Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Waar is het sentiment?

Al vanaf begin januari wordt de opgaande trend gekenmerkt door een gebrek aan onderliggende kracht. Negatieve divergentie (te kust en te keur) heeft men al vanaf de top in januari kunnen vaststellen. De meeste sentimentindicatoren zijn sinds die top ook negatief. Het Volume blijft achter. Dit alles betekent dat de participatie van beleggers onvoldoende is om een verdere opgang te ondersteunen. Toch heeft de stijging zich langere tijd kunnen doorzetten. Dit feit maakt de markt extra zwak in zoverre dat dit een ideale markt wordt voor een katapultreactie.

Wij gaan daar nog niet vanuit, maar in onze investeringspolitiek houden wij daar wel rekening mee. Wij vinden dat grotere portefeuilles afgedekt moeten zijn en indien men dat niet doet dan moet men gebruik maken van de huidige koersen om de exposure te verminderen. Na de divergentie tussen de twee Dow Jones indexen die wij u vorige week lieten zien, vindt u hier volgend de grafiek van de AEX Index op dagbasis met daaronder de divergentie in de grafiek van de Call/Put Ratio uit Amsterdam.

TA AEX 5 maart 2012
TA AEX 5 maart 2012

Figuur 1.

Er is geen discussie over de vraag of de AEX Index zich al sinds het einde van het vorige jaar in een opwaartse trend bevindt. Maar inmiddels lijken de koersen wel uit hun stijgende wedge te zijn gevallen. Onder de grafiek van de AEX Index ziet u de Call/Put Ratio, althans een 10-daags Voortschrijdend Gemiddelde daarvan. Dit gemiddelde heeft de opgaande beweging aanvankelijk goed gevolgd, maar na de top van januari heeft zich een daling ingezet en sindsdien is er sprake van negatieve divergentie.

Het betreft hier het gemiddelde van het aantal Calls versus het aantal Puts dat dagelijks op de beurs verhandeld wordt. Een daling van dit gemiddelde betekent, dat het aantal verhandelde Puts ten opzichte van het aantal verhandelde Calls stijgende is. De daling wijst erop dat het aantal marktdeelnemers dat mikt op een daling van de markt toeneemt. Met andere woorden: het sentiment op de markt is negatief en dat is dezelfde conclusie die wij al langer trekken uit de verschillende grafieken die wij u in de afgelopen twee maanden hebben getoond.

Daaronder vindt u de CCI en de Slowed Stochastics. Deze beide indicatoren vertellen hetzelfde verhaal met dien verstande dat zij sneller waren, dan de C/P Ratio. Zij hebben het al sinds december opgegeven nieuwe toppen te bevestigen.

De hogere Timeframes

Het geruststellende nieuws blijft komen uit de maandgrafieken. Deze zijn overal nog positief en daarmede vormen zij een ingebouwde barrière tegen sterke dalingen. Maar ze zijn op dit moment kwetsbaar voor forse bewegingen in de dagkoersen. Men mag hier niet te licht over denken want de volatiliteit in de dagelijkse koersen is stijgende.

De Rente

De nieuwe Draghi injectie heeft de rente ongetwijfeld in een nieuwe dalingsperiode gebracht. Maar de daling, die zich heeft ingezet, druist in tegen alle technische leerpunten. Er was sprake van een stijgende rente, maar deze heeft zich niet kunnen onttrekken aan de invloed van de massa liquiditeiten, die er in de afgelopen week weer in de markt gepompt werd. Er tekenen zich nu twee mogelijkheden af. In eerste instantie kan men in de rentegrafiek een dalende wedge herkennen.

Als dit het uiteindelijke patroon gaat worden dan zal de rente gaan dalen ongeveer naar het vorige dieptepunt waarna een poging tot uitbraak aan de bovenzijde zal volgen. Maar men kan ook een potentieel Head & Shoulderpatroon in wording onderscheiden. De vorming van de tweede schouder zou dan onlangs ingezet zijn. Het doel van een dergelijk patroon kan nog niet goed berekend worden, maar het komt heel zeker beneden 1,4%. Een voor het huidige Nederland ongekend laag percentage. De beste kansen zijn echter voor mogelijkheid één en dat is de dalende wedge die aan de bovenkant verlaten wordt.

Inmiddels heeft de tweede Draghi injectie blijkbaar de deur opengezet voor de uitgekiende Europese bankier om carrytrades op te zetten met Brazilië, want de Braziliaanse regering heeft nu Europa verweten dat Europa aan de wieg staat van een economische ineenstorting in Brazilië (het kan verkeren want het was onder andere Brazilië dat weigerde Europa te helpen waarna Draghi kwam met zijn goedkope injecties). Alhoewel wij er de voorkeur aan geven dat onze banken de bedrijven ondersteunen met een gemakkelijke kredietverlening kan natuurlijk geen enkele belegger er tegen zijn dat de attente bankier probeert een mooie winst te realiseren op het verschil in rente in Europa en Brazilië.

Maar een oproep om meer en gemakkelijker te investeren nu dit manna weer werd uitgedeeld zou niet overbodig zijn om maar niet te spreken van de directe verantwoordelijkheid van de bankiers om de eigen economie te stimuleren. De 3-maands Euribor blijft dalen en het vorige dieptepunt van 0,64% komt met de nieuwe stand van 0,95% in het zicht.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van en vat Brentolie is uit zijn horizontale kanaal gebroken en heeft een nieuwe top gezet (US$128,4 versus US$126,6). Er zijn nu twee mogelijkheden. De eerste is dat er een Pullback gaat volgen. De tweede mogelijkheid is dat de uitbraak een valse zal blijken. Als Iran geen moeilijkheden gaat opleveren, althans niet op de korte termijn, dan lijkt dat het komende scenario. De overbought situatie moet in ieder geval opgeheven worden, maar het beeld dat de indicatoren uitstralen vinden wij niet om te juichen.

Het gebied rond de gemiddeldes (tussen US$110 en US$115) lijkt een goed steunniveau maar zo niet dan komt de onderzijde van het horizontale kanaal op US$99 in het vizier.

Het Goud

De prijs van een Troy Ounce Goud heeft zijn doorbraak door het US$1.763-niveau abrupt afgebroken. Al eerder suggereerden wij dat we hier met een valse uitbraak te maken hadden en dat werd dus afgelopen week bevestigd. De vraag is nu of de steun van de beide gemiddeldes (rond US$1.680) voldoende zal blijken. Wij denken van niet want de Momentum Analyse spreekt deze mogelijkheid tegen. Het volgende doel zal dan toch gezocht moeten worden dicht bij de US$1.522.

De Amerikaanse $ versus €

Het heeft er alle schijn van dat de dollar zijn correctie heeft afgesloten. Hij lijkt opnieuw zijn weg naar boven te hebben ingeslagen. Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een koers rond 81,1. Wij houden er rekening mee dat hier ergens een keerpunt gaat liggen, alhoewel het nog te vroeg is om daar enige zekerheid over te hebben. Wat wel zeker is dat de dollar binnen zijn grote dalende kanaal op weg is naar de bovenkant van dit kanaal en het ligt voor de hand dat hij vroegtijdig zal omkeren, want er is geen enkele reden (ook geen fundamentele) waarom hij de bovenkant van het dalende kanaal zou verlaten en daarmede zijn langjarige dalende trend zou omzetten in een hausse. Voor geïnteresseerden verwijzen wij naar ons artikel hierover “De Technische positie van de Dollar” van 25 maart 2011, dat nog steeds te vinden is op onze website. Overigens past op dit moment een stijging van de dollar in een patroon van dalende aandelenbeurzen. 

Onze Strategie

Wij blijven van mening, dat portefeuilles moeten zijn afgedekt. Wij hebben dat gedaan via posities in put opties op de AEX en met longposities in de VIX.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2012-03-04): 327,85

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl 

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

2 reacties op “Waar is het sentiment?”

  1. Avatar

    Beste Gijsbrecht.
    Je schrijft over goud:
    De prijs van een Troy Ounce Goud heeft zijn doorbraak door het US$1.763-niveau abrupt afgebroken. Al eerder suggereerden wij dat we hier met een valse uitbraak te maken hadden en dat werd dus afgelopen week bevestigd. De vraag is nu of de steun van de beide gemiddeldes (rond US$1.680) voldoende zal blijken. Wij denken van niet want de Momentum Analyse spreekt deze mogelijkheid tegen. Het volgende doel zal dan toch gezocht moeten worden dicht bij de US$1.522.

    Als ik vandaag naar de goudprijs kijk staat deze inmiddels op 1775 en gaat nog staads omhoog!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *