandelenmarkten is natuurlijk de constante zorg over het verminderen en misschien wel stoppen van het QE-programma in de Verenigde Staten. Europa zit in een geheel andere situatie want daar heeft Draghi nog eens uitdrukkelijk gesteld, dat hij de rente in de komende jaren laag zal houden. Het is dus niet realistisch om te verwachten dat de stijging van het renteniveau, zoals men voorziet in Amerika, in Euroland zich op korte termijn zal voltrekken. Voorlopig blijft de rente hier laag ook al is de algemene drang in de wereld geneigd tot een rentestijging. Hieruit volgt dat de huidige opwaartse druk niet lang zal duren. Het eerste obstakel wordt gevonden op het niveau van 2,35%, de laatste top. Het zou ons niet verwonderen als het effectieve rendement van 10-jarige Nederlandse Staatsleningen daar ook nog even doorheen gaat. Wij houden het op eens stijging tot ongeveer 2,71%.

De Amerikaanse Dollar versus de Euro

Het is nog iets te vroeg maar de kansen stijgen dat de dollar een spurt omhoog gaat inzetten. Als dat zo mocht zijn dan wordt het niveau van 0,77 cruciaal, want daar ligt een lijn die een stijgende markt scheidt van een dalende. Als dit niveau doorschreden wordt dan is er sprake van een omgekeerd Kop/Schouderpatroon, hetwelk een verdere stijging zal inluiden. Voorlopig is het echter nog niet zover. Het wachten is op hogere koersen voor de dollar. Het is overigens minstens opvallend te noemen, dat de dollarkoers niet al veel verder is gestegen ten opzichte van de €, ondanks alle goede berichten uit de V.S. en de daar harder stijgende rente. De krapgeld politiek van de Europese overheden lijkt haar werk wat dat betreft goed te doen en te zorgen voor de door Duitsland zo vurig gewenste sterke munt.

De prijs van Zilver en Goud

In het spoor van de reactie, die de aandelenbeurzen op dit moment beheerst zijn de prijzen van de edele metalen uit hun bodempatroon gebroken. Zilver is het verst, derhalve tonen wij u hieronder de daggrafiek van het ABN Amro Zilvercertificaat. Maar de goudgrafiek geeft precies hetzelfde beeld met dien verstande dat hij iets achterligt.

AAB Zilvercertificaat in US$ per troy ounce
AAB Zilvercertificaat in US$ per troy ounce

Figuur 1.

Vrijdag 9 augustus gaf de zeer korte Slowed Stochastics een koopsignaal. Mooi was dat, maar nog niets om over naar huis te schrijven. De maandag daaropvolgend brak de certificaatprijs door de barrière die opgeworpen werd door de voorgaande top. Weer een dag later kruisten het 10- en 40-daags voortschrijdend gemiddelde en werd er een golden cross neergezet. Het werd tijd om de eerste posities in te nemen. Vrijdag jongstleden werd een tweede barrière doorbroken en de weg ligt nu open naar boven. De Momentum Analyse volgt het prijsgebeuren maar komt binnenkort in een overbought positie. Een korte reactie is op zijn plaats, maar de weekgrafieken tonen nog veel ruimte zodat deze reactie ongetwijfeld zeer beperkt zal blijven. Zoals gezegd blijft het goud iets achter. De doorbraak door de tweede voorafgaande top heeft nog niet plaatsgevonden, maar voor de rest is het beeld hetzelfde. Als men vertrouwen heeft in de zilvergrafiek dan kan men ook een positie in het goud innemen.

De Prijs van een vat Brentolie

Inderdaad is de prijs van een vat Brentolie gaan stijgen. De rellen in Egypte kunnen de oorzaak zijn. Maar ook het steeds duidelijkere herstel van de wereldeconomische groei kan een oorzaak zijn. Hoe het ook zij, de stijging is nog niet afgelopen. De weg naar een voorgaande top op US$118 ligt nu bijna open. Eerst moet de barrière op US$112 geslecht worden. Wij zien dat wel gebeuren.

Onze Strategie
Wij hebben in een enkel geval posities in het zilver genomen. Goud gaat volgen. Enkele zwakkere aandelenposities werden afgebouwd. In onze lange termijn portefeuilles hebben wij Boskalis (te duur) ingeruild voor SBM Offshore (veel goedkoper).

NB
In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.detechnischebelegger.nl, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Post Scriptum
Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.