Op de laatste benen

Het kan verkeren. De AEX Index bleek afgelopen week een van de sterkste markten te zijn. Er werd een nieuwe top gezet en dat geschiedde niet in Amerika noch bijvoorbeeld in Duitsland. Frankrijk voegde zich bij de euforie in Amsterdam. Amerika loopt voorop met de dalingen. Hier zijn niet alleen de daggrafieken maar ook de weekgrafieken negatief, hetgeen nog niet het geval is in Europa. Maar wij schreven vorige week in de Technische Belegger, dat er een reactie in de maak is, welke heel gemakkelijk kan ontaarden in een grotere correctie, de tweede poot omlaag waar wij al eerder over hebben geschreven. En de reactie, die in Amerika reeds is toegeslagen, staat ook in Europa op stapel. Want de Europese markten lopen op hun laatste benen. Wij laten u hieronder een grafiek zien van de Spread tussen de V611 en V613.

VIX en AEX 12 augustus 2013
VIX en AEX 12 augustus 2013

Figuur 1.

Op 24 mei 2012 schreven wij een artikel over de Spread, die men kan leggen in de Volatiliteit. Dit artikel (een uit een reeks van 8 artikelen over dit onderwerp) is nog steeds in te zien op onze website. Wij gebruikten de V611 en V613. Een eenmaands- en een driemaandsnotering van de volatiliteit op de EuroStoxx 50 (een Europese index dus). Als deze spread boven 1,17 komt en hij duikt daarna hier weer onder dan is het tijd om long te gaan in deze spread of short in een marktindex zoals de AEX. Als deze spread onder 0,68 komt en daarna stijgt door dit niveau dan staat de deur open voor een verkoop van deze spread of een koop van de marktindex bijvoorbeeld de AEX Index. Had men de AEX Index gekocht toen de spread op 20 juni 2012 door het niveau van 0,68 brak dan zou men deze op de ochtend daarna op 342 gekocht hebben. Op dit moment noteert de spread boven 1,17 en de AEX Index sloot afgelopen vrijdag op 375. Men kan nu wachten met verkopen totdat er gekruist wordt met de lijn op 1,17 maar de verstandige belegger wacht dit niet af. Hij verkoopt nu en neemt zijn winst van circa 33 punten.

Maar er is meer, want een doorbraak betekent een stijging van de korte termijn Volatiliteit en een daling van de markt. Met andere woorden de spread op dit moment waarschuwt voor een daling van de markt. Dit past in de analyse die wij gaven in de Technische Belegger van vorige week. Wij wezen er toen op dat er korte termijn verkoopsignalen gegeven werden door onder andere de McClellan Oscillator en langere termijn verkoopsignalen door de Above/Below Indicator, de Vladeracken Index en de langere termijn Volume ontwikkeling. Al deze indicatoren (en nog meerdere die niet genoemd werden) gaven aan dat er vandaag of morgen een reactie te verwachten is die best wel eens zou kunnen omslaan in een correctie van grotere orde. In Amerika is de reactie ingezet. Europa gaat eerstdaags volgen. Men mag verwachten dat deze reactie zich zal continueren in een correctie als de FED stopt met zijn QE-programma. Mocht dit laatste nog even uitblijven dan is een laatste stoot omhoog nog steeds mogelijk.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2013-08-12: 375,4)
Onze conclusies:
Korte termijn: verdeeld
Middellange termijn: verdeeld
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Rente

Het effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen maakte in de afgelopen periode geen grote sprongen. De vele tegenstrijdige berichten over het “Tapering” waarmede de FED op niet al te lange termijn gaat beginnen hielden de fluctuaties in de hand. Het is een kwestie van tijd en de rentepercentages in Europa (die in de V.S. zijn al flink op dit proces vooruitgelopen) gaan stijgen.

De Amerikaanse Dollar versus de Euro

De Dollarkoers heeft afgelopen week een klein stijgend steunlijntje geraakt op 74,6. Het is mogelijk dat hiermede een dieptepunt bereikt werd. Mocht dit niet zo blijken te zijn dan ligt de eerstvolgende steun rond 71. Een daling van de aandelenmarkten zal de dollar ongetwijfeld omhoog brengen.

De Prijs van een troy ounce Goud
De prijs van een troy ounce Goud lijkt zich voorzichtig te gaan herstellen. Maar er is nog geen sprake van een uitbraak en er zijn zeker nog geen koopsignalen, althans voor de voorzichtige belegger niet. Nog steeds afblijven dus.

De Prijs van een vat Brentolie

De prijs van een vat Brentolie lijkt op dit moment aan de vooravond te staan van een herstel. Er zijn geen redenen aan te nemen dat dit herstel grotere vormen gaat aannemen, maar een lichte stijging lijkt er wel in te zitten.

Onze Strategie

Wij zullen de omvang van de liquiditeiten in de portefeuilles van onze cliënten, die in de meeste gevallen al hoog is, in de komende periode vergroten.

NB
In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.detechnischebelegger.nl, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Post Scriptum
Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.