Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Covid-19 gooit opnieuw roet in het eten

Het zijn moeilijke en onzekere tijden, ook – en misschien wel zeker – voor de Amerikaanse consument. Dat laat consumentenonderzoek zien. Een ongelukkige consument vertaalt zich meestal in lagere consumentenbestedingen. Die waarheid als een koe gaat echter niet op voor de detailhandelsverkopen in de afgelopen maand oktober. Op jaarbasis stegen die toen met maar liefst 16,1%. De grootste stijging van deze eeuw. Hoezo moeten we bang zijn voor stagflatie, hoezo moeten we bang zijn voor een gebrekkig consumentenvertrouwen?

detailhandelsverkopen VS
detailhandelsverkopen VS

Echter, schijn bedriegt. Het heeft er alle schijn van dat deze uitbundige consumentenuitgaven terug te voeren zijn op angst voor de snel stijgende inflatie. Het motto is nu snel kopen, want morgen is alles duurder. En dan is er natuurlijk het verhaal van de tekorten door een haperende supply chain. Met het oog op de feestdagen is het beter vandaag te kopen. In december kun je zomaar voor lege winkelschappen komen te staan. Het gedrag van de Amerikaans consument betekent een bevestiging van de theorie, dat een uitbundig bestedingsgedrag in minder gemakkelijke omstandigheden eerder een uiting is van een laag dan van een hoog consumentenvertrouwen.

Om alles nog eens erger te maken klopt Covid-19 opnieuw op de deur. Zeker in Europa schieten de besmettingen snel de lucht in. Het tegenovergestelde lag in de lijn der verwachtingen. In de meeste West-Europese landen ligt de vaccinatiegraad immers boven 60%. Het is weer wel goed nieuws, dat minder besmettingen eindigen met de dood. Wel blijkt de bescherming door het vaccin geleidelijk minder te worden en dat vertaalt zich weer in een stijging van het aantal gevaccineerden dat alsnog in het ziekenhuis terecht komt.

Dagelijkse besmettingen Corona
Dagelijkse besmettingen Corona

De snelheid waarmee het aantal besmettingen stijgt in Europa en de VS moet wel economische effecten hebben. Zeker in Europa, met uitzondering van de Scandinavische landen, worden de teugels weer strakker aangehaald na enkele maanden van relatieve ontspannenheid. In de VS is dat veel minder het geval. Toch leeft juist in de VS de grote vrees, dat Covid-19 weleens het o zo belangrijke kerstseizoen kan verpesten. Dat heeft dan ongetwijfeld zijn neerslag op de economie van dat land, waar de consumentenbestedingen goed zijn voor pakweg 70% van het bruto binnenlands product.

Al die onzekerheid, het op en neer gaan van de golven van besmetting is ook terug te zien op de beurzen. De afgelopen maanden deed Europa het beter, toen de besmettingen definitief op hun retour leken, terwijl het aantal besmettingen in de VS pijlsnel steeg. Het is nog maar de vraag wat er van die outperformance overblijft als Covid-19 aan kracht blijft winnen. De daarmee gepaard gaande onzekerheid zal ongetwijfeld terug  te zien zijn op de Europese beurzen.

coronavirus en de markten
coronavirus en de markten

Misschien de beste graadmeter voor de angst van de beurzen voor Covid-19 is de sector hospitality. Daarmee bedoelen we het koersverloop van aandelen voor hotels, restaurants en leisure  in het algemeen. Dat is vooral een Amerikaanse aangelegenheid. Het koersverloop maakt duidelijk dat sinds de eerste uitbraak van Covid de sector er steeds weer in slaagde een herstel te laten zien dat vervolgens weer wegebde als gevolg van steeds weer nieuwe oplevingen. Op dit moment lijken koersen vooral weer omlaag te gaan. Het lijkt er daarmee op dat de vrees voor de Deltavariant weer de overhand krijgt. Dat kan weer onverwachte consequenties hebben, omdat het een streep kan zetten door menig beleggingsstrategie. Het kan zelfs gevolgen hebben op beleidsmatig niveau. Een terugkeer van Covid-19 met alle economische gevolgen van dien kan in het extreme geval centrale banken ertoe aanzetten de strijd tegen de oplaaiende inflatie tijdelijk op een laag pitje te zetten. Edoch, wie echter gelooft dat het huidige verhoogde niveau van uitbraken in de VS en Europa slechts van korte duur zal zijn, die kan misschien zijn slag slaan door aandelen Hospitality te kopen!

Covid nog niet verleden tijd
Covid nog niet verleden tijd

Elk nadeel heb zijn voordeel, zei een groot Nederlands filosoof ooit!

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.