Voldoende kansen voor AEX en Boskalis

Om maar met de deur in huis te vallen er zijn weer voldoende kansen, zowel voor de AEX als voor Boskalis, waar ik mee wil beginnen.

Boskalis

Het is wel eens aardig om te kijken waar de belangen zitten. Boskalis is zo´n aandeel, waarvan ruim 30 % in handen is van HAL Holding NV. De oude Holland Amerika Lijn met belangen in onder andere de optiekketen Peal.

HAL heeft in het verleden laten zien een aardige neus te hebben voor de aankoop van belangen in bedrijven. In combinatie met het vriendelijke technische beeld voldoende reden om het aandeel Boskalis onder uw aandacht te brengen. Fundamenteel gezien valt op dat er de afgelopen periode voor ruim 100 miljoen aan orders binnen zijn gekomen en dat de taxatie voor de winst in 2010 op 2.50 euro ligt. Tegen de huidige koers is dat een koers/winstverhouding van 6.4. Zowaar geen slechte verhoudingen.

Het technische beeld is voor de korte termijn is niet helemaal duidelijk, een daling tot ongeveer 13 euro mag zeker niet uitgesloten worden. Waar het mij om gaat is het potentieel en dan kom ik uit op een prijs rond 27 euro, tegen de huidige koers een rendement van 69%.

Omdat een daling tot 13 niet uitgesloten mag worden, maar gezien het potentieel we de stijging ook niet willen missen, zou u de volgende strategie kunnen overwegen.

Koop nu van het voorgenomen te investeren bedrag 50 %, 40% direct in aandelen en 10% in de optie maart 2010 met als uitoefenprijs 15 euro. Deze noteert op dit moment 3 euro.

Voor de overige 50% van het te investeren bedrag legt u een kooplimiet in tegen een koers van 13,70. Als stop-loss hanteer ik een koers van 12 euro.

Technische analyse van het aandeel Boskalis op 30 juni 2009 (op basis van Elliot Wave)
Technische analyse van het aandeel Boskalis op 30 juni 2009 (op basis van Elliot Wave)

De Hoofd Schouder formatie in de AEX

Zoals bekend verwacht ik een correctie in de AEX tot een nivo van 240-220. De contouren van deze correctie worden nu wat duidelijker. Na een eerste daling van 271 tot 247 is er een herstel in gezet. Dit herstel dient in mijn ogen als aanloop voor een volgende daling. Om de omvang van deze daling te bepalen zijn er een aantal berekeningen te maken op basis van het Elliot Wave Patroon (EWP) en op basis van een andere methode van patroonherkenning.

Een hoofd schouder formatie tekent zich potentieel af in een aantal indices zoals de S&P en de DAX. Een belangrijk kenmerk van dergelijke formaties is dat de omvang van de eerste daling afgetrokken mag worden van het punt waarop het herstel is ingezet voor het bepalen van het koersdoel.

Voor de AEX komt dit erop neer dat de daling 271-247, zijnde 24 punten, afgetrokken mag worden van 247. De koersprojectie is daarom 223.

Met het EWP kom ik uit op 219 waarbij C 1.618 * A is en op 224 is er 61,8% van de stijging (194-271) gecorrigeerd. Dus een daling tot globaal 220-230 is op basis van 3 methodes te bepalen.

Technische analyse van de AEX op 30 juni 2009 (op basis van Elliot Wave)
Technische analyse van de AEX op 30 juni 2009 (op basis van Elliot Wave)

Conclusie

De verwachte correctie in de AEX is in ontwikkeling waarbij op basis van een aantal methodes koersdoelen bepaald kunnen worden die liggen tussen 230 en 220. Het meest waarschijnlijke scenario is dat er na deze correctie zich weer een nieuwe stijgingsfase gaat ontwikkelen. De bodem die waarschijnlijk de komende weken gevormd gaat worden zou wel eens een goed moment kunnen zijn om aandelen te kopen zoals Randstad en Wereldhave waarover ik eerder heb geschreven.

Zowel ondergetekende als de redactie hebben geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.