Een laatste stuiptrekking

Het was onverwacht, dat de markten de twee laatste dagen van de week opveerden nadat de notulen van de FED waren gepubliceerd. Er verschenen op de daggrafieken zelfs koopsignalen, maar er is nog geen reden om te veronderstellen dat dit niet een laatste stuiptrekking zal zijn. Het ligt niet in de verwachting, dat de vorige top gebroken zal worden. Om een en ander te illustreren laten wij hieronder ons handelssysteem op de AEX Index zien.

TA AEX 26 augustus 2013
TA AEX 26 augustus 2013

Figuur 1.

De pijltjes in de figuur zijn de aan- en verkoopsignalen. Let op: niet ieder signaal is valabel. Afgelopen vrijdag verscheen er opnieuw een koopsignaal in de Stochastics. Dit wil zeggen dat de koers in opwaartse beweging is maar wij zullen dit signaal niet volgen. Het ligt te hoog en meestal betekent dit dat de stijging die volgt zeer beperkt is (een niet-valabel signaal dus). Wij denken derhalve dat de voorgaande top niet gebroken zal worden. De langere termijn belegger zit nog steeds long. De reactie die achter ons ligt heeft voor hem nog geen exit gegeven. Opvallend is het dat de CCI niet negatief divergeert. Hij staat daarin vrijwel alleen. Als men naar de Momentum Analyse (die voor wat dit betreft veel zekerder is) kijkt, dan ziet men allerwegen negatieve divergentie. Dat geldt ook voor de week- en voor de maandgrafieken. Daarbij geldt dat de markt op langere termijn hopeloos overbought is. In de verschillende onderliggende indicatoren die wij in de afgelopen tijd hebben laten zien en die allemaal negatief waren is geen verandering gekomen. Daar komt nu bij dat het Hindenburg Omen weer signalen afgeeft. De markt snakt naar een correctie, maar de injectie van grote hoeveelheden liquide middelen houdt de hausse in stand. Zodra er iets met deze toevloed gaat gebeuren zal de markt zijn correctie inzetten. Ook politieke factoren, denk aan het Midden Oosten, kunnen als trigger functioneren. Het is een kwestie van tijd wanneer de een of de ander zijn doorslaggevende invloed zal doen gelden. En alles in de grafieken pleit ervoor dat de inzet van de correctie niet lang meer op zich zal laten wachten.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2013-08-26: 374,67)

Onze conclusies:

Korte termijn: positief
Middellange termijn: negatief
Lange termijn: negatief
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Rente

Het effectieve rendement van 10-jarige Nederlandse Staatsleningen heeft zijn weerstand op 2,35% bereikt. Het gaat er nu om spannen, maar het is duidelijk voor de analist dat de rente in de komende tijd omlaag kan gaan, al was het maar om de overbought-situatie in de rente even op te heffen. De barrière op 2,35% zal (op korte termijn) niet werkelijk doorsneden worden, daarvoor is de divergentie te negatief. Een rentestijging past in de aanname, dat de aandelenmarkten een correctiefase ingaan, want de vrijkomende middelen uit de verkoop van aandelen zal geheel of gedeeltelijk naar de obligatiemarkten terugvloeien.

De US$ versus de €

De kansen groeien dat de dollar omhoog gaat. Er is nog geen sprake van een definitief signaal, maar alles wijst erop dat een stijging niet ver meer weg is.

De Prijs een troy ounce Goud

De markt waarin men langzamerhand zijn positie moet hebben ingenomen is die van de edele metalen. Wij lieten u vorige week de grafiek van het zilver zien. De prijs van een troy ounce goud volgde deze en heeft dat ook deze week weer gedaan. Alle timeframes zijn nu positief hetgeen betekent dat we voor een langer durende hausse periode staan. Het enige dat wij nog graag in het beeld van de goudprijs zouden zien (maar wie zijn wij,markten luisteren nooit naar de wensen van beleggers) is een test van de afgelopen bodem, een korte reactie omlaag die ook in de weekgrafieken een hogere bodem neerzet dan de bodem van US$ 1.179, die eind juni werd gezet.

De Prijs van een vat Brentolie

Of het nu de ellende in het Midden Oosten is, of het nakende herstel van de Westerse economieën, er is een duidelijke opwaartse druk in de ontwikkeling van de olieprijs te zien. De prijs van een vat Brentolie ligt nu tegen een weerstand op US$112. Het zou ons niet verbazen als hij daar door heen ging. Veel zal in dit verband af kunnen hangen van de reactie van Amerika op Syrië, waarop iedereen zit te wachten maar waarvan niemand de implicatie kan of durft in te schatten. Als de barrière op US$112 genomen wordt ligt de weg open naar de vorige top op US$118.

Onze Strategie

Wij zullen de komende week onze posities in de aandelen nog eens nauwkeurig nagaan. Eventueel zal er meer verkocht worden. De liquiditeiten zijn reeds hoog.

NB
In de week rondom het begin van iedere maand zal er door ons geen beurscommentaar meer gegeven worden. Wij verwijzen u in plaats hiervan naar onze maandelijkse nieuwsbrief de Technische Belegger, waarin een veel uitgebreider commentaar te lezen is. U vindt deze op de site www.detechnischebelegger.nl, welke u rechtstreeks kunt opzoeken of via onze website www.vladeracken.nl.

Post Scriptum
Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.