Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Met dank aan de Grieken

De beurs wist het al. De Grieken (althans het parlement) gingen de bezuinigingsmaatregelen accepteren. Maandag begonnen de beurzen afscheid te nemen van de bodem en sloegen zij de weg omhoog in. Wij tellen nu 5 witte candles en daar zal nu zeer snel een zwarte op volgen.

TA AEX 4 juli 2011
TA AEX 4 juli 2011

Hierboven in de daggrafiek van de AEX Index ziet u dat het sentiment zich heeft  verbeterd. In het koerspatroon is een Trapabs 9 getekend. Dit is een typische volgindicator, die gebruikt kan worden als  Trailing Stop, maar ook als indicator, die aangeeft of de markt dalend dan wel stijgend is (ligt de koers er onder of er boven). U ziet dat hij op 14 april (zie pijltje 1) aankondigde dat de markt in mineur ging. Afgelopen donderdag gaf hij een signaal (zie pijltje 2) dat de markt weer in opgaande lijn was. Op zichzelf geen slecht signaal, tenminste voor wat 14 april betreft. De waarde van het onlangs uitgebrachte signaal moet nog bezien worden. Trababs 9 (een 9-daags gemiddelde) is een zeer korte termijn signaal.

Daaronder ziet u twee Sentimentindicatoren. Het zijn de McClellan Summation Index en de CPR. De eerste is iets langzamer omdat hij opgebouwd is uit een andere indicator (de McClellan Oscillator). De tweede is een snelle. Hij wordt aangezien als een vooruitlopende indicator. Beiden bevestigen de uitbraak van de Trababs. Dit doet ook de Momentum Analyse daaronder. Deze divergeert nog steeds positief. Op de korte termijn gezien lijkt de markt daarmede in een goede positie.

De langere termijn

Ook op de weekgrafieken is er sprake van positieve signalen. Door de stijging van de afgelopen tijd werd er een bodem gevormd en daarmede werd de middellange termijn uptrend opnieuw bevestigd. De pijn zit hem nog steeds in het langere termijn beeld. Weliswaar zit ook de langere termijn nog steeds in een hausse beweging, maar de indicatoren dalen nog steeds en zolang dat het geval blijft moet men zeer voorzichtig zijn. De vraag is of de positieve week- en daggrafieken het langere termijn tij kunnen doen keren. Maar zolang hiervan geen bewijs is blijft voorzichtigheid de moeder die waakt over uw geldkist.

De Rente

Het effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen is verder gaan stijgen. De daling werd een halt toe geroepen door de steunlijn op een niveau van 3,23%. De indicatoren geven koopsignalen af. De lange termijn rente (30-jarige leningen) liet zelfs een dramatische stijging zien. De waarde van deze langlopende obligaties daalde in de afgelopen weken met enkele procenten.

In de Verenigde Staten waar donderdag jongstleden het QE2 programma afliep steeg de rente nog sterker. Wij kregen zelfs een short signaal voor Treasuries maar dit wacht nog op bevestiging. De vraag is of de stijging in Europa een lang leven zal zijn beschoren. Wij twijfelen hieraan doordat er sprake is van veel negatieve divergentie. De 3-maands Euribor steeg ook en deze stijging zal zich ongetwijfeld doorzetten omdat het nu wel zeker lijkt dat de ECB haar rentetarief omhoog zal brengen.

De Amerikaanse Dollar

En de dollar, hij daalde opnieuw! Hij kwam dicht bij zijn steun op 67,0. Op korte termijn beweegt de koers zich ten opzichte van de € al enige tijd boven dit steunniveau in een driehoekig patroon waarvan de beide schuine zijden evenwijdig naar elkaar toe lopen. Zeker nu het rente-écart met Europa aan het uitlopen is en gegeven het feit dat de afloop van QE2 een duidelijk stimulerend effect zal hebben op de rente in Amerika, moet men er van uitgaan dat er binnenkort toch een uitbraak omhoog gaat plaatsvinden.

Als dit zo is dan zal het scenario dat wij ontvouwden in ons artikel van 25 maart 2011 “De Technische positie van de dollar” hetwelk nog steeds te lezen is op onze website Vladeracken.nl / Nieuws Blog, ongetwijfeld bewaarheid worden. Wij gaan er derhalve vanuit dat de dollar in de naaste toekomst gaat stijgen (en wij worden daarin ondersteund door de positieve divergentie die u in de grafiek ziet). Maar wacht tot u een bevestiging hebt (de uitbraak uit de driehoek). Tot dan toe kunt u er beter vanaf blijven. Wij doen dat ook.

De Olie

Als u naar de grafieken van de prijs van een vat Brentolie kijkt dan ziet u een (voor de gebruiker, zoals de automobilist) opwekkend beeld. Alles wijst op een verdere daling van de prijs. En er wordt duidelijk negatief gedivergeerd. Er zal wel steun ontstaan (op het 40-weeks Voortschrijdend Gemiddelde bijvoorbeeld) maar de daling lijkt duidelijk verder terrein te gaan winnen.

Het Goud

De prijs van een troy ounce Goud daalde in de afgelopen week opnieuw. Deze prijs bevindt zich nu in een horizontaal kanaal Wij gaan ervan uit dat er eerlang een uitbraak zal plaatsvinden aan de onderzijde van het kanaal. De steun van deze onderzijde ligt op $1.462. Ook in Euro’s gemeten is de prijs van het goud opnieuw onder het topje van juni 2010 gekomen. Er werd dus nog steeds niets verdiend.

Onze Strategie

De korte termijn posities op de DAX en ook  op de AEX via Sprinters werden allemaal tot grote tevredenheid gesloten. Er blijft nog een kleinere positie over in de AEX Index. Wij schreven ook Calls op de AEX. Mochten wij in de komende week nieuwe signalen krijgen (hetgeen zeer wel mogelijk is), dan zullen wij opnieuw posities (korte termijn) innemen, maar met aandelen blijven wij nog even voorzichtig. Op de Safilo obligaties werd opnieuw een vervroegde aflossing uitbetaald (geheel volgens de voorwaarden) van 20%. Onze posities werden daardoor opnieuw verminderd (tot 45% van de oorspronkelijke nominale inleg). Wij wachten met herinvestering totdat er meer zekerheid aangaande de richting van de rente is gekregen.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2011-07-03) 342,82

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken BV
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.