Nog even geduld

De reactie die vrijdag een week geleden inzette lijkt zijn einde nog niet gevonden te hebben, althans in Europa nog niet. Er is afgelopen week schade aangericht want de Momentum analyse in de week is weer gaan dalen en de maand heeft nog niet zijn draai gemaakt. Voor het overige ziet het er positief uit. Alleen het volume blijft laag. Er is simpelweg te weinig vraag in de markt. In Amerika liggen de kaarten anders. De maandgrafieken zijn daar inderdaad gedraaid, de weekgrafieken zien er nog goed uit. De daggrafieken aarzelen. Ook hier is er sprake van een gebrek aan handel. Wij laten u hieronder de daggrafiek van de AEX Index zien.

TA AEX 7 november 2011
TA AEX 7 november 2011

Figuur 1.

Er is een stijgend kanaal te tekenen, waarvan dan zojuist de onderkant geraakt is. De koers zou dus nu op weg naar boven moeten zijn. Maar hij aarzelt. De boosdoener is heel duidelijk het Volume (onder in de figuur). Weliswaar steeg dit op de mooie donderdag en was het lager op vrijdag, maar het is zo weinig. Er is gewoonweg niet voldoende vraag om een mooie uibraak te forceren. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het clowneske gebeuren in Griekenland.

Het ziet er naar uit dat daar wat rust op komst is en als dat zo is dan zal de reactie snel beëindigd zijn want voor het overige is er niets aan te merken op de grafieken, ook niet op de bovenstaande. Technisch gesproken is de reactie ingegeven door het feit dat de markt de 50% Fibonacci weerstandlijn bereikt had. Er moet kracht verzameld worden en de enige vraag die er rest is of deze er nu inderdaad is om een nieuwe aanval op het 315-niveau te openen.

De steunlijn op 296 heeft de daling gestopt (met een uitschieter naar 292). De volgende stap zou moeten zijn dat de bovenkant van het kanaal wordt opgezocht, waarna de strijd met het M200 kan worden aangegaan. Het meer positieve beeld dat de Amerikaanse beurzen uitstralen zou hierbij kunnen helpen, maar – zoals vorige week weer eens bewezen werd – leven wij in een tijd van grote verrassingen. Er hoeft niet veel te gebeuren in het labiele beursklimaat van vandaag de dag, met een duidelijk gebrek aan participatie van de belegger, of de AEX gaat zijn vorige bodem van 256 weer opzoeken.

Technisch gezien echter kunnen wij niet negatief zijn maar wel zeer voorzichtig want de markt is er nog niet. De belegger moet nog uit zijn hok komen en u moet daarbij niet de eerste willen zijn in deze markt!

De Rente

Ongetwijfeld met grote schrik in de benen, vluchtten er opnieuw vele beleggers vanuit de aandelenmarkt naar de vastrentende waarden. Het effectieve rendement op de 10-jaars Nederlandse Staatsleningen viel als een baksteen tot 2,19% (arme pensioenfondsen!!) en er zijn geen aanwijzingen, dat het hiermede gedaan is. Maar het goede nieuws is, dat de stijging die hieraan voorafging in de grafieken een mooie positieve divergentie heeft achtergelaten. Als de aandelenmarkten weer opleven zal het met deze daling dus gauw gedaan zijn.

De Amerikaanse Dollar versus de Euro

De onrust van afgelopen week bracht de wind in de zeilen van de dollar. Deze brak opnieuw door de weerstand die zijn MA40 opwierp, en hij ligt nu tegen een zeer oude weerstand op 72,5 waar ook zijn MA10 ligt. Ondanks de positieve divergentie, die in de dollar daggrafiek te zien is, zal het dus moeilijk worden om de bovenkant van het stijgende kanaal te bereiken. Wij blijven aan de kant staan.

De prijs van een vat Brentolie

De Prijs van een vat Brentolie lijkt uit zijn dalende kanaal te willen treden, maar het houdt allemaal niet over. Hij blijft ingeklemd liggen tussen zijn lange termijn gemiddeldes en er lijkt niet voldoende onderliggende kracht aanwezig te zijn om hem daar uit te halen.

Het Goud

Oppervlakkig gezien zou men kunnen stellen, dat de ontwikkeling van de prijs van een troy ounce goud er veelbelovend uitziet. Maar niets is minder waar. In de weekgrafieken is alles nog stijgend maar de negatieve divergentie is fors. Ook in de daggrafieken ziet men deze negatieve divergentie.

Onze Strategie

De grafieken van het goud zijn een voorbeeld waarom beleggers voorzichtig moeten zijn. In de afgelopen maanden daalde de goudprijs tegelijk met de aandelenkoersen wereldwijd. En in de aandelenmarkten zijn koersen vooralsnog keurig boven de belangrijkste steungrenzen gebleven, maar er zijn verschillende indicaties die elkaar tegenspreken. Op zo’n moment moeten beleggers altijd voorzichtig blijven.

Wij hebben afgelopen week van de hogere koersen gebruik gemaakt om een aantal van onze aandelenposities te verkopen. Wij kiezen daarbij voor de aandelen die nauwelijks bewogen hebben in de achter ons liggende opleving. Aandelen Accell en Sligro zijn door ons verkocht mede omdat het technische patroon van beiden steeds zwakker is geworden En dat in een markt die een flinke rally heeft doorgemaakt. Liever kopen wij straks aandelen terug van bedrijven die wel van de rally profiteren.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2011-11-06): 301,97

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

1 gedachte over “Nog even geduld”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.