The tides voor 13 mei – 2 juni 2009

Eerst even een terugblik. In het artikel van 4 mei schreef ik: “op grond van de hoogtij met de grootste waarde wordt een bodem gemaakt op donderdag 7 mei (deze dag laat de meeste extremen zien). Amsterdam heeft de hoogste stand op zondag 10 mei, dus vrijdag 8 mei of maandag 11 mei geeft dan een bodem voor de AEX.”

De Dow Jones bodemde inderdaad op 7 mei, maar deed dat na bij de opening op die dag de hoogste koers neergezet te hebben(!). Kortom, de bodem was er maar het was niet veel meer dan een hogere bodem.


Zoals in het vorige artikel opgemerkt: “In 20% van de tijd wijkt de beurs af van hetgeen de tides voorspellen, dus we zullen ongetwijfeld nog momenten krijgen dat de voorspelling ernaast zit.” Ik denk dat we kunnen stellen dat deze timing niet erg accuraat was. Of het moet zijn dat 7 mei een aardig instapniveau was. Want, wat zeggen de waterstanden voor de komende weken?

Om een top in de markt te vinden moeten we kijken naar laagtij met de grootste waarde: je ziet hieronder dat in de komende periode de hoogste laagtijwaarde op 16 mei valt (48 cm). Aan het einde van de maand, op 31 mei (21 cm) is nog zo’n dag zichtbaar.

Omdat Wall Street in het weekend uiteraard gesloten is, moeten we uitgaan van respectievelijk vrijdag 15 mei of maandag 18 mei en vrijdag 29 mei of maandag 1 juni als highs. Een blik op de waterstanden van Amsterdam geeft als uitkomst hoogtij op maandag 18 mei en dinsdag 2 juni. Hieronder het schema dat betrekking heeft op 18 mei, dus de AEX maakt dan een top:


Een blik op de waterstanden van Amsterdam geeft als uitkomst hoogtij op maandag 18 mei en dinsdag 2 juni. Hieronder het schema dat betrekking heeft op 18 mei, dus de AEX maakt dan een top:


Voor de bodems kijk ik zoals gezegd naar de high tides met the greatest value. Zie dit schema:

De hoogste waarden zien we op zondag 24 mei en maandag 25 mei. De meeste extremen zijn zichtbaar op maandag 25 mei, dus dat is wat mij betreft de datum voor een bodem op Wall Street. Springtij in Amsterdam vindt plaats op dinsdag 26 mei, dus een dag later een bodem voor de AEX.

Samenvattend:

Een top op vrijdag 15 mei of maandag 18 mei (Dow Jones en AEX). Dit kan mijn inziens wel eens een belangrijke top blijken te zijn.

Een bodem op maandag 25 mei (Dow) of dinsdag 26 mei (AEX)

Een top op vrijdag 29 mei of maandag 1 juni (Dow) of dinsdag 2 juni (AEX).

Elmer Hogervorst
www.hogervorstadvies.nl
info@hogervorstadvies.nl

25 gedachten over “The tides voor 13 mei – 2 juni 2009”

 1. Elmer,

  Ik weet niet of je de Elliott theorie een beetje volgt, maar jouw hoog- en laag water theorie wijst 180 graden in een andere richting op dit moment. Daarnaast: vandaag is het 13 mei en de AEX deed net -2% op 250. Je timing met dit artikel is gezien het overbrugbare puntenverschil -14 punten of 5,5% in slechts 2 handelsdagen- en het totale gebrek aan enig positief, of zelf minder negatief nieuws op zijn minst bemerkenswaardig. Ik mis enig fundament onder de theorie, dus ik vind het moeilijk om hier als belegger waarde aan te hechten.
  Mocht je toch gelijk krijgen, chapeau!

 2. Elmer Hogervorst

  Dank voor je reactie, Beertje. Elliott Wave is key voor mij. Ik ben het vanuit die optiek hartstikke met je eens. Niettemin zie ik de beurzen nu weer opveren en het zou me niet verbazen als we dus inderdaad die (lagere) top, golf 2 of b in EW-termen, op 15-18 mei te zien krijgen. Als je zo sterk hecht aan EW, Beertje, misschien is het dan goed om de boeken van Socionomics eens te lezen. Dan zou je namelijk ‘het totale gebrek aan enig positief of zelfs minder negatief nieuws’ niet als opmerkelijk genoemd hebben. Nieuws is nl. geen market driver. Want ondanks dat je wijst op EW, ben je toch op zoek naar ‘fundament onder de theorie’. Dat is interessant, want als EW-aanhanger accepteer ik nu juist de patronen zoals ze zijn en heeft nieuws hooguit op de hele korte termijn een versterkend of afzwakkend effect, trendmatig echter GEEN effect. Dus het feit dat je dan wel ‘zonder verder fundament’ waarde hecht aan EW en niet aan de tides is voor mij weer moeilijk te bevatten… Niettemin, dank voor je reactie, blijf dat doen en houd 15-18 mei in de gaten!

 3. Elmer Hogervorst

  @ Beertje, zie ook mijn andere artikelen hierover. Lees het boek Paradigm van Robert Taylor. Dan heb je wat meer ‘fundament’.

 4. @ Elmer. De gemiddelde ’technisch’ analist cq. financieel verslaggever op de diverse beurssites rept met geen woord over Elliott omdat dit als semi-wetenschappelijk wordt beschouwd. Al dan niet gesteund door de dubbele agenda’s van dit soort mensen trouwens. De theorie is: ‘het nieuws stuurt de markt’. Ik ben het echter volkomen met jou eens: dat nieuws geen enkele invloed heeft op de markt, maar dat juist de markt het nieuws maakt. Lichtend voorbeeld zijn de aanslagen van 11 september 2001. De beurs daalde immers al keihard in de weken vóór de aanslag.

  Overigens reageerde ik sec op dit artikel, en daaruit kon ik niet opmaken dat je verhaal een link met Elliott heeft. Ik snap vanuit die optiek ook de relatie met eb-en-vloed nog steeds niet. Behalve dan dat beide natuurlijke onophoudelijke en strak ritmische golfbewegingen zijn. Maar als er al een relatie mogelijk zou zijn, waarom wijken die dan af?

  Toch sportief dat je daar op reageert.

  Over Elliott gesproken; de algemene aanname (Robert Prechter en talloze volgelingen) is dat we sinds begin maart in een golf 4 zitten (is correctief) en daarvan hebben we waarschijnlijk net golf C afgerond. Derhalve zitten we dus nu in een nieuwe impuls 5 en komt er dus geen hogere top uit voort, maar een (veel) lagere bodem.

  Misschien hou jij er een andere telling op na. Dat maakt me niet alleen benieuwd, maar het is wat mij betreft ook nog een betere onderbouwing dan een vergelijking met eb en vloed.

 5. Leuke discussie hier, mag ik me er ook een beetje tegenaan bemoeien?

  Beertje, in mijn beleving slaat jouw laatste opmerking op het volgende: Ik worstelde er namelijk ook mee en denk het antwoord te hebben gevonden.

  Waar Elliott, maar ook Gann hun theorie op baseren zijn strikt genomen, hoe gek dat ook klinkt, de natuurwetenschappen. Socionomics is daar ook direct mee verbonden als ik het goed begrijp.

  Gann maakte ook gebruik van astrologie als onderdeel van de natuur. Elliott doet hetzelfde door het menselijk gedrag in patronen te vervatten, al dan niet mede door de natuur veroorzaakt. Waarschijnlijk wel.

  Eb en vloed, ofwel de ’tides’ zijn m.i. daar een onderdeel van, een niche dus van het geheel der natuur. Waar de getijden lows en highs aangeven, moeten we nog wel bedenken dat dit genuanceerd moet worden in de trendfase.

  In bullmarkten heb je ook eb en vloed, die enkel kortetermijn topjes en bodems aangeven binnen de foutmarge. Zo ook nu, waar verondersteld wordt dat we nog een laatste dalingsgolf krijgen volgens Elliott (en Gann).

  De genoemde getijden zijn volgens mij dan ook niks meer of minder dan kortetermijnswings die in een groter geheel passen. Nuttige info voor de kortetermijntrader, maar voor de langeretermijnbelegger weinig zinvol.

  Ik weet niet of ik het zo juist verwoord heb, maar zo denk ik over de materie. Elmer mag het corrigeren indien nodig.

 6. Cees,

  Met jouw bijdrage wordt dit inderdaad een interessante discussie.

  De rode draad van de verschillende benaderingen/theorieen is inderdaad de natuurlijke constante(n). Als mens zijn we daar inderdaad een onderdeel van, en ons handelen (de aandelenmarkt) is dus een gevolg die deze constanten volgt. So far so good.

  Wat ik probeer te achterhalen, is de parallel tussen de verschillende theorieen. Wellicht een utopie, maar als het begrijpelijke en herleidbare aanknopingspunten heeft kan je er wellicht wat nuttigs mee doen als belegger.

  Zelf houd ik daarom het meest van Elliott, omdat het redelijk exact is en met verschillende scenario’s rekening houdt. Hoewel ik niet zover met Gann’s theorie ben, lijken de alternatieven daar wat minder uitgesproken, en zit je er dus in absolute zin vaker naast.

  Mijn bezwaar tegen de -schijnbaar- eenvoudige eb-en-vloed-theorie is dat er noch een fysieke, noch een emotionele relatie ligt tussen de aandelenmarkt en de waterhoogten. Dat die qua frequentie en amplitude wellicht een overeenkomst hebben kan best een gegeven zijn, maar als we als beleggers/traders een beslissingspunt willen vinden, dient de beweging dan ook op zijn minst in fase gelijk te lopen.

  Dat laatste punt is wat mij betreft de crux. Misschien dat Elmer daar nog wat over kan uitwijden.

 7. Beertje, ik snap wat je bedoelt. De natuur laat zich echter niet xo gemakkelijk verklaren. Dat er eb en vloed is en dat dit met de maan een relatie ‘schijnt te hebben’ wordt in brede zin algemeen geaccepteerd volgens mij, net als paracetamol tegen hoofdpijn gebruikt wordt.

  Ook over volle en nieuwe maan en beurstoppen en bodems zal menigeen verbaasd zijn als dat nader bestudeerd wordt.

  Maar als eb en vloed ook ‘een’ invloed op menselijk gedrag (optimisme/pessimisme) hebben, vinden we het als rationele individuen al gauw ‘onzin’. En dat is niet terecht. Meten is weten!

  Wat u over Gann zegt onderschrijf ik overigens niet, maar het past niet in deze column daar verder over uit te weiden. Indien u geïnteresseerd bent kunt u mij rechtstreeks mailen over uitleg. Zie voor mail-adres mijn artikel elders op de site.

 8. Elmer
  Allereerst bedankt voor jouw altijd weer inspirerende bijdrages. Ik lees ze met grote belangstelling.
  Wat mij betreft een tweetal opmerkingen/vragen.

  Voor deze week waren mijn verwachtingen hoog gespannen omdat je in een eerdere aankondiging hebt aangegeven dat deze bijdrage zou aantonen dat ‘de markten op z’n laatste benen loopt alvorens een zeer krachtige dip optreedt.’ Van deze ‘cliffhanger’ vind ik weinig terug. Ben je van mening veranderd of houd je wat achter de hand??

  Een tweede punt is dat mij niet duidelijk is of je de richting van de draaipunten nu baseert op een EW-scenario of op de ‘tides’. Uit het artikel zelf leid ik af dat het de tides zijn; in de reactie op Beertje geef je aan de EW key is.
  Er is namelijk heel goed een EW-scenario denkbaar waarbij de richting tegengesteld is aan wat jij samenvattend weergeeft. Vandaar de vraag.

 9. Elmer Hogervorst

  @ Circum. Dank voor je reactie. Dit artikel gaat over de tides. Ik kijk daarnaast ook naar de maankalender. Die gaf een top aan op 12 mei. EW-technisch was de kans ook groot dat de markt zou gaan corrigeren. De drie tezamen bracht mij ertoe te stellen dat er een flinke dip aan zat te komen. Kijk naar de Dow. Vanaf 12 mei van 8500 naar 8240, dus de eerste beweging is er al. Ogv de tides een top op 15/18 mei. Ik verwachtte, toen ik die uitspraak deed, dat de markt vanaf hier, 15/18 mei een flinke dip zou gaan laten zien. Ik denk dus nog steeds dat we vandaag of evt. morgen de top zetten en dat we tot 25 mei/26 mei gaan dalen.

 10. Elmer Hogervorst

  @ Cees: over korte termijn en lange termijn: Robert Taylor zegt zelf dat de tides juist voor de lange termijn van belang zijn. Hij is met zijn Xyber9-software die hij zelf ontwikkeld heeft, al weer een stap verder. Hij stelt ook alle belangrijke toppen en bodems van jaar op jaar te kunnen bepalen. Daar moet ik nog eens induiken, dat vergt nog meer research.

  @ Beertje: excuus voor de late reactie. Geen tijd gehad. Je stelt dat er geen emotionele relatie ligt tussen de tides en de aandelenmarkten. Dat is dus maar de vraag. Ik zeg niet het antwoord voor 100% te weten, maar met name de maan is veel bepalender voor ons gedrag dan wij denken. Met volle maan en nieuwe maan is de mens bijvoorbeeld emotioneler dan op andere dagen. Uit onderzoek blijkt dat de meeste inbraken, agressie en overvallen rondom volle en nieuwe maan plaats vindt. Mensen reageren dus in veel opzichten heftiger. De cyclus van de vrouw heeft dezelfde lengte als het aantal dagen van volle of nieuwe maan naar volle of nieuwe maan, zo’n 29,5306 dagen. De aantrekkingskracht van de maan (en de zon) /zwaartekracht is zeer bepalend voor de mens. Het doet iets met de menselijke gemoedstoestand. En het doet iets met de aarde in de vorm van eb en vloed.

 11. Elmer Hogervorst

  Beste Jacques, jammer dat je niet wat meer schrijft. Als je het serieus zou volgen zou je wel anders reageren.

 12. Beste Elmer,

  Ik heb net toevallig vorige week het boek van Robert Taylor (paradigm) besteld en gisteren binnen gekregen.
  Ik geloof weldegelijk in het feit dat de maan/zwaartekracht/tides grote invloed hebben op ons doen en laten.
  Wat zijn je bevindingen betreffende tides? En is het goed toe te passen voor korte termijn handel (paar weken)
  Is de top trouwens vandaag geplaatst denk je? Op 262+ ?

  Kwok-wai Li

 13. Elmer Hogervorst

  Beste Kwok-wai,

  Dank voor je bericht. Mijn bevindingen tot nu toe zijn dat de tides inderdaad toppen en bodems aangeven in zeker 70%-80% van de gevallen. Het is denk ik toe te passen op kortetermijnhandel, ik denk dan eerder aan dagen dan aan weken. Ik vind overigens dat je dan wel met een strakke stop-loss moet werken, want de toppen en bodems zijn niet altijd dé toppen of dé bodems, maar soms een opvering in een daling of een dip in opwaartse trend. Het kan zijn dat de top vandaag geplaatst is, we zitten nu al op +1 dag voor de AEX, dat komt wel vaker voor, dus dat kan en mag allemaal binnen wat ik zelf acceptabel vind. Als je wat verder bent, laat me dan weten wat jou bevindingen zijn!

 14. “Een top op vrijdag 15 mei of maandag 18 mei (Dow Jones en AEX). Dit kan mijn inziens wel eens een belangrijke top blijken te zijn.”

  Die voorspelling klopt in elk geval ook niet. AEX vandaag al weer stukken hoger dan gisteren.

  dus 0 uit 4 tot nu toe. zelf als die andere twee wel uitkomen heb je hooguit 50% goed voorspelt, heb je dus niks aan.

 15. Elmer Hogervorst

  Je oordeelt te snel Leven. De basis is Wall Street, als daar gisteren de top ligt, is het +1 dag. Dat is alleszins acceptabel. Misschien voor jou niet, maar dan moet je deze columns ook maar niet meer lezen.

 16. Sjah als het dan niet uitkomt worden de spelregels snel aangepast.

  Maar goed ik mag niet meer meedoen begrijp ik. Veel succes ermee!

 17. Elmer Hogervorst

  Sorry Leven, maar als je alles wat ik op dit punt geschreven heb in de afgelopen maanden tot je neemt, kom je ongetwijfeld tot genuanceerdere opmerkingen. De spelregels worden niet aangepast. Je mag altijd meedoen; ik zie tot nu toe van jouw kant alleen opmerkingen voorbij komen die geen ander doel hebben dan om e.e.a. af te branden. Als je je erin verdiept hebt en het is bagger, dan heb je er alle reden toe. Ik heb een aantal maanden op dit onderwerp gestudeerd en begrijp nu redelijk goed hoe het werkt. Jij komt langs en begint gelijk te schieten. Makkelijk. Ik weet het, dan moet ik ook maar geen column gaan schrijven. Uiteindelijk doe ik het in de hoop dat ik ook anderen er een plezier mee doe. Robert Taylor begeleidt met veel succes klanten obv zijn Xyber9-software. Deze software is verder uitontwikkeld dan hetgeen ik heb teneinde een nóg grotere accuratesse te bereiken dan de ca. 80% die ogv Paradigm bereikt wordt. De basis is echter hetzelfde, nl. de tides:

  Subcriber Comments
  “I am currently trading your Xyber9 stock market forecasts. I’m up 97% in just a few months… YIKES and WOW! Thank you!” – PS

  “I have used Xyber9 for the last two and a half weeks to make over $12,000…THANK YOU!” – JM

  “I love Xyber9; I made $3,680 in the first 3 trades.” – EV

  “This is not the first time I’ve written up this remarkable methodology. But it keeps coming through with amazingly accurate forecasts. At some point, one has to abandon skepticism and start paying attention. Not shilling here, just one damn impressed trader.” – AL

 18. In mijn timing-mailing van vanmorgen had ik geschreven: (ik citeer letterlijk) .. en vanuit een andere rekenwijze hou ik 10.39 uur , 12.42 uur en 17.24 uur ook in de gaten. (einde citaat)
  de werking van tides in intraday soms aardig te voorspellen, soms is het super (12.42 uur) soms is het bagger..en soms een rimpeling in een voortgaande beweging. dus altijd een opletmoment en altijd combineren met overige info. (om 12.42 viel ook de 0.618 fibo). rekening tekenen en vooraf de tides tellen.

 19. Elmer Hogervorst

  Dank voor je reactie JH! Ik houd zelf de hoofdlijnen maar aan, maar interessant om te zien dat jij nog wat verder kijkt. Ik heb gemerkt dat ik er goed aan doe het te combineren met the Spiral Calendar. Voor de volgende keer dan maar.

 20. Elmer,
  in je artikelen over de tides laat je print screens zien van standen van the battery in new york. Is dat een speciaal programmaatje die je daarvoor gebruikt of ……???????

  sjoerd

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.