Wij wachten nog steeds

De Stochastics vertelde ons vorige week dat we met het investeren in een longpositie in de AEX nog moesten wachten. Maandag bij sluitingstijd was het duidelijk dat er een tweede bodem moest komen. En deze laat nog steeds op zich wachten. (Overigens is de week waarin de tweede vrijdag van de maand december valt statistisch gezien een van de slechtste weken van het gehele jaar voor het beursgebeuren). Het Taperinggevaar dook weer op en het wachten is nu op komende week waarin het FED-orakel weer van zich zal laten horen. Het heeft weinig zin om een indexgrafiek te laten zien want in feite is er niets veranderd. Er zijn vijf zwarte dagen geweest en de markten liggen overal dicht of op een steunniveau (meestal het MA50). In Amsterdam kan het MA150 gaan fungeren als steunniveau waarop de bodem gezet wordt. Dit zou dan een koers van 367 worden. Er is echter een mogelijkheid, dat de laagste koers 373 wordt want daar ligt een andere steun van een voorgaande top, die in onze ogen van veel groter belang is. Beide mogelijkheden duiden op een aanstaande draai. Vrijdag eindigde de week met een candle, die best wel eens het eerste deel van een Morningstar zou kunnen zijn. Maandagavond zal hierover uitsluitsel gegeven worden. Wij laten u hieronder een studie zien (hij werd reeds eerder getoond) gebaseerd op Welles Wilder’s indicatoren de DMI en de ADX. De DMI gaat uit van hogere toppen/lagere bodems en de ADX wil de trend laten zien (zie het ABC op de site van Vladeracken Vermogenbeheer voor een toelichting).

TA AEX 16 december 2013
TA AEX 16 december 2013

Figuur 1.

Ons verhaal begint op 22 oktober van dit jaar. In de grafiek hebben we dit aangeduid met 1. De DMI-plus (blauwe lijnen in de middelste grafiek) topt die dag. Dat wil zeggen dat vanaf 22 oktober de achtereenvolgende toppen minder stijgen dan hun voorganger. Die dag zet de consolidatie in. Bij 2 bodemt de DMI-min. De markt wordt vanaf die dag moeilijker want de afstanden tussen de bodems worden groter. De ADX zet die dag een top en dat betekent dat de  trend zich wijzigde. Deze top ligt echter (te) laag om ons echte zorgen te baren. De consolidatie zet zich voort. Bij 3 kruisen de DMI-plus en de DMI-min. Voor velen is dit een sein om verkooporders in te leggen. De ADX maakt een diepe bodem en de lijnen liggen dicht bij elkaar. Dit is een serieus signaal. De markt gaat een reactie in. En zoals u in het bovenste deel van de figuur ziet laat, deze niet lang op zich wachten. De rustfase is voorbij. De markt daalt. Bij 4 vormt zich een bodem in de koersen (vorige week) De blauwe lijnen in het middelste deel gaan stijgen, maar ze liggen ver van elkaar. De ADX onderin zet een lage top neer, ook met ver van elkaar liggende lijnen. Die zegt daarmee dat er geen sprake is van een duidelijke trend. Dit betekent ook, dat er van een draai sprake kan zijn, maar het signaal is niet overtuigend (zie ook het signaal van de nog niet gekruiste Stochastics van vorige week). Zeer snel daarna dalen de blauwe lijnen weer en stijgen de rode.

En waar laat ons dat nu op dit moment? De koersdaling is nog niet afgelopen, maar een stijging ligt dichtbij en als deze komt dan is de beweging sterker. Het liefst zou de ADX boven de hoge horizontale lijn uit moeten komen, maar daar ziet het nu nog niet naar uit. Zolang de komende draai niet tot een stijging van de ADX naar dit hoge niveau leidt, zal de komende koersstijging beperkt blijven. Mede in aanmerking genomen wat andere indicatoren en studies ons vertellen, houden wij het op een stijging van de beurs, die zich binnenkort in gaat zetten, maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat deze stijging het 400-niveau zal breken. Men ziet hier en daar berichten verschijnen, die het begin van een kerstrally voorspellen ingaande in de tweede helft van komende week. Dat zou dus passen in de agenda van de Amerikaanse FED-vergaderingen.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2013-12-16): 376,86

Onze conclusies:

Korte termijn: mogelijk draai omhoog
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: verdeeld
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Rente

Het rentefront blijft in beweging. Maar het effectieve rendement op Nederlandse 10-jarige Staatsleningen maakte deze week pas op de plaats. In Amerika was er duidelijk sprake van stijging. Ook voor Nederland voorzien wij een voortzetting van de stijging, die al enige tijd met horten en stoten aan de gang is. De 3-maand Euribor zette drie weken geleden een sprint in. Dit duidt erop dat de banken hun positie bij de ECB verkleinen, maar waarom dat zo zou zijn is (ons nog) niet duidelijk. Maar ongetwijfeld werkt deze tendens heel langzaam door naar andere rente markten.

De Amerikaanse $ versus de €

De steun op 72,4 bleek deze week te sterk om de daling voor te zetten. En net als bij de AEX Index is er een candle gevormd (hier in de weekgrafiek), die het eerste deel van een Morningstar zou kunnen zijn. Als dat niet zo is en de daling zet zich voort dan zal er toch hoogstwaarschijnlijk veel positieve divergentie ontstaan. Het lijkt er dus op dat de dollar zich voor een stijging opmaakt.

De Prijs van een troy ounce Goud

Het was een forse val afgelopen week, die de goudprijs doormaakte. Het eerdere dieptepunt op US$1.180 werd op een haar na (US$1.189) gebroken. Maar vrijdag trad al een herstel in hetgeen er op duidt, dat het meer een eendagsvlieg was. De indicatoren op weekbasis zijn hierdoor weer in de hausse mode gekomen en wij concluderen dat de forse daling een laatste stuiptrekking was. Maar deze hypothese moet wel nog wel bewezen worden.

De Prijs van een vat Brentolie

Geen nieuws van het oliefront. De daling van afgelopen week bevestigde de consolidatie, die reeds enige jaren voorduurt. En er zijn geen tekenen dat hier op korte termijn verandering in gaat komen.

Strategie

Er zijn geen redenen opgetreden in de afgelopen week die onze strategie hebben veranderd.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.detechnischebelegger.nl, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.