Aandelen: waarom we Europa niet moeten afschrijven

De Europese aandelenmarkt heeft het grootste inhaalpotentieel onder de ontwikkelde economieën. Dit komt omdat met name Europese bedrijven aanzienlijk zullen profiteren van een versnelling van de wereldeconomie.

Zowel de Amerikaanse als de Aziatische economieën zijn snel teruggekeerd naar een hogere economische groei dankzij een consequentere aanpak van de pandemie. Deze landen fungeren nu als groeimotoren voor exportgerichte landen. Europa beleeft een vertraagd, maar daardoor des te dynamischer herstel van de crisis. Van alle ontwikkelde economieën heeft de Europese aandelenmarkt het grootste inhaalpotentieel. Dit komt doordat met name Europese bedrijven aanzienlijk zullen profiteren van een versnelling van de wereldeconomie. De inflatie is gunstig voor cyclische bedrijven, die vaak op de Europese aandelenmarkt te vinden zijn.

Er is weer meer animo voor bestedingen en consumptie. De stimuleringsmaatregelen zullen in de toekomst voor extra vraag zorgen en daarom zou de opleving van lange duur moeten zijn. Voor ons is het meest relevante dat de crisis bedrijven bevoordeelt die al succesvol waren. Ze worden er alleen maar beter van. De inspanningen van de voorgaande jaren om de kosten te drukken zijn in de nasleep van de pandemie van het coronavirus nog opgevoerd, zodat veel bedrijven ongewoon efficiënt en afgeslankt zijn. In de huidige fase van aantrekkende vraag vallen de hogere verkopen samen met een lage kostenbasis, wat de marges en winsten sterk opdrijft.

Groei in tal van domeinen
Met name de winstgroei van de Europese bedrijven overtreft momenteel aanzienlijk die van de Amerikaanse bedrijven en het ziet er niet naar uit dat deze trend de komende kwartalen zal worden omgebogen. Deze ontwikkeling komt ook tot uiting in de verwachte vrije kasstroomgeneratie. Gemiddeld hebben Europese bedrijven de hoogste vrije kasstroomrendementen van alle ontwikkelde markten. Bovendien profiteren Europese bedrijven over het algemeen van een aantrekkelijk en hoger dividendniveau in vergelijking met de andere regio’s.

Tijdens de crisis hebben veel bedrijven geprofiteerd van steunmaatregelen van de overheid. Deze maatregelen hebben er niet alleen voor gezorgd dat de bedrijven konden overleven maar ze vormden ook een goede basis voor een uitweg uit de crisis. De ruggensteun van de overheidsmaatregelen zou moeten aanhouden, waarbij met name het infrastructuurprogramma van de VS en het Europees herstelfonds voor verdere impulsen zouden moeten zorgen. Het monetaire beleid van de centrale banken blijft ondersteunend. Het klimaat van structureel lage rentetarieven is voor de nabije toekomst verankerd.

Aangejaagd door inflatie
Op korte tot middellange termijn zien we meer inflatie. Nadat tijdens de crisis de voorraden werden afgebouwd en investeringen werden uitgesteld, waren veel marktdeelnemers en bedrijven niet voorbereid op zo’n dynamisch herstel van de vraag. Nu gaat het in de eerste plaats om de leveringscapaciteit – de prijs is secundair. De transportcapaciteit is beperkt en de prijzen zijn exorbitant hoog. Vooral bedrijven met veel vermogen om de prijzen te bepalen zijn in het voordeel, omdat zij de hogere kosten kunnen doorberekenen aan de eindafnemers. Tegelijkertijd zullen ook de kosten voor de consument de komende jaren stijgen als gevolg van de toenemende regelgeving, zoals de gefaseerde tarieven voor de uitstoot van koolstofdioxide. In deze algemene situatie gaat het aantrekken van de industriële activiteit hand in hand met een stijgende inflatie. Dit is op zijn beurt gunstig voor cyclische bedrijven, die vaak op de Duitse en Europese aandelenmarkten te vinden zijn.

Als de inflatie de komende jaren aanhoudt, zullen de centrale banken daarop moeten reageren, ook al zullen de renteverhogingen in een historische context waarschijnlijk homeopathisch overkomen. In het geval van een aanhoudend inflatieniveau boven de inflatiedoelstelling achten wij het realistisch dat de centrale banken zullen ingrijpen, zoals dat momenteel in de VS aan de orde is. In een historische context zijn cyclische aandelen een effectieve indekking tegen inflatie geweest. Dit is een andere reden waarom wij veel Europese bedrijven als favorieten beschouwen in vergelijking met bedrijven uit andere regio’s en defensieve aandelen. Dat komt omdat Europese bedrijven door hun afhankelijkheid van de export en hun cyclische structuur een groot vermogen hebben om de prijzen te bepalen.

Aanzienlijke verschillen
Sinds eind maart 2020 bleef de Europese aandelenmarkt met ongeveer 25% achter bij zijn Amerikaanse tegenhanger. Ook de waarderingen vertonen een grote discrepantie: Amerikaanse aandelen worden bijvoorbeeld verhandeld tegen een premie van bijna 35% gemeten naar de koers-winstverhouding in vergelijking met Europese aandelen. Gezien de grote verschillen in waardering verwachten we dat de beleggers zich meer op Europese bedrijven zullen richten. Bovendien wordt de Amerikaanse markt in vergelijking met de Europese markt sterk beïnvloed door technologiebedrijven, die blootgesteld zouden kunnen zijn aan meer volatiliteit als gevolg van opkomende regelgeving, Amerikaanse belastingplannen en het begin van de uitstap uit het soepele monetaire beleid (taper tantrum) van de Federal Reserve.

Potentieel in cyclische sectoren
Over het algemeen zien wij een aanzienlijk potentieel voor aandelen. De rente blijft zeer laag – ondanks de stijgende inflatie – omdat wereldwijd de centrale banken en overheden geen grote risico’s voor de financiële markten willen nemen. Van alle ontwikkelde economieën heeft de Europese aandelenmarkt het grootste inhaalpotentieel. Vooral de Duitse bedrijven zullen enorm profiteren van een versnelling van de wereldeconomie. Hoewel de wereldwijde aandelenmarkten momenteel nieuwe recordhoogten noteren, noteren veel individuele aandelen nog steeds ver onder het niveau van vóór de crisis. Hier zien wij de grootste kansen in de minder populaire sectoren zoals banken, verzekeringsmaatschappijen of de cyclische sector. Vooral banken hebben de crisis goed doorstaan dankzij een goede kapitalisatie en voldoende risicovoorzieningen. De dividenduitkeringen worden niet zozeer geannuleerd maar eerder uitgesteld. Van zodra de toelating voor de uitkeringen er komt, worden de winstgevende en goed gekapitaliseerde banken opnieuw interessante dividendaandelen.

Door Olgerd Eicher, portefeuillebeheerder van het MainFirst Germany Fund en het MainFirst Top European Ideas Fund, en Thomas Meier, portefeuillebeheerder van de fondsen MainFirst Global Dividend Stars en MainFirst Euro Value Star

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.