Obligaties opkomende landen kansrijk

Deze week een herhaling – bevestiging – van een tip uit december 2009.

Koop iShares JP Morgan Emerging Markets Bond Fund

Deze tracker wordt dagelijks verhandeld op de beurs van Londen en staat genoteerd in USD. De tracker bestaat uit 59 staatsleningen uitgegeven door opkomende economieën. De voornaamste holdings zijn leningen uit Rusland, Philippijnen, Turkije, Indonesië en Brazilië.

Nu de markten steeds meer gaan twijfelen aan de capaciteit van veel westerse overheden om aan hun schulden te kunnen blijven voldoen worden staatsleningen uit opkomende landen aantrekkelijker. Vaak zijn de tekorten veel kleiner of is er zelfs sprake van overschotten. Bijkomend voordeel is de opwaartse beweging van de valuta waarin deze leningen zijn geëmitteerd. Veel leningen zijn in USD of plaatselijke valuta. In beide gevallen gunstig voor euro-beleggers.

Er vindt reeds jaren een enorme kapitaalstroom plaats van het westen naar deze landen. De – hogere – couponrentes en de stijgende valuta bieden verdere kansen. Daar komt bij dat de afname van de kredietrisico’s een verdere daling van de effectieve rendementen met zich mee zal brengen. Met als gevolg verdere koersstijging.

Deze tracker heeft dit jaar reeds een rendement in euro gemaakt van 13 %.

Het effectieve rendement bedraagt momenteel 6,74 %. De rente wordt uitgekeerd in de vorm van dividend en dat gebeurt maandelijks. Voor vastrentende beleggers op zoek naar inkomen niet oninteressant.

Datum advies: 10 mei 2010
Koers: $ 99,83
Actuele koers: klik hier
ISIN Code: IE002B2NPKV678

Ondergetekende heeft zelf geen positie in deze belegging. Klanten wel. De redactie heeft geen positie in dit fonds. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Jan-willem Nijkamp
Senior Vermogensbeheerder INMAXXA

[advertentie]

Wilt u deze belegging kopen tegen 90% lagere transactiekosten dan bij banken en brokers? KLIK dan hier.

[einde advertentie]

Een overzicht van de rendementen van de alle Tips van de week vindt u hier.

Welke trackers of beleggingsfondsen heeft u in uw portefeuille die genoemd zijn in de Tip van de week? Plaats op ons forum uw reactie. Klik hier

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.