Mooi maar kort durend

De markt heeft zich aan het einde van de afgelopen week hersteld en de verwachting is nu dat dit herstel zal doorpakken, liefst met een nieuwe top. Maar bij deze wens zetten wij wel een vraagteken zoals in de onderstaande grafiek zal worden getoond. Inmiddels zijn de Amerikaanse markten al weer mooi op weg met vier achtereenvolgende witte candles op de daggrafieken. Japan gaat in hun kielzog mee en Europa doet het wat kalmer aan, maar ongetwijfeld is ook hier sprake van een omslag naar omhoog. Wij laten u hieronder het koersverloop van de AEX Index zien op dagbasis met daarbij de Zone Oscillator en een Advanced/Decline-indicator.

AEX TA 23 april 2014
AEX TA 23 april 2014

Figuur 1.

De markt is nog steeds in een uptrend. De reactie is gestopt op het MA150 en de weg omhoog is weer ingeslagen. De markt is ver boven de voorliggende bodem gebleven en niets staat dus in de weg om in een komende profitabele periode te geloven.

Onder de koersgrafiek vindt u een Zone Oscillator en deze geeft op duidelijke wijze het probleem aan. Als de markt nu verder stijgt dan keert hij halverwege zijn weg omlaag weer omhoog. Maar de afstand, die hij nog naar boven kan afleggen, is dus evenzo beperkt. Een grote koersstijging zit er dus gewoon niet in, als de markt al niet eerst nog verder omlaag gaat. Maar als men naar andere indicatoren kijkt, zoals bijvoorbeeld de Momentum Analyse of de Stochastics of om het even welke andere indicator, ook dan kan men niet anders concluderen, dan dat de markt op de korte termijn omhoog gericht is. Ook negatieve divergentie is niet te bespeuren zodat een stijging zich aandient. De vraag is of de vorige top zal worden doorschreden. Wij durven hierover geen uitspraak te doen want uit de Zone Oscillator is geen doel te berekenen althans niet als men niet in wishful thinking wil vervallen. De afstand tot de vorige top is slechts 12 punten. Het dunkt ons dat die afstand wel haalbaar is maar veel meer lijkt er niet in te zitten. Hier komt bij dat de week- en maandgrafieken er niet mooi uitzien. De indicatoren zijn overal dalend en er wordt ook negatief gedivergeerd. En ten slotte moet u ook niet vergeten dat het dividendseizoen voor de deur staat en dat de AEX Index niet voor dividenden gecorrigeerd wordt (dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de DAX Index).

Dit brengt ons op de grafiek onderaan in de figuur. Het is een AD-studie, die ook wel de Low Frequency Trading Index genoemd wordt. Doorkruising door de AD-lijn van het MA150 betekent dat men de markt moet verlaten. Kijk bij wijze van voorbeeld naar de periode mei-augustus van het vorige jaar. Toen brak de koers door zijn MA150 en zijn MA200. De AD-lijn brak door zijn MA150 en hij bleef daar onder liggen totdat de markt zich herstelde. De AD-lijn heeft de neiging om te fluctueren rondom zijn MA150 voordat hij inderdaad naar beneden uitbreekt. Deze fluctuatie heeft zich nu ingezet. Wij zien dit als de eerste bevestiging, dat wij aan de vooravond staan van een correctieve beweging, die de koersen op een duidelijk lager niveau zal brengen. Een koers van de AEX Index beneden zijn MA150 (op dit moment 386) zet de boel op scherp.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-04-22): 396,76

Onze conclusies:

Korte termijn: positief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: correctie komende
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Rente

De rente is aan het fluctueren. Voor het effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen ligt de consolidatie in een kanaal met grenzen van 1,94% en 1,56%. Op dit moment lijkt de tendens omhoog gericht. En er zijn aanwijzingen, dat hij naar boven wil uitbreken, zij het dat het nog wel enige tijd kan duren voordat dit gebeurt.

De US$ in €’s uitgedrukt

En de dollar moddert maar voort. Er zijn nu aanwijzingen dat hij gaat stijgen, maar het ziet er voorshands niet naar uit dat dit veel om het lijf zal hebben. Wij blijven eruit.

De prijs van een vat Brentolie

Het beeld dat oprijst uit de grafieken van de prijs van een vat Brentolie is heel langzaam aan het veranderen. De opwaartse druk wordt groter, maar daar zullen we in de komende week weinig van zien want de korte termijn is negatief aan het draaien.

De prijs van een troy ounce Goud

Het heeft niet zo mogen zijn. Het obstakel van het MA40 bleek te sterk. De prijs van een troy ounce goud moest dus weer omlaag en viel toen zelfs door het MA10, dat nog steeds onder dit MA40 ligt. Ongetwijfeld speelde het negatieve weekpatroon een belangrijke rol in deze kracht van de weerstand. En deze rol lijkt nog niet te zijn uitgespeeld ook al is hij kracht aan het verliezen. Wij verwachten in de komende week geen grote veranderingen in de stand.

Strategie

Wij gaan ervan uit dat de aan de gang zijnde opgang de laatste zal zijn voordat zich een duidelijke correctie inzet. Wij zullen deze opgang gebruiken om de portefeuilles verder te schonen en te verkleinen. Zodra ons handelssysteem een short adviseert zullen wij overgaan tot het afdekken van de portefeuilles althans daar waar dat in de afspraken met de betreffende klanten voorzien is.

NB

In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief De Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.detechnischebelegger.nl welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

1 gedachte over “Mooi maar kort durend”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.